PPS Netwerk Nederland

 

Vastgoed / Projectmanagement

 • "Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

  "Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

  Publiek en privaat, twee verschillende werelden. Vaak zijn er behoorlijk verschillende belangen en doelstellingen, maar voor een succesvolle realisatie van allerhande maatschappelijke opgaven (tendens stijgend!) dient er hoe dan ook goed samengewerkt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor dit artikel vroegen wij Jolanda Kemp (Universiteit van Maastricht) en Christiaan Frisart (BAM FM) naar hun visie op dit onderwerp vanuit het perspectief van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Lees meer (bestand)

 • Hoe duurzame zorghuisvesting geld, kwaliteit én gezondheid oplevert?

  Hoe duurzame zorghuisvesting geld, kwaliteit én gezondheid oplevert?

  Steeds meer zorginstellingen kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair en flexibel te bouwen, twintig tot dertig procent kan worden bespaard t.o.v. traditioneel bouwen waarmee de beleggingswaarde van het gebouw zo’n twintig procent hoger wordt. Maar wat zijn de routes naar realisatie en de ervaringen tot nu toe? Lees meer

 • Programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Overal bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries zich voor op de komst van de Omgevingswet. Hulp komt daarbij van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Wij spraken met het programma Aan de slag met de Omgevingswet over wat op dit moment de belangrijke aandachtspunten zijn, hoe decentrale overheden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en hoe het nieuwe instrument Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) hierbij kan helpen. Lees meer

 • Samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: waarom niet in één keer goed?

  Samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: waarom niet in één keer goed?

  Vaak is samenwerken, en zeker als we het hebben over samenwerken tussen verschillende organisaties, lastiger dan op het eerste gezicht lijkt. Wanneer publieke en private partijen samenwerken aan maatschappelijke opgaven, neemt de complexiteit alleen maar toe. Terwijl het beide partijen eraan gelegen is om ervoor te zorgen dat de ambities worden bereikt. Hoe zorgen we ervoor dat dit wordt gerealiseerd? Hoe maak je hierbij op een goede manier gebruik van het contract? En welke valkuilen zijn er onderweg? We spraken hierover met Arno Moret, partner bij advocatenkantoor CMS. Lees meer

 • Bouw PPS Rijkskantoor de Knoop afgerond: "de samenwerking organiseren maakte het verschil"

  Bouw PPS Rijkskantoor de Knoop afgerond: "de samenwerking organiseren maakte het verschil"

  De bouw van Rijkskantoor de Knoop is klaar. Het zogenoemde beschikbaarheidscertificaat is ondertekend. Hiermee is de realisatiefase van het rijkskantoor de Knoop afgerond en start de exploitatiefase. Volgens Peter Eitjes (projectmanager Rijksvastgoedbedrijf) maakte de samenwerking organiseren en cultiveren het verschil in dit DBFMO-project. Lees meer

 • Druk op woningbouw vereist anders optreden van gemeenten

  Druk op woningbouw vereist anders optreden van gemeenten

  De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen is problematisch aan het worden, de markt van de koopwoningen wordt minder toegankelijk, er is sprake van segregatie etc. De vraag naar woningen blijft stijgen en het aanbod loopt daarmee niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg. Minister van Wonen, Kasja Ollongren, wees er onlangs op dat er vooral vraag is naar woningen in de binnensteden. Lees meer

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!

Archief Vastgoed / Projectmanagement

 • Hans Schurgers (Het NIC): “Er moet in nieuwe contracten niet alleen sprake zijn van harde prestaties maar ook van relatie”

  Hans Schurgers (Het NIC): “Er moet in nieuwe contracten niet alleen sprake zijn van harde prestaties maar ook van relatie”

  Tot voor kort konden we stellen dat opdrachtgevers met integrale bouwopgaven veel aandacht schonken aan de 'voorkant' (het inkoop-proces) waar uiteindelijk een Programma van Eisen werd vertaald in een prestatiecontract. Maar alleen het vastleggen van prestatie-eisen bleek niet genoeg te zijn om contracten vervolgens uit te voeren zoals we hadden bedoeld. Het NIC heeft onderzoek gedaan naar het uitvoeren en managen van prestatie-contracten onder opdrachtgevers. PPS Netwerk Nederland vroeg aan Hans Schurgers (Managing Director) welke nieuwe inzichten en werkende principes achter prestatie-contracten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Lees meer

