PPS Netwerk Nederland

 

Innovatieve contracten voor water-schappen: Tijd voor een benadering 2.0

Met diverse waterschappen en Advocatenkantoor CMS heeft PPS Netwerk Nederland een inventarisatie gemaakt waar wij nu staan op het gebied van innovatieve contracten en dan met name de aanbesteding en contractering daarin.

De eerste innovatieve contracten dateren al weer van ruim 10 jaar geleden en ondertussen zijn er diverse varianten toegepast. Daar hebben alle partijen, zowel waterschappen als de aannemers, inmiddels de nodige ervaringen mee opgedaan. Zo hebben we ondertussen geleerd in welke situaties ze goed passen bij opgaven en organisaties en ook wanneer deze vorm minder –of zelfs helemaal niet- geschikt is.

Ondertussen is de situatie in de (water)bouw aan de opdrachtnemerskant veranderd. Er is sprake van een behoorlijk overspannen markt. De opgaven aan de opdrachtgeverskant blijven echter onverminderd groot en/of complex. De afhankelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers neemt daarmee niet alleen vaak op projectbasis- maar ook op marktbasis toe. Het is daarom zaak selecties en contractering dermate goed te organiseren dat alle partijen aan hun trekken komen ten einde überhaupt projecten met elkaar te kunnen realiseren. Dat houdt in dat bepaalde benaderingen uit het verleden rond aanbesteding en contractering inmiddels minder op hun plaats zijn: tijd voor een benadering 2.0 om met elkaar succesvol aan projecten te kunnen blijven werken. Onderdeel van de publicatie (stuur een email naar info@ppsnetwerk.nl voor gratis aanvraag) is een checklist om te bepalen waar uw organisatie in deze staat.

Rond de aanbieding van de publicatie, organiseren wij op 6 september 2018 (14.00-16.00 Stichtse Rijnlanden, Houten) een mini symposium. Waterschappen en deelnemers van PPS Netwerk Nederland kunnen zich hier voor gratis aanmelden. Voor private partijen/ niet-deelnemers kost deelname aan het seminar 295 euro excl. BTW. U kunt zich aanmelden via deze link.

PPS Netwerk Nederland, 18 juli 2018

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!