PPS Netwerk Nederland

 

Vastgoed / Visievorming

 • Integrale samenwerking de sleutel om woningbouwproductie in Nederlandse steden te versnellen

  Integrale samenwerking de sleutel om woningbouwproductie in Nederlandse steden te versnellen

  In veel steden blijft de woningbouwproductie structureel achter bij de vraag. Het aanjagen van de woningbouwproductie vormt de komende jaren dan ook een van de grootste uitdagingen voor Nederlandse steden. We vroegen aan Pim van den Berg (Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Toerisme van de Provincie Utrecht) waar volgens hem de grootste kansen in de stad zelf liggen en hoe gemeenten samen met de markt deze kansen kunnen omzetten in concrete opgaven. Lees meer

 • Inschrijving PPS Conventie 2018 - 30 mei (Ministerie van IenW, Den Haag) geopend!

  Inschrijving PPS Conventie 2018 - 30 mei (Ministerie van IenW, Den Haag) geopend!

  Op 30 mei organiseren wij de ’PPS Conventie 2018’ in het vernieuwde (PPS) Rijkskantoor aan de Rijnstraat te Den Haag. Voorheen stond deze dag bekend als de ’PPS Praktijkdag’ waar we inmiddels 6 edities van hebben georganiseerd op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Het thema dit jaar is: Visies op de nieuwe economie, andere opgaven, rollen en echte verduurzaming. De inschrijving is inmiddels geopend. Lees meer

 • 'Save the Date' PPS Conventie 2018 - 30 mei Rijnstraat 8 Den Haag

  'Save the Date' PPS Conventie 2018 - 30 mei Rijnstraat 8 Den Haag

  Op 30 mei as. organiseert PPS Netwerk Nederland 'de PPS Conventie' in het vernieuwde (PPS) Rijkskantoor aan de Rijnstraat te Den Haag waar nu o.a. de Ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn gehuisvest. Voorheen stond deze dag bekend als de ’PPS Praktijkdag’ die we op de Kromhout Kazerne in Utrecht inmiddels 6x hebben georganiseerd. Lees meer

 • Wat hebben CEO’s in de politiek te zoeken? Over de veranderende rol van overheden en marktpartijen in maatschappelijke opgaven

  Wat hebben CEO’s in de politiek te zoeken? Over de veranderende rol van overheden en marktpartijen in maatschappelijke opgaven

  Op het wereldtoneel lijken de panelen van invloed en macht voortdurend te schuiven. De rolverdeling tussen politiek, bedrijfsleven en burger ziet er vandaag de dag anders uit dan 25 jaar geleden. De burger wordt door de politiek opgeroepen meer te participeren in de samenleving. Het bedrijfsleven laat steeds luider haar stem horen in grote maatschappelijke opgaven en duurzaamheidskwesties. Hoe wenselijk is dit? Zou het eigenlijk niet aan overheden moeten zijn om te bepalen hoe we met onze publieke goederen willen omgaan? Lees meer

 • PPS is 'here to stay' maar waar staan we over 10 jaar?

  PPS is 'here to stay' maar waar staan we over 10 jaar?

  (Regionale) opdrachtgevers hebben meer dan ooit te maken met een toenemende complexe omgeving. Deze wordt veroorzaakt door o.a. technologische innovaties, nieuwe wet -en regelgeving zoals de Omgevingswet en ontwikkelingen zoals Smart Cities. Tegelijkertijd liggen er grote ambities op het gebied van energie, zorg, onderwijs etc. Om deze ambities zo efficiënt mogelijk om te zetten in concrete opgaven, wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van PPS (dus niet alleen DBFMO). PPS Netwerk Nederland vroeg aan Jelle Wenselaar, Directeur van Het NIC, waar wij staan over 10 jaar t.a.v. PPS. Lees meer

 • Kolom: 'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  Kolom: 'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  Binnen publieke en private organisaties zijn er allerlei ‘units' werkzaam zoals groepen, teams, afdelingen, etc. waar zich in de loop van de tijd eenvoudig ‘een ieder-voor-zich’ cultuur kan manifesteren en waarin een ‘wait en see – houding’ floreert. Door allerlei veranderingen (o.a. economisch, technologisch en demografisch) werkt deze ‘oude’ organisatievorm vaak niet meer en _moet_ er soms iets veranderen om ’toegevoegde waarde’ te kunnen blijven bieden ten behoeve van klanten, cliënten en/of burgers. Lees meer (bestand)

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!