 • 24-uurs Opleiding: Hoe woning-investeringen versnellen in Nederlandse steden? 12-13 april 2018 STROOM, Rotterdam

  24-uurs Opleiding: Hoe woning-investeringen versnellen in Nederlandse steden? 12-13 april 2018 STROOM, Rotterdam

  De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De vraag naar woningen blijft stijgen en het aanbod loopt niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg. Er is noodzaak om als stad of regio niet meer af te wachten maar nu in actie te komen. Maar hoe kunnen gemeenten sneller woningbouw realiseren? In deze 24-uurs opleiding krijgt u niet alleen een overzicht van de laatste trends op het gebied van woninginvesteringen maar leert u als gemeente hoe een lange termijn visie op uw stad en gebied er uit dient te zien in een 'taal' en prioritering die begrijpelijk/logisch is voor beleggers. Daarbij krijgt u handvatten die u direct in de praktijk kunt toepassen. Lees meer

 • Caroline Weebers uitgeroepen tot Brabantse Vastgoedvrouw 2017

  Caroline Weebers uitgeroepen tot Brabantse Vastgoedvrouw 2017

  Caroline Weebers van het Eindhovense bureau Weebers Vastgoed Advocaten is uitgeroepen tot Brabantse Vastgoedvrouw van 2017. Zij werkt als juriste in de sectoren Vastgoed en Gebiedsontwikkelingen waar ze o.a. verantwoordelijk is voor het opstellen van overeenkomsten. Het kantoor is werkzaam voor het bedrijfsleven, de (semi) overheid en (institutionele) beleggers om tot optimalisatie te komen, zowel voor wat betreft eventueel benodigde planologische besluitvorming als ten aanzien van overige omgevingsrechtelijke aspecten. Lees meer

 • Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave: over nieuwe rollen en samenwerkingsvormen voor uitvoering regionale woonagenda's

  Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave: over nieuwe rollen en samenwerkingsvormen voor uitvoering regionale woonagenda's

  De samenleving en daarbij ook het woonpanorama verandert sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. De vraag naar woningen blijft en het aanbod blijft achter. Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen concluderen dat bovenstaande ontwikkelen vragen om een andere aanpak van plannen maken en bouwen en ook een nieuwe rol van opdrachtgeven voor gemeenten en provincies om hier echt goed op in te spelen.  Lees meer

 • Samen werken aan de woningmarkt: op weg naar uitvoering van regionale woonagenda's

  Samen werken aan de woningmarkt: op weg naar uitvoering van regionale woonagenda's

  Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Intussen verandert de samenleving en het woonpanorama sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, marktwerking, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan en zal op 6 februari 2018 in Amersfoort het onderwerp zijn op een interactieve werkconferentie o.l.v. ervaringsdeskundigen. Lees meer

 • Risicomanagement als strategisch instrument voor betere project-beheersing en betere samenwerking

  Risicomanagement als strategisch instrument voor betere project-beheersing en betere samenwerking

  Risicomanagement wordt in bijna alle organisaties en projecten als een belangrijk element voor succes aangemerkt. Maar waarom worden risico's dan vaak niet goed doorleefd? Waarom werken we vooral vanuit uitgebreide excel-sheets? En waarom wordt risicomanagement vooral gebruikt om te verantwoorden in plaats van te sturen? Lees meer (bestand)

 • 24-uurssessie UAV-gc: "interessante inzichten, concrete oplossingen en direct toepasbare instrumentaria"

  24-uurssessie UAV-gc: "interessante inzichten, concrete oplossingen en direct toepasbare instrumentaria"

  Het is geen geheim dat het werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc alleen succesvol is als opdrachtgever en opdrachtnemer in staat zijn goed met elkaar samen te werken. Professionals die werken met UAV-gc worstelen echter vaak met het vinden van de juiste balans tussen contract en relatie. Maar hoe creëer je een goede samenwerking waarin je elkaar echt vertrouwt. Lees meer

 • Conflictresistente samenwerking met mijn projectpartners: Wat vooraf doen om faalkosten achteraf te voorkomen?

