PPS Netwerk Nederland

 

Praktijkseminar: De implementatie van klimaatadaptatie in steden en regio's 12 juni, Wageningen University Research (WUR) 2018

Het veranderende klimaat met als gevolg wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen, heeft een grote impact op steden en regio’s. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) is de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. Het in beeld brengen van de kwetsbaarheid door middel van een stresstest door alle gemeenten is daarbij de eerste stap. Echter onvoldoende bewustwording, een onduidelijke visie op eigen kwetsbaarheid (in de praktijk) en onvoldoende kennisniveau ten aanzien van klimaatadaptatie zijn mogelijke belemmeringen in gemeenteland voor verdere versnelling en implementatie van klimaatadaptatie.

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. gemeente Ede, Movares en WUR op 12 juni (14.00-17.00, WUR, Wageningen) een praktijksessie waar wij met een aantal ervaringsdeskundigen ingaan op:

- De belangrijkste trends, ontwikkelingen, kansen en oplossingen voor klimaatadaptatie
- Wet en regelgeving rondom klimaatadaptatie
- Stress-test plus en de te doorlopen stappen
- De aanvliegroutes van gemeenten t.a.v. versnelling en implementatie van klimaatadaptatie
- De samenwerkingsvormen die overheden met en tussen elkaar hanteren maar ook met marktpartijen en burgers
- De ervaring en resultaten van de stress-test

De bijeenkomst is gratis voor o.a. beleidsadviseurs en projectmanagers/leiders van decentrale overheden die zich bezighouden met klimaatadaptatie en deelnemers van PPS Netwerk Nederland. Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelding.

PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!

PPS Kennisbank
Registreer u nu

Op de hoogte blijven?
Aanmelden nieuwsbrief

PPS potentie van uw infra project?
PPS4infra