PPS Netwerk Nederland

 

Vastgoed / Visievorming

 • Kolom: 'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  Kolom: 'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  Binnen publieke en private organisaties zijn er allerlei ‘units' werkzaam zoals groepen, teams, afdelingen, etc. waar zich in de loop van de tijd eenvoudig ‘een ieder-voor-zich’ cultuur kan manifesteren en waarin een ‘wait en see – houding’ floreert. Door allerlei veranderingen (o.a. economisch, technologisch en demografisch) werkt deze ‘oude’ organisatievorm vaak niet meer en _moet_ er soms iets veranderen om ’toegevoegde waarde’ te kunnen blijven bieden ten behoeve van klanten, cliënten en/of burgers. Lees meer (bestand)

 • Bas Niese in dienst bij Brink Management / Advies

  Bas Niese in dienst bij Brink Management / Advies

  Bas Niese is februari 2017 gestart bij Brink Management / Advies, onderdeel van Brink Groep. In de functie van senior manager adviseert hij opdrachtgevers in de publieke en private sector met vraagstukken rondom exploitatie en innovatieve samenwerkingsvormen. Lees meer

 • Doe mee! HACKATON 'Nieuwe Modellen voor de Nieuwe Economie' - 10 mei 2017 Nyenrode Universiteit

  Doe mee! HACKATON 'Nieuwe Modellen voor de Nieuwe Economie' - 10 mei 2017 Nyenrode Universiteit

  'Economie 4.0': iedereen heeft het erover, want de wereld staat niet stil. De omzet in de bouw is misschien bijna weer op het niveau van voor de crisis, maar als het gaat om verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, is er sprake van een totaal nieuw speelveld. Met idem begrippen en uitdagingen. Lees meer

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!

Archief Vastgoed / Visievorming

 • Symposium 'Hoe maak je Sterke Steden' met Minister Stef Blok - 14 december 2016 Universiteit Nyenrode

  Symposium 'Hoe maak je Sterke Steden' met Minister Stef Blok - 14 december 2016 Universiteit Nyenrode

  Het afgelopen jaar heeft PPS Netwerk Nederland i.s.m Fakton onderzoek gedaan naar hoe woninginvesteringen in Nederlandse woonsteden kunnen worden versneld. Daarvoor hebben wij 18 gemeenten en investeerders / beleggers geïnterviewd. Aanleiding van dit onderzoek is dat het woningaanbod nog onvoldoende lijkt aan te sluiten op de daadwerkelijke vraag. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek hebben wij gebundeld in een publicatie waarvan het eerste exemplaar op 14 december a.s. op Universiteit Nyenrode in Breukelen wordt overhandigd aan Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst in aanwezigheid van ca 75 gemeenten en investeerders / beleggers. Lees meer

 • PPS / ESCo Praktijkdag 2016: Hoe geeft u leiding aan de nieuwe realiteit van samenwerking voor lage TCO & maximale kwaliteit?

  PPS / ESCo Praktijkdag 2016: Hoe geeft u leiding aan de nieuwe realiteit van samenwerking voor lage TCO & maximale kwaliteit?

  Het thema dit jaar is 'Hoe geef je als verantwoordelijke leiding aan de nieuwe realiteit van samenwerking?' BNR Radio Presentator Paul Laseur zal tijdens het ochtend-gedeelte met leidinggevenden vanuit o.a. Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Gemeente Rotterdam, Facilicom en Unica ingaan op bovenstaande vraag. Ontmoet ca. 250 collega-professionals en deel ervaringen, plenair & in de workshops. De PPS / ESCo Praktijkdag is Inmiddels bijna volgeboekt, dus meld u snel aan. Lees meer

 • Petra Verspui, directeur Financiën en Inkoop gemeente Rotterdam spreekt op de PPS/ESCo Praktijkdag 2016

  Petra Verspui, directeur Financiën en Inkoop gemeente Rotterdam spreekt op de PPS/ESCo Praktijkdag 2016

  Het anders organiseren en inkopen (levensduurkostenbenadering, prestatiecontracten, andere financiering, etc.) speelt niet alleen bij de Rijksoverheid met DBFMO projecten maar ook bij meer en meer gemeenten. Daar zien wij doorgaans geen ’zware’ PPS-en of ESCo’s maar lichtere varianten van partnerships met de markt. Lees meer

