PPS Netwerk Nederland

 

CoP: Gemeenten ontwikkelen operationaliseringskader om integrale opgaven in één keer goed te doen

Gemeenten vinden integraliteit, prestatieafspraken, levensduurkosten, uitvraag o.b.v. kwaliteit i.p.v. prijs en samenwerking rondom de realisatie vastgoedopgaven steeds belangrijker worden. Dat resulteert zich in een stijging van het aantal PPS contracten (DB, DBM(O) etc.). Klik hier voor een overzicht van referentieprojecten). Dat wil niet zeggen dat de reis tot nu toe probleemloos is verlopen. We kunnen stellen dat de professionaliteit bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers m.b.t. het managen van integrale contracten nog verder moet worden ontwikkeld om de beoogde samenwerking tot stand te laten komen zoals ze bij aanvang was bedoeld.

PPS Netwerk NL heeft daarom i.s.m. OPPS een Community of Practice (CoP) ‘managen van integrale contracten’ opgericht. In verschillende bijeenkomsten met aangesloten gemeenten waaronder *Gemeente Heerlen, Gemeente Groningen, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Veere, Gemeente Krimpen ad IJssel, Gemeente Bronckhorst en Gemeente Amersfoort wisselen wij onderling informatie en templates (van voorbereiding t/m realisatie) uit met als doel tot een operationaliseringskader te komen om integrale opgaven in één keer goed te doen.

Aanmelden Kennisessie ‘Een goed project zoals bedoeld’ 11 oktober 2017
Op 11 oktober as. (14.00-17.00, Utrecht) staat de aanbestedings- en realisatiefase (Wat is de goede marktbenadering?) centraal. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Gemeenten kunnen zich gratis aanmelden door een email te sturen naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl o.v.v. ‘CoP managen van integrale contracten 11 oktober’.

PPS Netwerk Nederland, 20 september 2017

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!