Archief Vastgoed / Visievorming

 • Bas Niese in dienst bij Brink Management / Advies

  Bas Niese in dienst bij Brink Management / Advies

  Bas Niese is februari 2017 gestart bij Brink Management / Advies, onderdeel van Brink Groep. In de functie van senior manager adviseert hij opdrachtgevers in de publieke en private sector met vraagstukken rondom exploitatie en innovatieve samenwerkingsvormen. Lees meer

 • Doe mee! HACKATON 'Nieuwe Modellen voor de Nieuwe Economie' - 10 mei 2017 Nyenrode Universiteit

  Doe mee! HACKATON 'Nieuwe Modellen voor de Nieuwe Economie' - 10 mei 2017 Nyenrode Universiteit

  'Economie 4.0': iedereen heeft het erover, want de wereld staat niet stil. De omzet in de bouw is misschien bijna weer op het niveau van voor de crisis, maar als het gaat om verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, is er sprake van een totaal nieuw speelveld. Met idem begrippen en uitdagingen. Lees meer

 • PPS Netwerk Nederland organiseert innovatieve hackatons - Mediors, laat zien wie je bent en hoe je denkt!

  PPS Netwerk Nederland organiseert innovatieve hackatons - Mediors, laat zien wie je bent en hoe je denkt!

  In de hackaton worden mediors (25-35 jaar) in een dagdeel gevraagd actuele vraagstukken / cases op te lossen en te presenteren aan een expertpanel. De mediors zijn afkomstig uit onze LinkedIn Community (met inmiddels 4234 leden). Het expertpanel bestaat uit vier deelnemers van PPS Netwerk NL en twee specialisten van Nyenrode Business Universiteit. Lees meer

 • Symposium Hoe maak je Sterke Steden? Over het versnellen van woninginvesteringen in Nederlandse steden en regio's

  Symposium Hoe maak je Sterke Steden? Over het versnellen van woninginvesteringen in Nederlandse steden en regio's

  Woensdag 14 december vond het Symposium 'Hoe maak je Sterke Steden?' plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement waar ruim 75 wethouders en directeuren van gemeenten, beleggers, ontwikkelaars, investeerders en Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst bij aanwezig waren. Aanleiding hiervoor was een onderzoek dat PPS Netwerk Nederland i.s.m. Fakton het afgelopen jaar heeft uitgevoerd naar hoe woninginvesteringen in Nederlandse steden kunnen worden versneld. Lees meer

 • PPS/ESCo Praktijkdag 2016: Over succesvol leiding en inhoud geven aan langjarige partnerships

  PPS/ESCo Praktijkdag 2016: Over succesvol leiding en inhoud geven aan langjarige partnerships

  Woensdag 7 december vond de 5e editie plaats van de PPS/ESCo Praktijkdag op de Kromhoutkazerne in Utrecht. De organisatie en deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde dag, waar meer dan 200 professionals op het gebied van Publiek Private Samenwerking (PPS) en Energy Service Companies (ESCo) samenkwamen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Lees meer

 • Symposium 'Hoe maak je Sterke Steden' met Minister Stef Blok - 14 december 2016 Universiteit Nyenrode

  Symposium 'Hoe maak je Sterke Steden' met Minister Stef Blok - 14 december 2016 Universiteit Nyenrode

  Het afgelopen jaar heeft PPS Netwerk Nederland i.s.m Fakton onderzoek gedaan naar hoe woninginvesteringen in Nederlandse woonsteden kunnen worden versneld. Daarvoor hebben wij 18 gemeenten en investeerders / beleggers geïnterviewd. Aanleiding van dit onderzoek is dat het woningaanbod nog onvoldoende lijkt aan te sluiten op de daadwerkelijke vraag. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek hebben wij gebundeld in een publicatie waarvan het eerste exemplaar op 14 december a.s. op Universiteit Nyenrode in Breukelen wordt overhandigd aan Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst in aanwezigheid van ca 75 gemeenten en investeerders / beleggers. Lees meer

 • PPS / ESCo Praktijkdag 2016: Hoe geeft u leiding aan de nieuwe realiteit van samenwerking voor lage TCO & maximale kwaliteit?

  PPS / ESCo Praktijkdag 2016: Hoe geeft u leiding aan de nieuwe realiteit van samenwerking voor lage TCO & maximale kwaliteit?

  Het thema dit jaar is 'Hoe geef je als verantwoordelijke leiding aan de nieuwe realiteit van samenwerking?' BNR Radio Presentator Paul Laseur zal tijdens het ochtend-gedeelte met leidinggevenden vanuit o.a. Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Gemeente Rotterdam, Facilicom en Unica ingaan op bovenstaande vraag. Ontmoet ca. 250 collega-professionals en deel ervaringen, plenair & in de workshops. De PPS / ESCo Praktijkdag is Inmiddels bijna volgeboekt, dus meld u snel aan. Lees meer

 • Petra Verspui, directeur Financiën en Inkoop gemeente Rotterdam spreekt op de PPS/ESCo Praktijkdag 2016

  Petra Verspui, directeur Financiën en Inkoop gemeente Rotterdam spreekt op de PPS/ESCo Praktijkdag 2016