 • PPS Netwerk Nederland in gesprek met 25 wethouders G-50 om investeringskracht steden te onderzoeken

  PPS Netwerk Nederland in gesprek met 25 wethouders G-50 om investeringskracht steden te onderzoeken

  PPS Netwerk Nederland doet op dit moment onderzoek met een aantal partijen (o.a. Fakton, Nyenrode Business Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam en Professionals in PPS) naar ‘wat steden sterk maakt’. In principe is er in de markt veel geld beschikbaar om te investeren in bouwopgaven maar beleggers weten niet altijd goed genoeg waar de concrete kansen en mogelijkheden liggen. Lees meer

 • PPS/ESCo Praktijkdag: Gebruikers zijn overtuigd van meerwaarde PPS, focus ligt nu gericht op maximaal benutten van de mogelijkheden

  PPS/ESCo Praktijkdag: Gebruikers zijn overtuigd van meerwaarde PPS, focus ligt nu gericht op maximaal benutten van de mogelijkheden

  Op woensdag 9 december 2015 werd voor de derde keer op rij de jaarlijkse PPS/ESCo Praktijkdag op de Kromhout Kazerne in Utrecht georganiseerd. Het evenement was ruim van te voren volledig volgeboekt. De dag startte met pitches van verschillende sprekers uit het publieke en private domein. Bertholt Leeftink (DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken): "PPS is een instrument dat we overheidsbreed kunnen inzetten om duurzaamheidsopgaven samen met de markt efficiënter te realiseren". Het hele verslag vindt u hier. Lees meer

 • Boek: Publiek-private samenwerking: kunst van het evenwicht

  Boek: Publiek-private samenwerking: kunst van het evenwicht

  Overheden hebben in uiteenlopende sectoren te maken met complexe beleidsproblemen waar oplossingen voor moeten worden gevonden. Overheden kunnen dit niet meer alleen doen en zoeken actief naar samenwerkingsvormen met private partijen die een bijdrage kunnen leveren om de doeleinden van het overheidsbeleid te realiseren. De samenwerkingsrelatie tussen de overheid en particulieren krijgt onder meer gestalte in Publiek-Private Samenwerking (PPS). In het boek 'Publiek-private samenwerking: kunst van het evenwicht' bespreken de auteurs hoe private betrokkenheid in PPS zodanig kan worden ingezet dat het betrokken publieke belang wordt gediend, en tegelijkertijd wordt voorkomen dat private organisaties het zich toe-eigenen. Lees meer

 • PPS/ ESCo Praktijkdag 2015 volgeboekt!

  PPS/ ESCo Praktijkdag 2015 volgeboekt!

  De PPS/ESCo Praktijkdag 2015 van 9 december op de Kromhout Kazerne in Utrecht is ook dit jaar vroegtijdig volgeboekt. Ruim 250 bezoekers (publiek en privaat) zullen op het evenement afkomen. Het programma bestaat uit een ochtend plenair ochtenddeel (o.l.v. Petra Grijzen-BNR Radio) met o.a. Bertholt Leeftink (DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken), Jaap Uijlenbroek (DG Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Paulus Jansen (Wethouder Wonen, RO en Vastgoed, Gemeente Utrecht). Lees meer

 • 'Save the Date' PPS/ESCo Praktijkdag 2015 - 9 december Kromhout Kazerne Utrecht

  'Save the Date' PPS/ESCo Praktijkdag 2015 - 9 december Kromhout Kazerne Utrecht

  9 December a.s. organiseren wij voor de 4e keer onze jaarlijkse PPS/ESCo Praktijkdag. Het programma is dit jaar iets aangepast: een korter plenair deel met extra interactie en daarna nog meer tijd voor het 'speed-daten' en uitwisselen van praktijkervaringen. Het evenement is vooral voor u bedoeld als (semi) publieke partij die vanuit de eerste hand, dus vanuit de ervaringen van uw collega's te weten wil komen hoe publiek private samenwerkingen c.q. Energy Service Companies in de praktijk werken, waar kansen liggen of juist niet. Het overgrote deel van de aanwezigen bestaat traditioneel dan ook uit (potentiële) opdrachtgevers. Lees meer

 • Platform ‘Professionals in PPS’: Overheid en bedrijfsleven onderstrepen belang van goed samenwerken in PPS Projecten

  Platform ‘Professionals in PPS’: Overheid en bedrijfsleven onderstrepen belang van goed samenwerken in PPS Projecten

