PPS Netwerk Nederland

 

Voor wie?

PPS Netwerk Nederland staat in dienst van de publieke partijen en kunnen de volgende partijen (doorgaans gratis) van informatie en opstartondersteuning op PPS-gebied voorzien.

 • Rijksoverheid
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Stadsregio’s
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Nationale Koepelorganisaties
 • Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s)

Hierbij worden de volgende sectoren onderscheiden:

 • Maatschappelijk vastgoed (overheidshuisvesting, sport, cultuur, e.d.)
 • Onderwijshuisvesting
 • Zorgvastgoed in cure (bv. ziekenhuizen) en care (bv. verpleeg- en verzorghuizen)
 • Weginfrastructuur
 • Overige infrastructuur (bv. ICT)
 • Gebiedsontwikkeling
 • Combinatieprojecten