  Het anders organiseren en inkopen (levensduurkostenbenadering, prestatiecontracten, andere financiering, etc.) speelt niet alleen bij de Rijksoverheid met DBFMO projecten maar ook bij meer en meer gemeenten. Daar zien wij doorgaans geen ’zware’ PPS-en of ESCo’s maar lichtere varianten van partnerships met de markt. Lees meer

 • PPS Netwerk Nederland in gesprek met 25 wethouders G-50 om investeringskracht steden te onderzoeken

  PPS Netwerk Nederland in gesprek met 25 wethouders G-50 om investeringskracht steden te onderzoeken

  PPS Netwerk Nederland doet op dit moment onderzoek met een aantal partijen (o.a. Fakton, Nyenrode Business Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam en Professionals in PPS) naar ‘wat steden sterk maakt’. In principe is er in de markt veel geld beschikbaar om te investeren in bouwopgaven maar beleggers weten niet altijd goed genoeg waar de concrete kansen en mogelijkheden liggen. Lees meer

 • PPS/ESCo Praktijkdag: Gebruikers zijn overtuigd van meerwaarde PPS, focus ligt nu gericht op maximaal benutten van de mogelijkheden

  PPS/ESCo Praktijkdag: Gebruikers zijn overtuigd van meerwaarde PPS, focus ligt nu gericht op maximaal benutten van de mogelijkheden

  Op woensdag 9 december 2015 werd voor de derde keer op rij de jaarlijkse PPS/ESCo Praktijkdag op de Kromhout Kazerne in Utrecht georganiseerd. Het evenement was ruim van te voren volledig volgeboekt. De dag startte met pitches van verschillende sprekers uit het publieke en private domein. Bertholt Leeftink (DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken): "PPS is een instrument dat we overheidsbreed kunnen inzetten om duurzaamheidsopgaven samen met de markt efficiënter te realiseren". Het hele verslag vindt u hier. Lees meer

 • Boek: Publiek-private samenwerking: kunst van het evenwicht

  Boek: Publiek-private samenwerking: kunst van het evenwicht

  Overheden hebben in uiteenlopende sectoren te maken met complexe beleidsproblemen waar oplossingen voor moeten worden gevonden. Overheden kunnen dit niet meer alleen doen en zoeken actief naar samenwerkingsvormen met private partijen die een bijdrage kunnen leveren om de doeleinden van het overheidsbeleid te realiseren. De samenwerkingsrelatie tussen de overheid en particulieren krijgt onder meer gestalte in Publiek-Private Samenwerking (PPS). In het boek 'Publiek-private samenwerking: kunst van het evenwicht' bespreken de auteurs hoe private betrokkenheid in PPS zodanig kan worden ingezet dat het betrokken publieke belang wordt gediend, en tegelijkertijd wordt voorkomen dat private organisaties het zich toe-eigenen. Lees meer

 • PPS/ ESCo Praktijkdag 2015 volgeboekt!

  PPS/ ESCo Praktijkdag 2015 volgeboekt!

  De PPS/ESCo Praktijkdag 2015 van 9 december op de Kromhout Kazerne in Utrecht is ook dit jaar vroegtijdig volgeboekt. Ruim 250 bezoekers (publiek en privaat) zullen op het evenement afkomen. Het programma bestaat uit een ochtend plenair ochtenddeel (o.l.v. Petra Grijzen-BNR Radio) met o.a. Bertholt Leeftink (DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken), Jaap Uijlenbroek (DG Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Paulus Jansen (Wethouder Wonen, RO en Vastgoed, Gemeente Utrecht). Lees meer

 • 'Save the Date' PPS/ESCo Praktijkdag 2015 - 9 december Kromhout Kazerne Utrecht

  'Save the Date' PPS/ESCo Praktijkdag 2015 - 9 december Kromhout Kazerne Utrecht

  9 December a.s. organiseren wij voor de 4e keer onze jaarlijkse PPS/ESCo Praktijkdag. Het programma is dit jaar iets aangepast: een korter plenair deel met extra interactie en daarna nog meer tijd voor het 'speed-daten' en uitwisselen van praktijkervaringen. Het evenement is vooral voor u bedoeld als (semi) publieke partij die vanuit de eerste hand, dus vanuit de ervaringen van uw collega's te weten wil komen hoe publiek private samenwerkingen c.q. Energy Service Companies in de praktijk werken, waar kansen liggen of juist niet. Het overgrote deel van de aanwezigen bestaat traditioneel dan ook uit (potentiële) opdrachtgevers. Lees meer

 • Platform ‘Professionals in PPS’: Overheid en bedrijfsleven onderstrepen belang van goed samenwerken in PPS Projecten

  Platform ‘Professionals in PPS’: Overheid en bedrijfsleven onderstrepen belang van goed samenwerken in PPS Projecten

