PPS Netwerk Nederland

 

Kennissessie IPM: over rolinvulling en toepassing op infra- en wateropgaven - 23 november WDO Delta

De opgaven van decentrale overheden zoals waterschappen, gemeenten en provincies worden steeds groter en complexer. Het goed managen en beheersen van opgaven zoals wegen,en waterwerken is cruciaal. Veel organisaties kiezen daarom te werken met Integraal Projectmanagement (IPM) om de projectbeheersing en het risicomanagement te verbeteren, omgevingsmanagement te versterken en de projecten efficiƫnter te organiseren en uit te voeren. Het niet goed uitvoeren van IPM heeft als gevolg dat interne en externe samenwerking tussen de betrokken partijen en afdelingen stagneert met als gevolg dat projecten buiten planning en budget worden opgeleverd.

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. Balance en Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta op 23 november 2017 (14.00-17.00) bij WDO Delta in Zwolle wegens succes een derde Kennissessie IPM voor decentrale overheden waar we met een aantal ervaringsdeskundigen ingaan op de principes achter IPM en de do’s en don’ts voor het toepassen van IPM in de praktijk.

Na deze bijeenkomst weet u:
- Hoe IPM in de praktijk werkt
- Hoe IPM kan worden toegepast op kleinere projecten
- Wie heeft welke rol en hoe worden de rollen ingevuld
- Hoe fit is mijn eigen organisatie voor IPM

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelding.

Deelnemers aan deze sessie(s)zijn o.a Hoogheemraadschap Delfland, Waterschap Limburg, Waterschap Aa en Maas, waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Rivierenland, Waterschap de Dommel, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Flevoland, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Gemeente Alkmaar, Gemeente Den Helder, Arcadis, Aveco de Bondt, Balance, Liander….

PPS Netwerk Nederland, 13 november 2017

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!