PPS Netwerk Nederland

 

Jac Leijtens (Directeur PO Leerrijk!): "PPS levert meerwaarde op omdat het ons dwingt tot focus op kerntaken en het denken in integrale oplossingen"

Veel verouderde onderwijsgebouwen hebben een flinke duurzaamheidsimpuls nodig. Echter wordt duurzaamheid vaak nog (ten onrechte) gezien als een initiatief waarbij grote financiële investeringen nodig zijn. Maar inmiddels zijn er routes om op versnelde en verregaande wijze energie te besparen waarbij en geld én kwaliteit kan worden gerealiseerd. Daarbij zorgt een duurzaam gebouw doorgaans voor een verlaging van het ziekteverzuim bij werknemers en een vergroting van de leerprestaties van leerlingen. Dus door het investeren in een duurzaam gebouw krijg je als onderwijsinstelling deze ‘bijvangst’ er dus gratis bij.

Veel onderwijsbestuurders hebben echter vragen zoals: Maar hoe organiseer ik een toekomstbestendig onderwijsgebouw? Waar begin ik en wat zijn de te nemen stappen? Hoe realiseer ik een haalbare businesscase? En welke externe partners kunnen mij hierbij helpen? Het ontbreken van kennis, budget en de juiste mind-set zijn de meest voorkomende redenen om geen of onvoldoende echt verregaande duurzame maatregelen te nemen.

Volgens Jac Leijtens (bestuurder Leerrijk!) gaan technologische, demografische en economische ontwikkelingen tegenwoordig zo snel dat het traditioneel (ver)bouwen of verduurzamen van onderwijsvastgoed geen optie meer is. “Niemand weet hoe de wereld er over 10 laat staan 20 jaar uitziet. Dat vraagt om een langetermijn visie op ons onderwijs en bijhorende huisvesting. PPS (Publiek Private Samenwerking) vormen zoals DB en DBM leveren meerwaarde op omdat het ons dwingt tot het focus op kerntaken en het denken in integrale oplossingen. Het geven van onderwijs is namelijk onze kerntaak, niet de bouw en onderhoud van het vastgoed”, aldus Leijtens.

Jac Leijtens: “Uit de praktijk blijkt dat het voornaamste obstakel tot het aangaan van integrale samenwerkingen met de markt het ‘oude denkpatroon’ is van degenen die uiteindelijk moeten besluiten. En dat is jammer want wij denken dat PPS een middel is die tot een effectievere inzet van middelen leidt en dus tot een beter schoolgebouw t.o.v. traditioneel bouwen. PPS moet hierbij niet verwart worden met DBFM(O) maar met lichtere varianten zoals DB, DBM of ESCo’s. Door het bespreken van de PPS mogelijkheden, lijkt men ‘alerter’ te worden en wil men nog meer zekerheden inbouwen dan waar in de traditionele opzet sprake van was. Een goede publiek-publieke samenwerking, tussen gemeente en schoolbestuur, aan de voorkant is dus essentieel om goed uit de startblokken te komen. Binnen onze eigen organisatie is er inmiddels echter gelukkig genoeg draagvlak en de juiste mind-set voor het aangaan van samenwerkingen met de markt. De “zachte” factoren binnen de samenwerking zijn erg belangrijk!”

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. Stichting Leerrijk, BNG Bank en Facilicom op 18 april bij Leerrijk! (Waalwijk) een strategie-sessie (gratis voor onderwijsbestuurders en directeuren huisvesting van onderwijsinstellingen) waar we inzichtelijk maken hoe u in vijf stappen uw (bestaande) onderwijsvastgoed verregaand kunt verduurzamen, waar voor u de grootste kansen liggen en wat daarbij de keuzes en afwegingen zijn. Diverse praktijkcases waaronder de casus van Leerrijk! worden door ervaringsdeskundigen toegelicht. Klik hier voor het programma en om u aan te melden.

PPS Netwerk Nederland, 14 maart 2018

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!