PPS Netwerk Nederland

 

Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 10 stappen naar een sterke regie-gemeente

De ambitie van veel gemeenten is een schone en veilige openbare ruimte. Het op juiste wijze onderhouden en beheren van kapitaalgoederen in de openbare ruimte zorgt uiteindelijk voor een aantrekkelijke, duurzame en leefbare stad. Gemeenten organiseren het beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds vaker in nauwere samenwerking met de markt en burgers. Er is een trend van alles ‘zelf doen’ en versnipperd uitbesteden naar integraal en prestatiegericht samenwerken, waarbij winsten in kosten en kwaliteit te boeken zijn. Maar komen deze winsten er in de praktijk ook echt uit? En hoe geef ik als gemeente de juiste invulling? Hoe hoog zijn de risico’s en zijn deze te vergelijken en te prioriteren?

PPS Netwerk Nederland heeft i.s.m. Aveco de Bondt onderzoek gedaan naar hoe het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is georganiseerd, in hoeverre integraal wordt samengewerkt met marktpartijen inclusief het beter kunnen bepalen wanneer andere innovatievere vormen van contractering zinvoller zijn in de openbare ruimte en wat daarin de te nemen stappen zijn. Daarvoor hebben wij bij 12 gemeenten onderzocht wat regie in de openbare ruimte succesvol maakt, wat daar voor nodig is en hoe het integraal beheer/onderhoud met marktpartijen vs. alles in eigen beheer doen zich verhoudt tot de kwaliteit in de openbare ruimte. De conclusies van het onderzoek zijn gebundeld in een publicatie (gratis boekje aan te vragen via info@ppsnetwerk.nl).

Op 20 september 2018 (Universiteit Tilburg) organiseren wij een mini-symposium waarin de publicatie wordt overhandigd aan Mario Jacobs (Wethouder R.O. Gemeente Tilburg). Aansluitend is er een paneldiscussie (met o.a. de gemeente Gooise Meren, Gemeente Rheden, Gemeente Loon op Zand en TU Delft) waarin wij willen ingaan op de do’s en don’ts van integraal beheer en onderhoud in de openbare ruimte en wat er voor nodig is om een succesvolle regie-gemeente te zijn.

Gemeenten, provincies en deelnemers van PPS Netwerk Nederland kunnen zich hiervoor gratis aanmelden. Voor private partijen/ niet-deelnemers kost deelname aan het seminar 295 euro excl. BTW. Klik hier voor het programma en aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 13 juli 2018

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!