PPS Netwerk Nederland

 

Vastgoed / Projectmanagement

 • Mobility as a Service vraagt om een heldere visie, het inzichtelijk maken van belangen en het durven loslaten

  Mobility as a Service vraagt om een heldere visie, het inzichtelijk maken van belangen en het durven loslaten

  Nederlandse steden en wegen worden steeds drukker en de vraag naar toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken neemt hierdoor toe. Mobility as a Service (MaaS) is binnen al deze ontwikkelingen een veelgehoorde term. Binnen het MaaS-concept is de grootste uitdaging niet de techniek, maar meer hoe overheden en markt dit gezamenlijk gaan organiseren. Lees meer (bestand)

 • Integraal beheer en onderhoud openbare ruimte bij gemeenten: in 10 stappen naar sterke regie

  Integraal beheer en onderhoud openbare ruimte bij gemeenten: in 10 stappen naar sterke regie

  Gemeenten beogen een schone en veilige openbare ruimte. Het goed onderhouden van wegen, riolering, speeltuinen, parken, verlichting en civiele kunstwerken zorgen voor een duurzame en leefbare stad. PPS Netwerk Nederland heeft i.s.m. Aveco de Bondt onderzoek gedaan naar hoe de samenwerking tussen gemeenten en private partijen nog beter kan worden georganiseerd, inclusief het beter kunnen bepalen wanneer andere innovatievere vormen van contractering zinvoller zijn in de openbare ruimte en wat daarin de te nemen stappen zijn. Lees meer

 • Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Overal bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries zich voor op de komst van de Omgevingswet. Hulp komt daarbij van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Wij spraken met het programma Aan de slag met de Omgevingswet over wat op dit moment de belangrijke aandachtspunten zijn, hoe decentrale overheden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en hoe het nieuwe instrument Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) hierbij kan helpen. Lees meer

 • Rijkskantoor de Knoop officieel in gebruik genomen

  Rijkskantoor de Knoop officieel in gebruik genomen

  Namens het Rijksvastgoedbedrijf en RCreators openden Annet Bertram, directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, en Hans Gennissen, voorzitter algemeen bestuur van Facilicom Group, op 17 mei rijkskantoor De Knoop. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf herontwikkelde consortium R Creators, de samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot rijkskantoor de Knoop. Lees meer

 • DBMO-contract getekend voor nieuwbouw Stadskantoor en renovatie Raadhuis Gemeente Heerlen

  DBMO-contract getekend voor nieuwbouw Stadskantoor en renovatie Raadhuis Gemeente Heerlen

  Op 9 mei jl. is het DBMO-contract ondertekend voor het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het monumentale Raadhuis in de Gemeente Heerlen. Het consortium Jongen-Mecanoo-ABT-Dijkoraad heeft de opdracht verworven. Adviesbureau OPPS heeft naast het verzorgen van de dialoogtrainingen, de vraagspecificaties, het financiële model en het contract (conform UAV-GC 2005, aangevuld met een Dienstverleningsovereenkomst) voor dit project opgesteld. Lees meer

 • Annieta Alblas (OPPS): "Juiste rolinvulling van werkvoorbereiders essentieel voor succesvolle aanbesteding en uitvoering van UAV-gc bij publiek vastgoed"

  Annieta Alblas (OPPS): "Juiste rolinvulling van werkvoorbereiders essentieel voor succesvolle aanbesteding en uitvoering van UAV-gc bij publiek vastgoed"

  Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer vraag is naar UAV-gc contracten zoals DB en DBM voor de realisatie van regionale vastgoed. Regionale opdrachtgevers (o.a. gemeenten, provincies, onderwijszorginstellingen) kunnen zich hierdoor meer focussen op eigen kern-taken en de niet kern-taken zoals ontwerp, bouw en onderhoud integraal uitbesteden aan de markt. "Echter is de rol van werkvoorbereiders essentieel om de aanbesteding en uitvoering van UAVgc op juiste wijze uit te voeren", aldus Alblas Lees meer

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!