  Conflictresistente samenwerking met mijn projectpartners: Wat vooraf doen om faalkosten achteraf te voorkomen?

  Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in geïntegreerde opgaven vraagt om extra aandacht. Interpretatieverschillen, dilemma’s of andere vormen van conflict, bijvoorbeeld door onverwachte omstandigheden in de omgeving of een verandering in de aansturing van achterliggende organisaties, liggen immers op de loer. Dit maakt het noodzakelijk om de samenwerking, aan het begin maar vooral ook gedurende de looptijd van het project, in optimale vorm te houden. Lees meer

 • Speedcollege: De impact van Circulaire Economie op de bouwkolom - 14 november 2017, Breda

  Speedcollege: De impact van Circulaire Economie op de bouwkolom - 14 november 2017, Breda

  De ontwikkelingen op het gebied van Circulair Bouwen gaan razendsnel. Weebers Vastgoed Advocaten en Professor ir. E. (Elphi) S.M. Nelissen nemen u op 14 november (15.30-17.00, Landgoed Wolfslaar, Breda) tijdens het speedcollege mee in de wereld van Circulair Economie en delen verschillende praktijkervaringen en handvatten die u morgen kunt inzetten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Lees meer

 • Circulair Bouwen: hype of écht toekomstbestendig? PPS Netwerk Nederland in gesprek met 'circulair ontwikkelaar' re-born

  Circulair Bouwen: hype of écht toekomstbestendig? PPS Netwerk Nederland in gesprek met 'circulair ontwikkelaar' re-born

  De ambitie van Nederland is om in 2050 volledig circulair te zijn. En zonder circulair bouwen lijkt dat niet haalbaar. PPS Netwerk Nederland vroeg in een video-interview met re-born of circulair bouwen een hype is of een route om echt toekomstbestendig te bouwen? Lees meer

 • Gemeenten Leiden kiest DBM-contract voor nieuwe parkeergarage

  Gemeenten Leiden kiest DBM-contract voor nieuwe parkeergarage

  Voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor een stad. Omdat de gemeente Leiden te maken heeft met een historisch en autoluw centrum worden er twee parkeergarages gerealiseerd onder de Lammermarkt met 525 parkeerplaatsen. De gemeente kiest nadrukkelijk voor een DBM-contract om samen met de markt meer kwaliteit, uitstraling en functionaliteit te realiseren t.o.v. een traditioneel bouwcontract. Lees meer

 • Onderzoek: Hoe gemeenten het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte succesvol kunnen regisseren

  Onderzoek: Hoe gemeenten het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte succesvol kunnen regisseren

  Gemeenten organiseren het beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds vaker in nauwere samenwerking met de markt en burger. We zien een ontwikkeling van alles ‘zelf doen’ en versnipperd uitbesteden naar integraal en prestatiegericht samenwerken via D&C en DBM contracten waarbij winsten in kosten en kwaliteit te boeken zijn. Maar komen deze er in de praktijk ook echt uit? En hoe geef ik als gemeente invulling aan deze samenwerking? Lees meer

 • Bouw rechtbank Amsterdam van start

  Bouw rechtbank Amsterdam van start

  Dinsdag 24 oktober jl. is de bouw gestart van de nieuwe rechtbank in Amsterdam waarbij de eerste paal, voorzien van handtekeningen van alle betrokken partijen, de grond in ging. Aanwezig waren het personeel van de rechtbank Amsterdam, het Rijksvastgoedbedrijf, de Raad voor de Rechtspraak, omwonenden en het consortium NACH. De nieuwe rechtbank wordt gerealiseerd via een Publiek Private Samenwerking (PPS). Lees meer

 • Veiligheid organiseren via Publiek Private Samenwerking: nu of nooit! - seminar met casus Schiphol - 22 november 2017 Nyenrode, Breukelen

  Veiligheid organiseren via Publiek Private Samenwerking: nu of nooit! - seminar met casus Schiphol - 22 november 2017 Nyenrode, Breukelen

  “Veiligheid is hét thema van de komende tien jaar” aldus Ruud Kok, programma directeur New Board Program van Nyenrode Business Universiteit. Toch is het nog steeds een uitdaging om tussen publieke en private organisaties op strategisch niveau goed met elkaar samen te werken aan veiligheid. Lees meer

