PPS Netwerk Nederland

 

Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte: in 10 stappen naar sterke regie - 20 september, Universiteit Tilburg

Gemeenten beogen een schone en veilige openbare ruimte. Het goed onderhouden van wegen, riolering, speeltuinen, parken, verlichting en civiele kunstwerken zorgen voor een duurzame en leefbare stad. Een onveilige en niet-leefbare omgeving heeft daarentegen een negatieve invloed op de stad en haar buitenruimte. De openbare ruimte, die is van ons allemaal. Burgers, bedrijven en bezoekers maken er allemaal gebruik van.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Gemeenten organiseren het beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds vaker in nauwere samenwerking met de markt en burger. We zien een ontwikkeling van alles ‘zelf doen’ en versnipperd uitbesteden naar integraal en prestatiegericht samenwerken via bijvoorbeeld D&C en DBM contracten waarbij winsten in kosten en kwaliteit te boeken zijn. Maar komen deze er in de praktijk ook echt uit? En hoe geef ik als gemeente invulling aan deze samenwerking?

PPS Netwerk Nederland heeft i.s.m. Aveco de Bondt onderzoek gedaan naar hoe de samenwerking tussen gemeenten en private partijen beter kan worden georganiseerd, inclusief het beter kunnen bepalen wanneer andere innovatievere vormen van contractering zinvoller zijn in de openbare ruimte en wat daarin de te nemen stappen zijn. Daarbij hebben wij bij 12 gemeenten onderzocht wat regie in de openbare ruimte succesvol maakt, wat daar voor nodig is en hoe het integraal beheer/onderhoud met marktpartijen vs. alles in eigen beheer doen zich verhoudt tot de kwaliteit in de openbare ruimte. De conclusies van het onderzoek zijn gebundeld in een publicatie.

Op 20 september 2018 vindt de presentatie van het onderzoek plaats waarbij het boekje wordt overhandigd aan Mario Jacobs (Wethouder R.O. Gemeente Tilburg). Aansluitend is er een paneldiscussie met gemeenten en marktpartijen. Voor deze bijeenkomst nodigen wij gemeenten en marktpartijen uit die op zoek zijn nieuwe en innovatieve routes voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Meer informatie over het programma en aanmelding? Stuur een email naar info@ppsnetwerk.nl o.v.v. Regie in de openbare ruimte

PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!

PPS Kennisbank
Registreer u nu

Op de hoogte blijven?
Aanmelden nieuwsbrief

PPS potentie van uw infra project?
PPS4infra