  Om het samenwerken in publiek private samenwerkingen vooral in die exploitatiefase verder te ontwikkelen is donderdag 2 juli jl. bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag het Platform ‘Professionals in PPS’ opgericht. ‘Professionals in PPS’ is een open platform waar deelnemende organisaties hun kennis en ervaring delen om deze op een toegankelijke wijze over te kunnen dragen aan de PPS gemeenschap. Lees meer

 • Co-creaties zijn essentieel om de veranderaanpak succesvol in te zetten bij de implementatie van Assetmanagement

  Co-creaties zijn essentieel om de veranderaanpak succesvol in te zetten bij de implementatie van Assetmanagement

  PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. Rijkswaterstaat (Agnes Bernhardt-Districtshoofd en Jenne van der Velde-Topadviseur Assetmanagement) en Balance op 17 juni 2015 een praktijkseminar over de succesvolle implementatie van Assetmanagement. Lees meer

 • Oprichting Platform Professionals in PPS (PPPS)

  Oprichting Platform Professionals in PPS (PPPS)

  Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben op 2 juli het Platform Professionals in PPS opgericht. Participanten zijn o.a. Ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en andere gebruikers samen met private opdrachtnemers vanuit de bouw-, installatie- en facilitaire hoek. Doel is om publiek private samenwerkingen beter te laten werken op basis van best practices. Eva Klein Schiphorst (directeur Transacties en Ontwikkeling Rijksvastgoedbedrijf): "Wij zijn ervan overtuigd dat publiek en privaat elkaar hierdoor beter leert kennen en dat zal leiden tot meer begrip, een betere samenwerking en uiteindelijk een betere performance". Hieronder vindt u het persbericht. Lees meer (bestand)

 • Strategiesessie: Hoe vergroot ik de investeringskracht van mijn stad of regio? - 26 mei Bunnik

  Strategiesessie: Hoe vergroot ik de investeringskracht van mijn stad of regio? - 26 mei Bunnik

  PPS Netwerk Nederland organiseert o.a. in samenwerking met de gemeente Breda, gemeente Utrecht en Fakton op 26 mei van 14.00-17.00 in Bunnik (nabij Utrecht) een strategiesessie die ingaat op welke routes en mogelijkheden er zijn, zowel lokaal als in regionaal verband, om weer tot economische groei te komen via informatietechnologie en duurzaamheidsoplossingen. Ervaringsdeskundigen van de Gemeente Utrecht en Gemeente Breda vertellen u uit eerste hand de laatste ontwikkelingen op het gebied van vraaggericht ontwikkelen en bouwen én geven u inzicht in de strategische keuzes en de bijbehorende concrete vervolgstappen om e.e.a. verantwoord georganiseerd te krijgen. Lees meer

 • Enquête: Wat zijn de ervaringen met PPS contracten en het effect op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

  Enquête: Wat zijn de ervaringen met PPS contracten en het effect op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

  PPS Netwerk Nederland is benieuwd wat de ervaringen zijn van opdrachtgevers en opdrachtnemers met PPS contracten en wat het effect van het contract is op de relatie met beide partijen. Hiervoor hebben wij een korte vragenlijst met een aantal stellingen gemaakt. Deze is bedoeld ter voorbereiding van een studiedag van PPS Netwerk Nederland medio juni 2015 over PPS-contracten en het contractmanagement. Lees meer

 • PPS speelt belangrijke rol in het oplossen van complexe problemen in de ouderenzorg

  PPS speelt belangrijke rol in het oplossen van complexe problemen in de ouderenzorg

  De kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen moet worden verbeterd en toekomstbestendig worden gemaakt. Zorginstellingen hebben niet alleen te maken met achterstallig onderhoud van huisvesting maar ook moet er flink worden bezuinigd en krijgen ze er steeds meer verantwoordelijkheden bij. Nancy Beukers ((MBA Public & Private - Nyenrode Universiteit) stelt in haar essay dat PPS de complexe problemen in de ouderenzorg kan oplossen. Lees meer (bestand)

 • BNR Debat: Publiek Private Samenwerking voor een vitale economie - 12 februari Dauphine, Amsterdam

  BNR Debat: Publiek Private Samenwerking voor een vitale economie - 12 februari Dauphine, Amsterdam

