PPS Netwerk Nederland

 

Professionals in PPS

Het is een uitdaging om publieke en private organisaties in samenhang te laten opereren! Elkaar begrijpen en van elkaar leren om samen beter te worden, is van groot belang. Er was nog niet eerder een platform waar publieke en private organisaties samen werken aan samenwerken om van de uitvoering van PPS projecten te leren, de leerervaringen te delen om ze weer te gebruiken in de praktijk.

Vanuit deze gedachte en behoefte is in 2013, op voorspraak van de markt, met enkele grote publieke opdrachtgevers en PPS Netwerk Nederland het initiatief genomen voor het vormen van een Koplopersgroep ‘Duurzaam samenwerken in PPS verband’. Daaruit is nu het Platform Professionals in PPS ontstaan.

Het Platform Professionals in PPS is de eerste Publiek Private Samenwerking over samenwerken in de bouw -en infra wereld die zich volledig richt op het samenwerken in de PPS projecten.

Vertegenwoordigers van bouwbedrijven, facilitaire dienstverleners, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en andere publieke opdrachtgevers delen hun kennis en ervaringen uit de praktijk. Het gaat daarbij om het onderzoeken, bepalen en toepassen van de werkende principes achter duurzaam samenwerken in PPS-verband. Met de deelnemende organisaties worden de belangrijke vraagstukken en thema´s benoemd en vertaald naar ‘best practices’.

Hierdoor ontstaat een unieke omgeving waar organisaties en professionals die werkzaam zijn in de projecten met elkaar leren en met elkaar werken aan beter samenwerken.

Door deel te nemen aan het platform geven organisaties uiting aan het belang van professionaliteit op het gebied van samenwerken tussen organisaties in de PPS context. Deelname aan het platform is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Deelnemers zetten zich in om de kennis en ervaringen vanuit de praktijk verder vorm te geven en continu te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over samen werken aan samenwerken.