PPS Netwerk Nederland

 

Onderzoek: Hoe gemeenten Smart City-ambities versneld kunnen omzetten in stedelijke opgaven

Hoe kan technologie bijdragen aan een duurzame, aantrekkelijke en leefbare stad en regio? Steeds meer gemeenten zetten in op ‘Smart City’ om daarmee stedelijke opgaven op te pakken. Vaak wordt het Smart City-beleid echter nog teveel beïnvloed door ‘toevalligheden’. Gemeenten, onderzoeks/onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven komen elkaar tegen en dit leidt dan tot talloze nieuwe ideeën en deeloplossingen voor diverse vraagstukken. Het is beter om vanuit een centrale strategie te acteren. Wij concluderen dat daarbij de ene stad nog verkeert in de begin/initiatiefase daarvan en dat andere steden weer veel verder zijn en bijvoorbeeld al bezig zijn met het implementeren van slimme oplossingen inclusief opschaling.

PPS Netwerk Nederland onderzoekt op dit moment i.s.m. advocatenkantoor Pels Rijcken hoe gemeenten hun Smart City ambities concreet kunnen omzetten in duidelijke stedelijke opgaven inclusief uitvoerende agenda en vooral hoe een optimale samenwerking tussen gemeenten, onderzoeks/onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kan helpen dit te versnellen.

Het onderzoek geeft u inzicht in o.a.:
- ‘Best practices’ voor het realiseren van de Nederlandse Smart City doelstellingen in de praktijk
- Do’s en don’ts voor het organiseren van de aanbesteding, uitvraag en selectie met marktpartijen
- Het organiseren van de samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat en tussen gemeenten, marktpartijen en kennisinstellingen

Wilt u op de hoogte worden gesteld van dit onderzoek, stuurt u dan een email naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl o.v.v. Onderzoek Smart City en volgens op Twitter

PPS Netwerk Nederland, 21 september 2017

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!