  De huidige economische situatie heeft diverse gevolgen met zich meegebracht, o.a. krappe budgetten en steeds kleiner wordende ambtelijke organisaties. Tegelijkertijd gaan technologische ontwikkelingen sneller en wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Overheden en bedrijfsleven zijn vaak niet meer in staat om op eigen kracht oplossingen voor complexe vraagstukken te realiseren. Een goede samenwerking tussen beide partijen is echter absoluut noodzakelijk voor een structurele groei van de Nederlandse economie. Lees meer

 • PPS/ESCo Praktijkdag 2014: samenwerken als driver voor innovatie - Totaal Presentatie

  Woensdag 10 december 2014 organiseerde ESCoNetwerk.nl en PPS Netwerk Nederland de jaarlijkse ESCo/PPS Praktijkdag, het grootste ESCo en PPS evenement van het jaar. De dag begon met een plenair, strategisch deel met sprekers zoals Meindert Smallenbroek (directeur Bouwen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Jasper Wesseling (plaatsvervangend DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken) en Jacqueline Cramer (voorzitter ESCo-Netwerk). De presentaties vindt u hieronder. Lees meer (bestand)

 • Masterclass: de Psychologie van PPS: succesfactoren en aandachtspunten van de Samenwerking bij Publiek Private Samenwerking

  Masterclass: de Psychologie van PPS: succesfactoren en aandachtspunten van de Samenwerking bij Publiek Private Samenwerking

  Op 12 november 2014 organiseerde PPS Netwerk Nederland i.s.m. Nyenrode Business Universiteit, KPMG, Saxion en RHDHV een Masterclass op Nyenrode in Breukelen voor ervaren professionals uit de publieke sector en private sector. Centraal stond het thema ‘de Psychologie van PPS’ waar met name de focus lag op het (inrichten) van het samenwerkingsproces. Lees meer (bestand)

 • PPS PRAKTIJKDAG 2014: samenwerken als driver van innovatie - 10 december, Kromhout Kazerne Utrecht - inmiddels volgeboekt!

  PPS PRAKTIJKDAG 2014: samenwerken als driver van innovatie - 10 december, Kromhout Kazerne Utrecht - inmiddels volgeboekt!

  PPS Netwerk Nederland organiseert dit jaar op 10 december i.s.m. PPSsupport, ESCoNetwerk.nl, Consortium Komfort (Ballast Nedam, Strukton, John Laing), het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Ministerie van Defensie voor de derde keer op rij de PPS Praktijkdag in de Kromhout Kazerne te Utrecht. Aanmelden voor de PPS Praktijkdag kan helaas niet meer omdat het evenement helemaal is volgeboekt. Er is inmiddels een wachtlijst aangemaakt voor nieuwe aanmeldingen. Lees meer

 • PPS zorgt voor rendabele businesscase in culturele sector

  PPS zorgt voor rendabele businesscase in culturele sector

  De periode van forse bezuinigingen van de verschillende overheden op de culturele sector is nog niet voorbij. Veel gemeentes bijvoorbeeld zien zich genoodzaakt nog verder op cultuur te bezuinigen, mede gezien de vele nieuwe taken op andere beleidsterreinen zoals de Jeugdzorg en de WMO die de Rijksoverheid naar hen overhevelt en die flinke investeringen vergen. Conny Herben, student van de opleiding Executive MBA in Public & Private (Nyenrode Business Universiteit) gaat in op de kansen van PPS in de culturele sector. Lees meer (bestand)

 • Reisgids DBFM(O) voor decentrale overheden - 21 mei Internationale School Eindhoven

  Reisgids DBFM(O) voor decentrale overheden - 21 mei Internationale School Eindhoven

  DBFM(O), de meest uitgebreide contractsvorm van PPS, is een waardevol instrument om grote bouwprojecten te realiseren. Deze contractvorm heeft vele voordelen zoals een een beter businessplan, financiële besparingen en een betere taak -en risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op Rijksniveau wordt deze contractvorm al veelvoudig ingezet om projecten succesvol te realiseren. Om ook meer decentrale overheden te laten profiteren van deze PPS-contractvorm is een praktische 'reisgids', mede met behulp van OPPS, tot stand gekomen die op 21 mei 2014 in de Internationale School Eindhoven (ISE) wordt aangeboden aan Staf Depla, wethouder van financiën in Eindhoven. Lees meer

Archiefpagina 1 1 2 3 4 5 6 7 Volgende »