PPS Netwerk Nederland

 

Workshop: Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement - Q2 2017 Utrecht Utrecht

Hoe stuur ik via assetmanagement op maximale verbetering van bouw- en onderhoudsopgaven op de lange termijn?

(Semi-)publieke partijen hebben te maken met allerlei trends die van invloed zijn op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, decentralisatie, krimp, nieuwe taken/rollen etc. Als organisatie wilt u zo goed mogelijk inspelen op deze trends en daar een passend antwoord op hebben. De sleutelvragen zijn uiteraard:
1) Wat betekenen deze veranderingen voor onze organisatie en waar moeten we naar toe?
2) Waar staan we op dit moment?
3) Hoe realiseren we daadwerkelijk de transitie?

Gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties zullen dus duidelijke keuzes moeten maken rondom het verbeteren van hun assets (gebouwen, wegen, bruggen etc.) en transparantie moeten bieden in hun besluitvorming en prioritering. Maar de maatschappij verwacht ook dat organisaties verantwoord en duurzaam opereren en dat kan weer tot heel andere prioriteiten leiden en andere keuzes. Hoe kan je als organisatie assetmanagement verder implementeren en professionaliseren en tegelijk de transitie maken naar een duurzame organisatie? Zijn dat twee verschillende trajecten of kunnen ze elkaar juist versterken?

In het eerste kwartaal van 2017 organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Balance een interactieve bijeenkomst waar wij aan de hand praktijkvoorbeelden ingaan op:

1. Het vaststellen en formuleren van realistische duurzaamheidsdoelstellingen op strategische niveau binnen je organisatie;
2. De koppeling maken met assetmanagement d.w.z. hoe kunnen deze doelen efficiƫnt worden gerealiseerd via assetmanagement;
3. Welke rol vraagt dat van mij als decentrale opdrachtgever en hoe vul ik die rol het beste in?;
4. Hoe kom ik tot besluitvorming?

De doelgroep is bestuurders, adviseurs, sectorhoofden en projectmanagers van gemeenten, provincies en waterschappen en de aannemerij die bezig zijn met verander trajecten.
Het programma en locatie wordt z.s.m. bekendgemaakt.

U kunt zich al vooraanmelden door een email te sturen naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl