PPS Netwerk Nederland

 

Strategieraad PPS Netwerk NL/ PPSsupport: "Snel en efficiënt PPS kansen identificeren en benutten"

Onlangs is de nieuwe Strategieraad van PPS Netwerk Nederland en PPSsupport samengesteld. Ze bestaat uit personen die hun sporen in het publieke, private en politieke domein ruimschoots hebben verdiend. Taak van de Strategieraad is om onze organisatie te adviseren maar ook om bij knelpunten of kansen in de praktijk actief ons te ondersteunen met raad en daad.

De samenstelling is:
- Willem Vermeend (voorzitter van PPS Netwerk Nederland en voormalig Minister)
- Onno Ruding (voorzitter van de commissie die het kabinet heeft geadviseerd over pps en voormalig Minister)
- Rob van Wingerden (lid Raad van Bestuur van BAM)
- Pauline Bieringa (directeur van de BNG Bank)
- Jeroen in ‘t Veld (directeur van Rebel Group)
- Onno van Veldhuizen (burgemeester van Hoorn, voorzitter van het Bestuurlijk platform voor professioneel publiek opdrachtgeverschap).

Klik hier voor een introductiefilm van de Strategieraad.

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!