Gebiedsontwikkeling

Het versnellen van de implementatie van klimaatadaptatie op decentraal niveau vraagt om een integrale denk- en werkwijze binnen de eigen organisatie

Lees meer