PPS Netwerk Nederland

 

Druk op woningbouw vereist anders optreden van gemeenten

De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen is problematisch aan het worden, de markt van de koopwoningen wordt minder toegankelijk, er is sprake van segregatie etc. De vraag naar woningen blijft stijgen en het aanbod loopt daarmee niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg.

Minister van Wonen, Kasja Ollongren, wees er onlangs op dat er vooral vraag is naar woningen in de binnensteden. Binnenstedelijk bouwen is volgens haar complex en kent een relatief lange opleveringstijd. Zij gaf aan dat er daarom ook meer ‘in het groen’ aan de rand van de stad moet worden gebouwd om de druk op de woningmarkt te verminderen.

De vraag is of dat nu de juiste oplossing is. PPS Netwerk Nederland heeft met Fakton onderzoek gedaan (onder 15 Nederlandse gemeenten) naar het versnellen van woninginvesteringen in Nederlandse steden. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘in 10 stappen naar een sterke woonstad’ (klik hier om aan te vragen). Ook is n.a.v. deze publicatie een symposium georganiseerd met ruim 75 wethouders, directeuren van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en investeerders en de Minister van Wonen op Nyenrode Universiteit. Een aantal take-aways waren:

- Zorg als gemeente voor een lange termijn visie op de stad
- Zorg voor een overzicht van het planaanbod aan woningprojecten
- Weet wie de marktpartijen zijn en de condities waaronder ze investeren
- Benader proactief investeerders/beleggers over concrete beleggings/investeringsmogelijkheden voor hen, om zelf inzicht te krijgen wat uw stad/gebied aan sterke investeringsmogelijkheden biedt

Kortom, er liggen voldoende kansen en mogelijkheden in de stad zelf maar die vereisen wel een andere aanpak van plannen en bouwen. Op verzoek van Nederlandse gemeenten verzorgt PPS Netwerk Nederland met de gemeente Den Haag, Nyenrode Universiteit en Fakton hiervoor een 24-uursopleiding (12 en 13 april 2018, STROOM Rotterdam) om bovenstaande punten concreet te vertalen naar routes om de woningbouwproductie in de Nederlandse steden te versnellen.

Klik hier voor meer informatie.

PPS Netwerk Nederland, 1 februari 2018

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!