  Om het samenwerken in publiek private samenwerkingen vooral in die exploitatiefase verder te ontwikkelen is donderdag 2 juli jl. bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag het Platform ‘Professionals in PPS’ opgericht. ‘Professionals in PPS’ is een open platform waar deelnemende organisaties hun kennis en ervaring delen om deze op een toegankelijke wijze over te kunnen dragen aan de PPS gemeenschap. Lees meer

 • Co-creaties zijn essentieel om de veranderaanpak succesvol in te zetten bij de implementatie van Assetmanagement

  Co-creaties zijn essentieel om de veranderaanpak succesvol in te zetten bij de implementatie van Assetmanagement

  PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. Rijkswaterstaat (Agnes Bernhardt-Districtshoofd en Jenne van der Velde-Topadviseur Assetmanagement) en Balance op 17 juni 2015 een praktijkseminar over de succesvolle implementatie van Assetmanagement. Lees meer

 • Oprichting Platform Professionals in PPS (PPPS)

  Oprichting Platform Professionals in PPS (PPPS)

  Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben op 2 juli het Platform Professionals in PPS opgericht. Participanten zijn o.a. Ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en andere gebruikers samen met private opdrachtnemers vanuit de bouw-, installatie- en facilitaire hoek. Doel is om publiek private samenwerkingen beter te laten werken op basis van best practices. Eva Klein Schiphorst (directeur Transacties en Ontwikkeling Rijksvastgoedbedrijf): "Wij zijn ervan overtuigd dat publiek en privaat elkaar hierdoor beter leert kennen en dat zal leiden tot meer begrip, een betere samenwerking en uiteindelijk een betere performance". Hieronder vindt u het persbericht. Lees meer (bestand)

 • Strategiesessie: Hoe vergroot ik de investeringskracht van mijn stad of regio? - 26 mei Bunnik

  Strategiesessie: Hoe vergroot ik de investeringskracht van mijn stad of regio? - 26 mei Bunnik

  PPS Netwerk Nederland organiseert o.a. in samenwerking met de gemeente Breda, gemeente Utrecht en Fakton op 26 mei van 14.00-17.00 in Bunnik (nabij Utrecht) een strategiesessie die ingaat op welke routes en mogelijkheden er zijn, zowel lokaal als in regionaal verband, om weer tot economische groei te komen via informatietechnologie en duurzaamheidsoplossingen. Ervaringsdeskundigen van de Gemeente Utrecht en Gemeente Breda vertellen u uit eerste hand de laatste ontwikkelingen op het gebied van vraaggericht ontwikkelen en bouwen én geven u inzicht in de strategische keuzes en de bijbehorende concrete vervolgstappen om e.e.a. verantwoord georganiseerd te krijgen. Lees meer

 • Enquête: Wat zijn de ervaringen met PPS contracten en het effect op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

  Enquête: Wat zijn de ervaringen met PPS contracten en het effect op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

  PPS Netwerk Nederland is benieuwd wat de ervaringen zijn van opdrachtgevers en opdrachtnemers met PPS contracten en wat het effect van het contract is op de relatie met beide partijen. Hiervoor hebben wij een korte vragenlijst met een aantal stellingen gemaakt. Deze is bedoeld ter voorbereiding van een studiedag van PPS Netwerk Nederland medio juni 2015 over PPS-contracten en het contractmanagement. Lees meer

 • PPS speelt belangrijke rol in het oplossen van complexe problemen in de ouderenzorg

  PPS speelt belangrijke rol in het oplossen van complexe problemen in de ouderenzorg

  De kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen moet worden verbeterd en toekomstbestendig worden gemaakt. Zorginstellingen hebben niet alleen te maken met achterstallig onderhoud van huisvesting maar ook moet er flink worden bezuinigd en krijgen ze er steeds meer verantwoordelijkheden bij. Nancy Beukers ((MBA Public & Private - Nyenrode Universiteit) stelt in haar essay dat PPS de complexe problemen in de ouderenzorg kan oplossen. Lees meer (bestand)

 • BNR Debat: Publiek Private Samenwerking voor een vitale economie - 12 februari Dauphine, Amsterdam

  BNR Debat: Publiek Private Samenwerking voor een vitale economie - 12 februari Dauphine, Amsterdam

  De huidige economische situatie heeft diverse gevolgen met zich meegebracht, o.a. krappe budgetten en steeds kleiner wordende ambtelijke organisaties. Tegelijkertijd gaan technologische ontwikkelingen sneller en wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Overheden en bedrijfsleven zijn vaak niet meer in staat om op eigen kracht oplossingen voor complexe vraagstukken te realiseren. Een goede samenwerking tussen beide partijen is echter absoluut noodzakelijk voor een structurele groei van de Nederlandse economie. Lees meer

Archiefpagina 1 1 2 3 4 5 6 7 Volgende »