PPS Netwerk Nederland

 

PPS N33 moet als voorbeeld dienen voor institutionele beleggers

Pensioenfondsen en verzekeraars steken nauwelijks geld steken in Nederlandse infrastructurele projecten. De reden is dat ze de risico’s te groot vinden. De ministers De Jager (financiën) en Schultz (infrastructuur) bieden verzekeraars of pensioenfondsen die investeren in de verbreding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek uitzonderlijke voorwaarden aan. In een pps-brief aan de Tweede Kamer onderschrijven zij een proef waarbij institutionele beleggers een rendement krijgen dat gerelateerd is aan de inflatie (indexleningen). Daarbij hanteren zij een indexlening zodat het rendement aanzienlijk verhoogd wordt. De N33 is als geschikt proefproject aangewezen. De aanbesteding daarvan start al dit voorjaar. Het inflatierisico van de overheid kan, door deze proef, groter worden.

Reactie PPS Netwerk Nederland
Harry Sterk, directeur van PPS Netwerk Nederland, is desgevraagd, kritisch over de proef. In Cobouw zegt hij het volgende: “verzekeraars en pensioenfondsen zullen niet massaal direct in de rij staan voor de N33”, voorspelt hij. “Alleen die weg is voor hen niet interessant genoeg. Het Rijk zou veel meer vergelijkbare proeven tegelijk in de markt moeten zetten. Institutionele beleggers zullen altijd rekenen met inflatie. Of je daar nu een indexfinanciering voor treft of niet. Als overheid zal je die inflatie linksom of rechtsom altijd betalen.” Toch is Sterk blij met het initiatief: “De beweging is goed. Twee jaar geleden was een dergelijke maatregel nog vloeken in de kerk van de Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. Maar als je echt iets wilt, dan moet je als kabinet meer vaart maken, luidt zijn oordeel.”

Kabinet laat PPS kansen liggen
Het initiatief van de twee ministers is een reactie op de conclusie van de commissie-Ruding in 2008. Daarin stond dat het kabinet veel pps-kansen liet liggen. Dat grote institutionele beleggers huiverig zijn voor het oprichten van een fonds voor pps-projecten zoals Ruding voorstelde, kan ook te maken hebben met het ontbreken van onaantrekkelijke rendementen voor de aanleg van nieuwe wegen. Het ontbreken van een gegarandeerde orderportefeuille van projecten van ongeveer drie miljard euro per jaar speelt ook een rol. De Nederlandse rijksinframarkt is voor laatstgenoemde wens te klein, schrijven de ministers, maar elders in de wereld voldoende projecten zijn waarin institutionele beleggers kunnen beleggen.

In maart maakt het kabinet bekend hoe het invulling wil geven aan zijn voornemen om supersnelwegen aan te leggen met pensioenfondsen en tolheffing.

PPS Netwerk Nederland, 29 januari 2011

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!