PPS Netwerk Nederland

 

Praktijkseminar: Hoe van ambities in de omgevingsvisie naar een omgevingsplan? - 2018 (datum n.n.b.)

N.a.v. verschillende bijeenkomsten ‘aan de slag met de omgevingswet’ in 2017 organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. het interbestuurlijke implementatieprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (RWS, VNG, IPO en UvW) in 2018 een aantal workshops voor publieke en private partijen ter voorbereiding op de Omgevingswet. De daadwerkelijke intreding van de omgevingswet is nog niet bekend maar veel gemeenten zien de noodzaak nu vooral te beginnen en niet af te wachten. Deze workshops zullen daar ondersteunend in zijn. De eerste workshop heeft als onderwerp: hoe van ambities in de Omgevingsvisie naar een Omgevingsplan.

Voor de vertaling van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan staan drie vraagstukken centraal:
1) wat zijn uw gemeentelijke ambities?
2) wat zijn de gebiedskenmerken?
3) wat zijn uw maatschappelijke opgaven?

In deze workshop, die wij in 2018 organiseren in Den Haag (datum en locatie n.n.b.) gaan we bovenstaande vragen met u doorlopen. Hierbij staat een concrete praktijkcasus centraal die vanuit verschillende invalshoeken wordt toegelicht. Aan het eind van de workshop krijgt u een aantal handvatten aangereikt waar u morgen direct mee aan de slag kunt.

Voor wie bedoeld?
Deze workshop is bedoeld voor publieke en private partijen die met de Omgevingswet stoeien.
U kunt zich alvast aanmelden door een email te sturen naar: laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl o.v.v. ‘Workshop Omgevingsplan’.

PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!

PPS Kennisbank
Registreer u nu

Op de hoogte blijven?
Aanmelden nieuwsbrief

PPS potentie van uw infra project?
PPS4infra