PPS Netwerk Nederland

 

Strategie-sessie: Hoe toekomstbestendige zorghuisvesting realiseren in de wijk via circulair bouwen? - 12 april 2018 's Heeren Loo Amersfoort

Ondanks het feit dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 10% van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving, staat duurzaamheid nog niet bij alle zorginstellingen hoog op de agenda. De prioriteit ligt bij de gezondheid van de cliënt (en terecht!) terwijl duurzaamheid doorgaans gelijk wordt gesteld met energiezuinigheid. En dat wordt weer vaak gezien als een initiatief waarbij grote financiële investeringen noodzakelijk zijn. Echter blijkt uit de praktijk dat energiezuinige en met name energie-neutrale gebouwen zorgen voor een verlaging van het ziekteverzuim bij werknemers en het vergroten van de gezondheid van cliënten. Door het investeren in een duurzaam gebouw krijg je als zorginstelling deze ‘bijvangst’ er dus gratis bij. Maar wat kost het realiseren van duurzaam zorgvastgoed in bestaande verouderde panden en hoe organiseer ik als zorginstelling een haalbare businesscase?

Circulair Bouwen en financiële routes naar realisatie
Steeds meer zorginstellingen kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair en flexibel te bouwen, twintig tot dertig procent kan worden bespaard t.o.v. traditioneel bouwen waarmee de beleggingswaarde van het gebouw zo’n twintig procent hoger wordt. En dan ben je ook nog eens duurzamer bezig. Het resultaat van de hergebruik-route kan zich meten met nieuwbouw zowel op het gebied van energieverbruik als op dat van uitstraling en kwaliteit. ‘s Heeren Loo is hiervan een mooi voorbeeld. Door stevige bezuinigingen en een terugtrekkende overheid, zijn zorginstellingen ook benieuwd naar de financiële haalbaarheid van nieuw te herontwikkelen zorghuisvesting en de voorwaarden van beleggers/investeerder of coöperaties om hierin te investeren.

Waar liggen kansen voor toekomstbestendige zorghuisvesting?
PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. zorginstelling ‘s Heeren Loo, Omnia Wonen en re-born bv op 12 april 2018 (14.00-17.00) bij ‘s Heeren Loo (Berkenweg 11, Amersfoort) een strategie-sessie (voor slechts 15 bestuurders en directeuren huisvesting van zorginstellingen) waar we ingaan op de kansen en de te nemen stappen voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Circulaire Bouwcasus ‘s Heeren Loo staat tijdens dit seminar centraal en wordt door de diverse actoren toegelicht. Daarnaast gaat u leren uit praktijkcasus ‘s Heeren Loo: wat waren de keuzes en afwegingen, wat werkte daar in het bijzonder goed en wat waren leer- en verbeterpunten? Hoe ga je je opgave financieel haalbaar maken? En wat zijn de (on)mogelijkheden en voordelen om het eigendom van uw vastgoed over te dragen aan risicodragende ontwikkelaars?

Na deze sessie heeft u antwoord op vragen als:
- Hoe werkt circulair bouwen in de praktijk?
- Hoe bepaal ik mijn eigen kansen?
- Hoe maak ik een inschatting van mijn financiële en ecologische winst?
- Hoe krijg ik investeerders en beleggers geïnteresseerd voor mijn project?
- Hoe maak ik mijn business-case haalbaar?

Aanmelden
Deze bijeenkomst is gratis voor o.a. bestuurders en projectdirecteuren/managers huisvesting van zorginstellingen en projectontwikkelaars van coöperaties die inzicht willen krijgen in welke strategische keuzes ze moeten maken voor het organiseren en realiseren van duurzame en toekomstbestendige zorghuisvesting en wat de do’s en don’ts zijn voor een haalbare business-case. U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeld-button

Klik hier voor het programma. Aanmelden kan door te klikken op de rode aanmeldbutton

PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!

PPS Kennisbank
Registreer u nu

Op de hoogte blijven?
Aanmelden nieuwsbrief

PPS potentie van uw infra project?
PPS4infra