PPS Netwerk Nederland

 

Veldhoven kiest DBM-contract voor nieuw zwembad

De gemeente Veldhoven zet het nieuw zwembad Den Ekkerman in de markt via een DBM-contract. De overeenkomst bestaat uit het ontwerpen, realiseren en onderhouden van het nieuw te bouwen zwembad iIn dit geval een Design, Build en Maintain - overeenkomst (DBM) op basis van de UAV-GC 2005.

De DB-overeenkomst wordt als bijlage bij de gunningsleidraad verstrekt. De looptijd van het (uitvoerings)contract betreft de periode totdat de opdrachtnemer alle werkzaamheden voor de realisatie uitgevoerd en opgeleverd heeft. De beoogde streefdatum van start bouw is voorzien begin 2019 (mede afhankelijk van het verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan). Daarnaast zal er voor de M-overeenkomst een onderhoudsovereenkomst voor de duur van tien (10) jaar worden afgesloten.

De sluitingsdatum is 28 mei om 10.00. Klik hier voor meer informatie op Tenderned.

PPS Netwerk Nederland, 23 april 2018

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!