Archief Vastgoed / Projectmanagement

 • Veldhoven kiest DBM-contract voor nieuw zwembad

  Veldhoven kiest DBM-contract voor nieuw zwembad

  De gemeente Veldhoven zet het nieuw zwembad Den Ekkerman in de markt via een DBM-contract. De overeenkomst bestaat uit het ontwerpen, realiseren en onderhouden van het nieuw te bouwen zwembad. Lees meer

 • "Heldere visie op eigen onderwijs(vastgoed) zorgt voor hoge mate van duurzaamheid en dienstverlening"

  "Heldere visie op eigen onderwijs(vastgoed) zorgt voor hoge mate van duurzaamheid en dienstverlening"

  Uit praktijkonderzoek naar de inkoop van gas en elektriciteit (uitgevoerd door Het NIC en INNAX) blijkt dat de huidige energiecontracten bij regionale opdrachtgevers waaronder gemeenten en onderwijsinstellingen sterk te wensen overlaat. PPS Netwerk Nederland sprak met Amarant Groep Tilburg en Het NIC over de resultaten van het onderzoek en vroeg hen waar we nu staan en welke stappen we nog moeten nemen om duurzaam inkopen en energiebesparende maatregelen naar een hoger niveau te tillen. Lees meer

 • Mobility as a Service (MaaS): "Techniek en geld is niet de moeilijkheid, wel hoe we het gaan organiseren"

  Mobility as a Service (MaaS): "Techniek en geld is niet de moeilijkheid, wel hoe we het gaan organiseren"

  Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De randstad krijgt er de komende jaren 700.000 inwoners bij. De wegen worden steeds drukker en het Openbaar Vervoer kan de groei niet meer aan in drukke gebieden. De vraag naar toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken neemt toe. Mobility as a Service (MaaS) is binnen al deze ontwikkelingen een veelgehoorde term. PPS Netwerk NL vroeg aan Arjen van Weert (HAN/ Movares) en Marieke Kassenberg (Provincie Gelderland) naar de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, wat MaaS inhoudt en hoe overheden MaaS kunnen inzetten om slimme en toekomstbestendige steden en regio’s te worden. Lees meer

 • “Conflicten zijn een cadeautje: ze maken de essentie van samenwerken inzichtelijk”

  “Conflicten zijn een cadeautje: ze maken de essentie van samenwerken inzichtelijk”

  Een conflict in de samenwerking; iedereen heeft er weleens mee te maken gehad. Hoe complexer de omgeving waarin we samenwerken, hoe meer kans op interpretatieverschillen, dilemma’s of conflicten. Vaak hebben conflicten een negatieve associatie, iets wat we liever willen voorkomen. En als ze zich toch voordoen, zo snel mogelijk op te lossen. PPS Netwerk Nederland vroeg Klaasjan de Jong (Senior Beleidsmedewerker op de afdeling Mobiliteit en Milieu, Provincie Zuid-Holland) naar zijn visie op samenwerken in de praktijk en wat hem opvalt bij het samenwerken tussen verschillende organisaties. Lees meer (bestand)

 • "Het vermogen anders te denken, problemen op te lossen en te reageren op verandering is de sleutel tot innovatie"

  "Het vermogen anders te denken, problemen op te lossen en te reageren op verandering is de sleutel tot innovatie"

  Facility Management (FM) is volop in ontwikkeling. Gebouwen en inrichting moeten meer zorgen voor hogere arbeidsproductiviteit en positieve beleving voor medewerkers en klanten. De grotere focus op o.a. duurzaamheid en circulariteit vereist een steeds efficiënter management van de sector. PPS Netwerk Nederland vroeg Cynthia op den Brouw, directeur van het Centrum voor de Ontwikkeling van Creatief Denken (COCD), naar haar visie op deze onderwerpen. Lees meer (bestand)

 • Jac Leijtens (Directeur PO Leerrijk!): "PPS levert meerwaarde op omdat het ons dwingt tot focus op kerntaken en het denken in integrale oplossingen"

  Jac Leijtens (Directeur PO Leerrijk!): "PPS levert meerwaarde op omdat het ons dwingt tot focus op kerntaken en het denken in integrale oplossingen"

  Volgens Jac Leijtens (bestuurder Leerrijk!) gaan ontwikkelingen op het gebied van techniek, demografie en economie tegenwoordig zo snel dat het traditioneel bouwen of verduurzamen geen optie meer is. "Niemand weet hoe de wereld er over 10 laat staan 20 jaar uitziet. Dat vraagt om een langetermijn visie op het onderwijs en de bijhorende huisvesting". Lees meer

 • Energiecollectief: voor opdrachtgevers die via slim inkopen duurzaamheids-ambities willen omzetten in concrete resultaten

  Energiecollectief: voor opdrachtgevers die via slim inkopen duurzaamheids-ambities willen omzetten in concrete resultaten

