PPS Netwerk Nederland

 

Oplossingen

Publiek-private samenwerking is een andere manier van aanbesteding dan een traditionele aanpak. Dit vraagt om een andere werkwijze. Het is belangrijk dat partijen elkaar in staat stellen meerwaarde te creëren. Daar zijn een aantal zaken voor nodig.

Definiëren van duidelijke en gelijke uitgangspunten
Er kan alleen een juiste afweging gemaakt worden tussen verschillende alternatieven als de partijen dezelfde definities gebruiken en met een zelfde tijdshorizon werken.

Kerntaken
Doordat de zorg dat het het project en en de services daarbij goed zijn, worden bij een PPS overgenomen door de markt. De opdrachtgever kan zich hierdoor volledig richten op haar kerntaak, publieke dienstverlening.

Samenwerken is delen: vertrouwen en begrip kweken
Samenwerking komt niet goed van de grond als er geen balans is in de verdeling van de lasten en lusten. Zowel publieke als private partijen zijn in het verleden hierin regelmatig doorgeschoten door te proberen alle lusten bij zichzelf te leggen en de lasten bij de partner. Een belangrijk element hierbij is wederzijds vertrouwen en begrip. Door middel van actieve communicatie kan hier verdere vooruitgang worden geboekt. De Academie voor Samenwerking is hiervoor opgericht.

Efficiënte procedures: snelheid en kijken naar transactiekosten
Publieke en private partijen laten zich soms verleiden om vanaf het begin zware procedures op te starten. Te uitgebreid vooronderzoek aan de publieke kant en een loodzware voorbereiding van private partijen kan averechts werken als achteraf duidelijk wordt dat sommige onderdelen teveel tijd en geld in beslag hebben genomen. Door private partijen uit te nodigen om voorstellen uit te blijven werken, ontstaan kosten en teleurstellingen. Oplossingen zijn snellere, eenvoudigere en waar mogelijk gestandaardiseerde procedures.