PPS Netwerk Nederland

 

PPS & Context

Publiek-Private Samenwerking is ‘here to stay’. De tijd van de eendimensionale relaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is voorbij. De financiële crisis heeft deze revolutie lange tijd verborgen gehouden maar ‘de tijd van voor de crisis’ (tegen de laagste prijs van nu een product leveren) komt niet meer terug. Organisaties moeten zich dus aan deze nieuwe realiteit aanpassen.

Drivers van deze ontwikkelingen zijn gelegen in toenemende complexiteit c.q. technologie-gedreven ontwikkelingen in combinatie met organisaties die zich meer en meer willen/moeten focussen op kerntaken. Alles ‘zelf doen’ kan niet (meer) en de vraag is: hoe richt ik die partnerships in en hoe houd ik daarbij regie?

PPS is een bijzonder breed begrip maar kan met een aantal kenmerken worden samengevat:
- Van product focus naar diensten relaties
- focus op levensduurkosten i.p.v. aanschaf/realisatiekosten
- integrale oplossingen i.p.v. deeloplossingen: 1 uitvraag en 1 contract
- prestatiecontracten (met bonus/malus elementen)
- lange(re) looptijden
- andere risicoverdelingen
- alternatieve financieringsarrangementen
De beoogde voordelen zijn: kostenbesparingen, hogere kwaliteit, meerjarige financiële zekerheid, extra mogelijkheden voor innovatie en kansen voor duurzame oplossingen.

Er zijn verschillende contractvormen mogelijk, van een light-varianten tot uitgebreide vormen. Welke vorm van PPS u kiest, hangt af van de aard van het uit te voeren project en de mogelijkheden en (inkoop)visie van uw eigen organisatie. Juist deze nauwkeurige afweging vooraf, creëert beter opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

‘Samenwerken’ goed vormgeven en managen blijkt lastiger te zijn dan gedacht. Hoe maak ik lange termijn afspraken in een continu veranderende omgeving? Hoe organiseer ik vertrouwen over organisatiegrenzen heen? Welke rollen, houding en gedrag horen hierbij? In sectoren zoals de off-shore en de automotive industrie zie je dat opdrachtgevers daar al langer in een regierol zitten en er ondertussen een transparante omgeving met hun toeleveranciers/partners is ontstaan.

De missie van PPS Netwerk Nederland is met bovenstaande duidelijk:
- kennisontwikkeling voor opdrachtgevers en opdrachtnemers verzorgen
- informatie op PPS gebied ontsluiten/ best practices delen
- PPS kansen identificeren (incl. verkeerde verwachtingen adresseren) en opstarthulp verlenen
- showstoppers en andere vastlopers oplossen: wet en regelgeving, procedures, etc.
- marktontwikkeling bevorderen/ vraag organiseren