PPS Netwerk Nederland

 

Toolkit PPS Light

PPS Netwerk Nederland heeft i.s.m. NIBC, OPPS, BAM en Houthoff Buruma de Toolkit PPS Light ontwikkeld. Met de Toolkit kunnen publieke partijen kosteloos en snel vaststellen welke vormen van Publiek Private Samenwerking (PPS) bij (maatschappelijk) vastgoed en regionale infrastructuurprojecten kunnen worden toegepast of niet. De Toolkit kan worden ingezet waar de huidige standaard DBFM(O) trajecten vaak te duur, te complex en daarmee minder snel haalbaar zijn. PPS Netwerk Nederland heeft een brochure beschikbaar waarin staat wat de Toolkit inhoudt en op welke projecten de Toolkit toepasbaar is.

Gratis workshop
Daarnaast kunnen publieke partijen nu vrijblijvend een gratis workshop aanvragen waarin wordt uitgelegd hoe de Toolkit werkt en waar eventueel voor u de PPS kansen liggen. De programmering van deze sessie wordt in onderling overleg tussen u als publieke partij en PPS Netwerk Nederland afgestemd waardoor samen een stevige greep op de regie wordt gewaarborgd. Alles hierover leest u in onze brochure.

Inmiddels hebben vele publieke partijen de Toolkit aangevraagd zoals gemeenten, provincies, museadirecteuren en schoolbesturen voor toepassing op o.a. onderwijsinstellingen, brandweerkazernes, musea en ander maatschappelijk vastgoed.

Bent u als publieke partij geïnteresseerd in de Toolkit PPS Light dan kunt u nu kosteloos de brochure en/of de workshop aanvragen door een e-mail te sturen naar info@ppsnetwerk.nl of bellen via (0)30 303 9760.