PPS Netwerk Nederland

 

Infrastructuur / Projectmanagement

 • Aanleggen lightrail-netwerk vraagt om Publiek Private Samenwerking

  Aanleggen lightrail-netwerk vraagt om Publiek Private Samenwerking

  2018 wordt een beslissend jaar voor de aanleg van een lightrail-netwerk in de Randstad. Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking, de Randstad krijgt er de komende jaren 700.000 inwoners bij. Maar de wegen staan vol en het openbaar vervoer kan de groei niet aan. Volgens de wethouders van Randstad Gemeenten is de Lightrail noodzakelijk anders zal de Randstad binnen 10 jaar vastlopen. Omdat het Rijk en de gemeenten zelf niet voldoende geld kunnen bijdragen, doen zij een beroep aan private investeerders om gezamenlijk de aanleg te realiseren. Inmiddels hebben Nederlandse pensioenfondsen positief gereageerd. Lees meer

 • Hoe succesvol toepassen van IPM vraagt om draagvlak, daadkracht en juiste invulling van rollen

  Hoe succesvol toepassen van IPM vraagt om draagvlak, daadkracht en juiste invulling van rollen

  Integraal Projectmanagement (IPM) is een werkwijze die helpt om de interne en externe samenwerking bij opgaven in de openbare ruimte optimaal te laten verlopen. De projecten worden hierbij uitgevoerd door een integraal projectteam. IPM moet zorgen voor het uniformer en efficiënter inrichten en uitvoeren van projecten met als doel een hogere projectkwaliteit. Naast Rijkswaterstaat wordt IPM ook steeds meer ingezet door decentrale overheden. Lees meer (bestand)

 • Meer grip krijgen op projectrisico's in een dynamische omgeving

  Meer grip krijgen op projectrisico's in een dynamische omgeving

  De wereld verandert razendsnel en het aanleggen en onderhouden van bouw en infrastructurele werken wordt steeds complexer. Er bestaan grote onzekerheden over kosten en doorlooptijden. Belangrijk is om als opdrachtgever en opdrachtnemer inzicht te krijgen in die onzekerheden en risico's om projecten beter te beheersen. PPS Netwerk Nederland organiseert op 7 december as. met verschillende praktijkexperts de workshop 'RiskChallenger' waarin u inzichtelijk krijgt hoe u risicomanagement efficiënter maakt en naar een hoger niveau tilt. Lees meer

 • Grootste aanbesteding in Nederland op gebied van publiek vervoer succesvol afgerond

  Grootste aanbesteding in Nederland op gebied van publiek vervoer succesvol afgerond

  De aanbesteding voor het leveren van ‘publiek vervoer in Groningen en Drenthe’ is definitief gegund. Het gaat om de grootste aanbesteding in zijn soort waarin 35 Groningse en Drentse gemeente zijn aangehaakt. Groningen en Drenthe zullen hiermee nog intensiever samenwerken aan de verdere integratie van publiek vervoer en daarbij de afstemming met het openbaar vervoer. Het NIC, expert in aanbesteding en inkoop, heeft de aanbesteding begeleid. Lees meer

 • Kennissessie IPM: over rolinvulling en toepassing op infra- en wateropgaven - 23 november WDO Delta

  Kennissessie IPM: over rolinvulling en toepassing op infra- en wateropgaven - 23 november WDO Delta

  De opgaven van decentrale overheden zoals waterschappen, gemeenten en provincies worden steeds groter en complexer. Het goed managen en beheersen van opgaven zoals wegen en waterwerken is cruciaal. Veel organisaties kiezen daarom te werken met Integraal Projectmanagement (IPM). Op 23 november as. leert u hoe IPM in de praktijk werkt en of u uw eigen organisatie fit genoeg is voor IPM. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Lees meer

 • A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan Ballast Nedam

  A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan Ballast Nedam

  Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het PPS-project A24 Blankenburgverbinding te gunnen aan BAAK Blankenburg-Verbinding, een consortium van Ballast Nedam, DEME en Macquarie. Het project bestaat uit zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende 20 jaar van bestaande en nieuwe infrastructuur. Lees meer

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!

Archief Infrastructuur / Projectmanagement

Archiefpagina 1 1 2 3 4 5 6 7 Volgende »