PPS Netwerk Nederland

 

Meer grip krijgen op projectrisico's in een dynamische omgeving

Het aanleggen en onderhouden van bouw en infrastructurele werken wordt steeds complexer. Er bestaan grote onzekerheden over kosten en doorlooptijden die ontstaan door allerlei planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Belangrijk is om als opdrachtgever en opdrachtnemer inzicht te krijgen in die onzekerheden en risico’s en ze de juiste prioriteit te geven om daarmee projecten beter te beheersen. Daarnaast verleggen overheden ook steeds meer risico’s zoals ontwerp, financiering en onderhoud langjarig naar marktpartijen op basis van prestatiecontracten. Het uitgangspunt is dat opdrachtnemers die risico’s hierdoor beter kunnen managen en beheersen.

Risicomanagement wordt in bijna alle organisaties en projecten als een belangrijk element voor succes aangemerkt. Maar waarom worden risico’s dan vaak niet goed doorleefd? Waarom zijn risicosessies dan saai en langdradig? Waarom wordt er dan niet iets nuttigs gedaan met de vaak uitgebreide excel-sheets? Waarom wordt risicomanagement gebruikt om te verantwoorden in plaats van sturen? Balance en Alliander hebben daarom samen een nieuwe interactieve manier ontwikkeld om risicoanalyses te doen die voor betere stuurinformatie kan zorgen.

PPS Netwerk Nederland organiseert op 7 december (14.00-17.00 Hogeschool Utrecht) in samenwerking met Balance en Alliander de Praktijksessie ‘RiskChallenger’ waarin wij decentrale overheden, aannemers/ontwikkelaars en ingenieursbureaus op een interactieve wijze (zonder excel!) inzichtelijk maken hoe u risicomanagement efficiënter maakt en naar een hoger niveau tilt.

Aangemelde partijen zijn o.a.: Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Drechtsteden, Provincie Gelderland, Waternet, Waterschap Vechtstromen, Waterschap AGV, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Van Gelder B.V., Gasunie, BAM Infra, Alliander, Aveco de Bondt

Klik hier voor meer informatie over programma en aanmelding

PPS Netwerk Nederland, 4 decem 2017

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!