PPS Netwerk Nederland

 

Omgevingswet: van theorie in 6 stappen naar haalbaar project - 9 mei 2017 Provincie Utrecht

Inleiding
In 2019 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met de Omgevingswet bundelt de overheid 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Uitgangspunten voor de omgevingswet zijn:
- de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
- duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
- gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Het afstemmen van verschillende plannen betekent dus niet alleen de focus op losse projecten maar juist ook op andere projecten in het gebied, bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en transformatieprojecten. Daarbij krijgt gezondheid een prominente plek in de wet en wordt meegewogen in het maken van ruimtelijke plannen om een gezonde omgeving te bevorderen. De komst van de Omgevingswet betekent veel veranderingen, niet alleen voor gemeenten maar ook voor marktpartijen en omwonenden. Een goede voorbereiding, een omgevingsvisie en een integrale benadering (en dus slim samenwerken met marktpartijen) is hierbij essentieel.

Aanleiding
N.a.v. het seminar ‘Omgevingswet en Gezonde Steden’ eind vorig jaar in de Cacaofabriek Helmond heeft PPS Netwerk Nederland met een aantal gemeenten een Routeplan Omgevingswet: ‘in 6 stappen naar een haalbaar project’ ontwikkeld.

Workshop Routeplan Omgevingswet - 9 mei
Op 9 mei 2017 organiseert PPS Netwerk Nederland van 14.00-17.00 (met inloop om 13.30) bij Provincie Utrecht (Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht) met bovenstaande partijen een interactieve bijeenkomst (voor gemeenten) om de inhoud a.d.h.v. de 6 stappen van het Routeplan met u te doorlopen, toe te passen op uw eigen concrete opgave/onderwerpen en verder met af te stemmen. Het doel is om tijdens de sessie vast te stellen rond welke ’stappen’ behoefte is aan kennis/ervaring-uitwisseling, gezamenlijke acties/programmering, etc.

Aanwezige gemeenten zijn o.a.: Gemeente Amsterdam, Gemeente Dordrecht, Gemeente Katwijk, Gemeente Roosendaal, Gemeente Aalten, Gemeente Boxmeer, Gemeente Stichtse vecht, Gemeente Landsmeer, Gemeente de Bilt, Provincie Utrecht…

Wij willen u en/of een collega hiervoor van harte uitnodigen. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden via de aanmeld-button in het programma. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en meer informatie over locatie en route. Let op! er zijn hiervoor nog enkele plaatsen beschikbaar.

Doelgroep van deze bijeenkomst is o.a. beleidsadviseurs, project- en programmamanagers van gemeenten die bezig zijn met de voorbereiding en implementatie van de omgevingswet.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelding

PPS Netwerk Nederland, 3 mei 2017

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!