PPS Netwerk Nederland

 

Missie en Visie

PPS Netwerk Nederland heeft zich ten doel gesteld (semi-) publieke partijen met concrete raad en daad bij te staan bij de afweging van wijzen waarop investeringen het best gerealiseerd kunnen worden. Hierbij gaat het specifiek om de vraag of projecten traditioneel uitgevoerd (en gefinancierd) moeten worden of via een Publiek Private Samenwerking (PPS).

In het Regeerakkoord wordt het belang van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven onderstreept om ondanks de bezuinigingen toch projecten tijdig en efficiƫnt te kunnen blijven realiseren en de kwaliteit van publieke voorzieningen te kunnen borgen.

PPS Netwerk Nederland werkt samen met diverse private partners en overheidspartijen om samen kansen op het gebied van publiek-private samenwerking te identificeren en (semi-)publieke partijen te helpen PPS-projecten te realiseren, met als doel om meer rendement en kwaliteit uit publiek geld te halen.