 • Onderzoek: 'Commerciële' Alliantie als middel voor succesvolle stedelijke herontwikkelingsopgaven

  Onderzoek: 'Commerciële' Alliantie als middel voor succesvolle stedelijke herontwikkelingsopgaven

  Het herontwikkelen van verouderde gebieden en gebouwen naar kwalitatieve en duurzame woon-/werk gebieden met adequate voorzieningen gebeurt steeds vaker via integrale samenwerkingsvormen met marktpartijen. Maar welke vormen van samenwerking zijn succesvol? Hoe geef ik invulling aan deze samenwerkingen, rekening houdend met de belangen van stakeholders? En hoe richt ik als gemeente of provincie mijn organisatie dusdanig in om een goede start te maken voor mijn herontwikkelingsopgaven? Lees meer

 • College PPS 31 oktober: Wat te leren van de landen om ons heen en de VS? met gastdocent Geert de Wulf

  College PPS 31 oktober: Wat te leren van de landen om ons heen en de VS? met gastdocent Geert de Wulf

  PPS is niet alleen in Nederland een fenomeen. Ook al is de context t.a.v. wetgeving, cultuur en de rol van de overheid en markt in elk land anders, het is goed om te leren van lessen uit het buitenland om te kijken hoe 'best practices' naar de Nederlandse context vertaald kunnen worden. Belangrijk is om stil te staan bij strategische overwegingen alsmede de voorwaarden voor succes. Lees meer

 • DBFMO Gemeentehuis Westland officieel geopend

  DBFMO Gemeentehuis Westland officieel geopend

  Op 27 september 2017 is het nieuwe gemeentehuis geopend in het bijzijn van o.a. directeur Piet van Hoeven van consortium De Groene Schakel en burgemeester Sjaak van der Tak. De gemeente heeft een Design, Build, Maintain, Finance en Operate (DBFMO)-contract voor de duur van 25 jaar met consortium De Groene Schakel. Lees meer

 • Strategie-sessie: Hoe duurzaam zorgvastgoed geld én gezondheid oplevert - 9 november 's Heeren Loo

  Strategie-sessie: Hoe duurzaam zorgvastgoed geld én gezondheid oplevert - 9 november 's Heeren Loo

  De praktijk wijst uit dat energiezuinig en energie-neutraal zorgvastgoed, een verlaging van het ziekteverzuim bij werknemers en het vergroten van de gezondheid van cliënten oplevert. Door het investeren in een duurzaam gebouw krijg je als zorginstelling deze 'bijvangst' er dus gratis bij. Maar hoe organiseer je als zorginstelling duurzaam zorgvastgoed via de route van Circulair Bouwen, wat zijn de bouwkosten t.o.v. traditionele bouw en is dit ook mogelijk in bestaande panden? Lees meer

 • Onderzoek: Hoe gemeenten Smart City-ambities versneld kunnen omzetten in stedelijke opgaven

  Onderzoek: Hoe gemeenten Smart City-ambities versneld kunnen omzetten in stedelijke opgaven

  Hoe kan technologie bijdragen aan een duurzame, aantrekkelijke en leefbare stad en regio? Steeds meer gemeenten zetten in op 'Smart City' om daarmee stedelijke opgaven op te pakken. Vaak wordt het Smart City-beleid echter nog teveel beïnvloed door 'toevalligheden'. Gemeenten, onderzoeks/ onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven komen elkaar tegen en dit leidt dan tot talloze nieuwe ideeën en deeloplossingen voor diverse vraagstukken. Het is beter om vanuit een centrale strategie te acteren. Lees meer

 • CoP: Gemeenten ontwikkelen operationaliseringskader om integrale opgaven in één keer goed te doen

  CoP: Gemeenten ontwikkelen operationaliseringskader om integrale opgaven in één keer goed te doen

  Gemeenten vinden integraliteit, prestatieafspraken, levensduurkosten, uitvraag o.b.v. kwaliteit i.p.v. prijs en samenwerking rondom de realisatie vastgoedopgaven steeds belangrijker worden. Dat resulteert zich in een stijging van het aantal PPS contracten (DB, DBM(O) etc.).  Lees meer

Archiefpagina 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende »