PPS Netwerk Nederland

 

Scientific Board & InnovatieLab

Publieke en private partijen zijn tegenwoordig lang niet altijd meer in staat om zelf slimme
oplossingen voor complexe opgaven te realiseren. Ambtelijke apparaten worden kleiner, budgetten worden krapper, technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, duurzaamheid en innovatie worden steeds belangrijker etc. Dat vraagt om goed georganiseerde samenwerkingen niet alleen in de bouw maar op het gebied van de energie en ICT-sector. Vormen van Publiek Private Samenwerkingen (PPS) zijn daardoor inmiddels geen zaak meer van volkomen vrijblijvendheid maar meer van een noodzaak. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is professioneel opdrachtgever –en opdrachtnemerschap en de invulling daarvan.

In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten worden opgeleid in deze nieuwe wereld want samenwerken is nog onvoldoende aangeleerd of vanzelfsprekend. Inmiddels zijn er initiatieven uit voortgekomen waaronder de MBA in Public & Private op Nyenrode Business Universiteit en Professionals in PPS (ontwikkeling PPS handelingsrepertoire voor publieke- en private partijen).

Voor het verder stimuleren van professionalisering van de PPS markt en daarmee ook innovatie lanceert PPS Netwerk Nederland de Scientific Board en het PPS InnovatieLab. Hiermee wil PPS Netwerk Nederland o.a. een intensievere samenwerking met kennis/ en onderwijsinstellingen organiseren (stages, afstuderen); aankomende professionals via onderzoek en stages kennis laten
maken met de praktijk; onderwijs, onderzoek en praktijk samenbrengen rond concrete praktijkvraagstukken via het InnovatieLab; (mee)ontwikkelen van opleidingen, cursussen, trainingen en serious games; begeleiding en/of evaluatie van PPS-pilots.

Wie zitten er in het Scientific Board?
De leden van de Scientific Board zijn mensen die allen ruime kennis en ervaring met PPS hebben en daarbij gepromoveerd zijn op onderzoek naar PPS en verbonden aan kennisorganisaties:

- Dr. Mirjam Bult-Spiering (Universiteit Twente)
- Dr. Maurits Sanders (Universiteit Twente, Saxion, Nyenrode Business Universiteit)
- Dr. Frits Verhees (Movares, Rijksuniversiteit Groningen)
- Dr. mr. John van den Hof (Saxion)

De Scientific Board zal met andere leden worden uitgebreid.