  Uit praktijkonderzoek naar de inkoop van gas en elektriciteit blijkt dat de huidige energiecontracten bij opdrachtgevers (o.a. gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en woningcorporaties) sterk te wensen overlaat. Naar voren is gekomen dat.. Lees meer

 • Circulair bouwen helpt zorginstellingen om toekomstbestendig te zijn

  Circulair bouwen helpt zorginstellingen om toekomstbestendig te zijn

  Steeds meer zorginstellingen met verouderde zorghuisvesting kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair en flexibel te bouwen, twintig tot dertig procent kan worden bespaard t.o.v. traditioneel bouwen. Volgens Kees-Jan Oudshoorn (ontwikkelaar vastgoed ’s Heeren Loo Zorggroep) is het belangrijk om als zorgbestuurder circulair en flexibel zorgvastgoed te ontwikkelen om daarmee nog beter in te spelen op toekomstige veranderingen. Lees meer

 • "Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

  "Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

  Publiek en privaat, twee verschillende werelden. Vaak zijn er behoorlijk verschillende belangen en doelstellingen, maar voor een succesvolle realisatie van allerhande maatschappelijke opgaven (tendens stijgend!) dient er hoe dan ook goed samengewerkt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor dit artikel vroegen wij Jolanda Kemp (Universiteit van Maastricht) en Christiaan Frisart (BAM FM) naar hun visie op dit onderwerp vanuit het perspectief van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Lees meer (bestand)

 • Hoe duurzame zorghuisvesting geld, kwaliteit én gezondheid oplevert?

  Hoe duurzame zorghuisvesting geld, kwaliteit én gezondheid oplevert?

  Steeds meer zorginstellingen kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair en flexibel te bouwen, twintig tot dertig procent kan worden bespaard t.o.v. traditioneel bouwen waarmee de beleggingswaarde van het gebouw zo’n twintig procent hoger wordt. Maar wat zijn de routes naar realisatie en de ervaringen tot nu toe? Lees meer

 • Cedeo-erkenning voor inkoop-opleidingen NIC Academy: "80% opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden over dienstverlening"

  Cedeo-erkenning voor inkoop-opleidingen NIC Academy: "80% opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden over dienstverlening"

  NIC Academy (het trainingsinstituut voor praktijkgerichte inkoop en finance trainingen) heeft onlangs de Cedeo-erkenning “Bedrijfsopleidingen” behaald voor zowel de Maatwerk als de Open Bedrijfsopleidingen. Hiermee heeft NIC Academy een grote professionaliseringsslag gemaakt. PPS Netwerk Nederland vroeg aan Hans Schurgers (Managing Director, NIC inkoopprojecten) wat de Cedeo certificering betekent voor zowel NIC Academy als voor haar deelnemers/opdrachtgevers? Lees meer

 • Samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: waarom niet in één keer goed?

  Samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: waarom niet in één keer goed?

  Vaak is samenwerken, en zeker als we het hebben over samenwerken tussen verschillende organisaties, lastiger dan op het eerste gezicht lijkt. Wanneer publieke en private partijen samenwerken aan maatschappelijke opgaven, neemt de complexiteit alleen maar toe. Terwijl het beide partijen eraan gelegen is om ervoor te zorgen dat de ambities worden bereikt. Hoe zorgen we ervoor dat dit wordt gerealiseerd? Hoe maak je hierbij op een goede manier gebruik van het contract? En welke valkuilen zijn er onderweg? We spraken hierover met Arno Moret, partner bij advocatenkantoor CMS. Lees meer

 • Bouw PPS Rijkskantoor de Knoop afgerond: "de samenwerking organiseren maakte het verschil"

  Bouw PPS Rijkskantoor de Knoop afgerond: "de samenwerking organiseren maakte het verschil"

  De bouw van Rijkskantoor de Knoop is klaar. Het zogenoemde beschikbaarheidscertificaat is ondertekend. Hiermee is de realisatiefase van het rijkskantoor de Knoop afgerond en start de exploitatiefase. Volgens Peter Eitjes (projectmanager Rijksvastgoedbedrijf) maakte de samenwerking organiseren en cultiveren het verschil in dit DBFMO-project. Lees meer

 • Druk op woningbouw vereist anders optreden van gemeenten

  Druk op woningbouw vereist anders optreden van gemeenten

  De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen is problematisch aan het worden, de markt van de koopwoningen wordt minder toegankelijk, er is sprake van segregatie etc. De vraag naar woningen blijft stijgen en het aanbod loopt daarmee niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg. Minister van Wonen, Kasja Ollongren, wees er onlangs op dat er vooral vraag is naar woningen in de binnensteden. Lees meer

