PPS Netwerk Nederland

 

Scientific Board

PPS Netwerk Nederland staat opdrachtgevers en opdrachtnemers bij die overwegen PPS in te zetten voor het realiseren van (bouw)opgaven. PPS Netwerk Nederland faciliteert kennis en ervaring middels bijeenkomsten waar praktijkcases centraal staan. Het doel is:

- Inzichtelijk maken waar PPS kansen (waar ligt de meerwaarde?)
- Opdrachtgevers en opdrachtnemers helpen met het opstarten van kansrijke projecten

Om naast deze praktijkgerichte benadering ook het lerend vermogen van publieke en private partijen in het PPS-werkveld verder te ontwikkelen, zet PPS Netwerk Nederland meer en meer in op de S van Samenwerken en dat betekent ook een intensievere samenwerking met kennis-/onderwijsinstellingen. Samenwerken en dus PPS is inmiddels een fact of life geworden: geen enkele organisatie kan nog solitair opereren. Daarvoor gaan technologische ontwikkelingen te snel, ontbreekt mankracht en geld en zijn de uitdagingen en kansen te complex. Samenwerken is dus geen zaak meer van vrijblijvendheid maar een noodzaak.

Een mooi voorbeeld is de MBA in Public & Private op Nyenrode (inmiddels uitgegroeid tot een van de succesvolste programma’s) en Professionals in PPS waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgeleid in deze nieuwe wereld van samenwerking.

Hier heeft PPS Netwerk Nederland de Scientific Board en InnovatieLab aan toegevoegd om:

1)Intensievere samenwerking met kennis/ en onderwijsinstellingen te organiseren (stages, afstuderen, curricula);
2)Aankomende professionals via onderzoek en stages kennis laten maken met de praktijk;
3)Praktijk, onderwijs en onderzoek samenbrengen rond concrete praktijkvraagstukken:InnovatieLab;
4)Innovatie en onderzoek van de PPS-praktijk op wetenschappelijke grondslag;
5)Onderzoek en monitoring PPS-projecten door onafhankelijke onderzoekers;
6)(Mee)ontwikkelen van opleidingen, cursussen, trainingen en serious games;
7)Begeleiding en/of evaluatie van PPS-pilots;
8)Beschikbaar wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk maken voor professionals;
9)‘Wicked problems’ aanpakken (transactiekosten/aanbestedingen e.d.).