PPS Netwerk Nederland

 

'Community of Practice': van visies en ambities regionale opdrachtgevers naar concrete uitrol van opgaven

Regionale opdrachtgevers (waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs -en (jeugd)zorginstellingen) zijn continue op zoek naar kennis, kunde en praktijkervaring m.b.t. eigen opgaven (o.a. bouw, ICT, energie en sociale domein) via integrale inkoop en contractvormen. Het anders organiseren en uitbesteden van opgaven inclusief prestatie-afspraken, is voor de meeste partijen nog bepaald geen routineklus.

Een beter georganiseerde vraag geeft meer effect tegen lagere kosten en creëert meer kansen voor alle partijen. Door ervaringen en kennis te delen, kunnen voorts nieuwe financieringsarrangementen worden benut. In haar missie opdrachtgevers te helpen bij hun (bouw)opgaven inclusief het verlenen van onafhankelijke ‘opstarthulp’ daarbij, hebben PPS Netwerk Nederland en ESCoNetwerk inmiddels verschillende ‘Communities of Practice‘ (CoP) opgezet, o.a. op het gebied van verduurzaming vastgoed, beheer/onderhoud openbare ruimte, herontwikkeling leegstaande gebouwen/gebieden, faciliteren/stimuleren Smart City, inkoop/aanbesteding jeugdzorg en managen integrale contracten waterschappen. In samenwerking met inmiddels 100 regionale opdrachtgevers wordt hier momenteel gestalte aan gegeven.

Het doel van de CoP’s is enerzijds om tussen opdrachtgevers vroegtijdig informatie uit te wisselen, templates (van voorbereiding t/m realisatie) te delen, snel PPS kansen inzichtelijk te maken, etc. Anderzijds het maken van concrete handleidingen om opstartproblemen te tackelen, transactiekosten te verlagen en onnodige fouten te minimaliseren/te voorkomen om daarbij de eventuele PPS voordelen te benutten.

De opzet is ‘for opdrachtgevers only’ om met elkaar een vertrouwde omgeving te creëren, waarin onderling belangenvrij aan ‘het beste plan en de beste uitrol’ kan worden gewerkt. Bent u werkzaam bij een gemeente, provincie, onderwijsinstelling of bij een andere regionale opdrachtgever en wilt u zich aansluiten bij een van onze CoP’s of heeft u behoefte aan een CoP op een ander gebied? Neem dan contact met ons op via info@ppsnetwerk.nl en stel ons uw vragen.

PPS Netwerk Nederland, 17 mei 2017

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!