 • Hans Schurgers (Het NIC): “Er moet in nieuwe contracten niet alleen sprake zijn van harde prestaties maar ook van relatie”

  Hans Schurgers (Het NIC): “Er moet in nieuwe contracten niet alleen sprake zijn van harde prestaties maar ook van relatie”

  Tot voor kort konden we stellen dat opdrachtgevers met integrale bouwopgaven veel aandacht schonken aan de 'voorkant' (het inkoop-proces) waar uiteindelijk een Programma van Eisen werd vertaald in een prestatiecontract. Maar alleen het vastleggen van prestatie-eisen bleek niet genoeg te zijn om contracten vervolgens uit te voeren zoals we hadden bedoeld. Het NIC heeft onderzoek gedaan naar het uitvoeren en managen van prestatie-contracten onder opdrachtgevers. PPS Netwerk Nederland vroeg aan Hans Schurgers (Managing Director) welke nieuwe inzichten en werkende principes achter prestatie-contracten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Lees meer

 • 24-uurs Opleiding: Hoe woning-investeringen versnellen in Nederlandse steden? 12-13 april 2018 STROOM, Rotterdam

  24-uurs Opleiding: Hoe woning-investeringen versnellen in Nederlandse steden? 12-13 april 2018 STROOM, Rotterdam

  De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De vraag naar woningen blijft stijgen en het aanbod loopt niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg. Er is noodzaak om als stad of regio niet meer af te wachten maar nu in actie te komen. Maar hoe kunnen gemeenten sneller woningbouw realiseren? In deze 24-uurs opleiding krijgt u niet alleen een overzicht van de laatste trends op het gebied van woninginvesteringen maar leert u als gemeente hoe een lange termijn visie op uw stad en gebied er uit dient te zien in een 'taal' en prioritering die begrijpelijk/logisch is voor beleggers. Daarbij krijgt u handvatten die u direct in de praktijk kunt toepassen. Lees meer

 • Caroline Weebers uitgeroepen tot Brabantse Vastgoedvrouw 2017

  Caroline Weebers uitgeroepen tot Brabantse Vastgoedvrouw 2017

  Caroline Weebers van het Eindhovense bureau Weebers Vastgoed Advocaten is uitgeroepen tot Brabantse Vastgoedvrouw van 2017. Zij werkt als juriste in de sectoren Vastgoed en Gebiedsontwikkelingen waar ze o.a. verantwoordelijk is voor het opstellen van overeenkomsten. Het kantoor is werkzaam voor het bedrijfsleven, de (semi) overheid en (institutionele) beleggers om tot optimalisatie te komen, zowel voor wat betreft eventueel benodigde planologische besluitvorming als ten aanzien van overige omgevingsrechtelijke aspecten. Lees meer

 • Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave: over nieuwe rollen en samenwerkingsvormen voor uitvoering regionale woonagenda's

  Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave: over nieuwe rollen en samenwerkingsvormen voor uitvoering regionale woonagenda's

  De samenleving en daarbij ook het woonpanorama verandert sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. De vraag naar woningen blijft en het aanbod blijft achter. Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen concluderen dat bovenstaande ontwikkelen vragen om een andere aanpak van plannen maken en bouwen en ook een nieuwe rol van opdrachtgeven voor gemeenten en provincies om hier echt goed op in te spelen.  Lees meer

 • Samen werken aan de woningmarkt: op weg naar uitvoering van regionale woonagenda's

  Samen werken aan de woningmarkt: op weg naar uitvoering van regionale woonagenda's

  Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Intussen verandert de samenleving en het woonpanorama sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, marktwerking, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan en zal op 6 februari 2018 in Amersfoort het onderwerp zijn op een interactieve werkconferentie o.l.v. ervaringsdeskundigen. Lees meer

 • Risicomanagement als strategisch instrument voor betere project-beheersing en betere samenwerking

  Risicomanagement als strategisch instrument voor betere project-beheersing en betere samenwerking

  Risicomanagement wordt in bijna alle organisaties en projecten als een belangrijk element voor succes aangemerkt. Maar waarom worden risico's dan vaak niet goed doorleefd? Waarom werken we vooral vanuit uitgebreide excel-sheets? En waarom wordt risicomanagement vooral gebruikt om te verantwoorden in plaats van te sturen? Lees meer (bestand)

Archiefpagina 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende »