PPS Netwerk Nederland

 

Kennissessie Het invullen en uitvoeren van Integraal Project Management (IPM) voor kleinere (onderhouds)projecten - 8 juni 2017 Provinciehuis Utrecht

De projecten van waterschappen, gemeenten en provincies worden steeds groter en complexer. Daarom investeren veel organisaties in het professionaliseren van het projectmanagement. Veel decentrale overheden overwegen het Integraal Projectmanagement (IPM) in te voeren of hebben IPM al ingezet om hun projectmanagement te versterken. Maar hoe verloopt nu de professionaliseringsslag?

Uit de praktijk is gebleken, dat IPM naast de grote aanlegprojecten, ook grote voordelen (in kwaliteit en kosten) oplevert bij de uitvoering van kleinere aanleg en onderhoudsprojecten. Belangrijke voorwaarde is wel om de projectopgave goed te organiseren bijvoorbeeld door meerdere kleinere soortgelijke projecten samen te brengen in clusters en programma’s. De vraag is, wat is nu de beste manier van bundelen? En kun je in de programmering van (lopende) (onderhouds)projecten rekening houden met clustering en een efficiënte uitvoering daarvan? Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Het werken met IPM vraagt verandering in houding en gedrag. De projectmanager is niet (meer) de inhoudelijke specialist, maar stuurt een team aan. Hij delegeert en stuurt op de raakvlakken tussen de verschillende aandachtsgebieden in zijn project. En de andere IPM-rolhouders zijn enerzijds specialist en anderzijds sturen zij ook (kleine) teams aan. Welke vaardigheden en rollen vraagt het van mensen in het IPM-team? En hoe ontwikkel je dergelijke vaardigheden en vul je de rol zo goed mogelijk in?

N.a.v. het succesvolle IPM-kennissessie bij Waterschap Aa en Maas van 15 februari jl. organiseert PPS Netwerk Nederland op 8 juni 2017 (14.00-17.00) bij Provincie Utrecht (Restaurant Provincie Utrecht) een tweede kennissessie voor decentrale overheden (waterschappen, gemeenten, provincies) die ingaat op de professionalisering van het projectmanagement. Speciale onderwerpen zijn:

1) Het bundelen van kleinere projecten in programma’s
2) De (benodigde) soft skills bij IPM

Deze kennisbijeenkomst bouwt enerzijds voort op de kennissessie van 15 februari jl maar is ook bedoeld voor decentrale overheden die hier niet bij aanwezig waren.

Aanmelden
De bijeenkomst is met name voor afdelingshoofden, teamleiders, senior projectleiders/manager van gemeenten, provincies en waterschappen die met deze thema’s stoeien. Zij kunnen zich gratis aanmelden via de aanmeldbutton in het programma.

Klik hier voor het programma en aanmelding

PPS Netwerk Nederland, 4 mei 2017

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!