PPS Netwerk Nederland

 

Strategieraad

In 2013 is de nieuwe Strategieraad en Adviesraad van PPS Netwerk Nederland samengesteld. Ze bestaat uit personen die hun sporen in het publieke, private en politieke domein ruimschoots hebben verdiend. Taak van de Strategieraad en de Adviesraad is om onze organisatie te adviseren maar ook om bij knelpunten of kansen in de praktijk actief ons te ondersteunen met raad en daad.

De samenstelling is van de Strategieraad is:
- Willem Vermeend (voorzitter van PPS Netwerk Nederland en voormalig Minister)
- Onno Ruding (voorzitter van de commissie die het kabinet heeft geadviseerd over pps en voormalig Minister)
- Rob van Wingerden (lid Raad van Bestuur van BAM)
- Pauline Bieringa (directeur van de BNG Bank)
- Jeroen in ‘t Veld (directeur van Rebel Group)
- Huub Hieltjes (lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta).

Klik hier voor een introductiefilm van de Strategieraad.

De samenstelling is van de Adviesraad is:
- Peter Jägers (algemeen directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag/ vml. Directeur-generaal Rijksgebouwendienst)
- Staf Depla (Wethouder Financiën Gemeente Eindhoven)
- Bert Keijts (Bestuursvoorzitter Portaal/ vml. directeur-generaal van Rijkswaterstaat)

Klik hier voor een introductiefilm van de Adviesraad