PPS Netwerk Nederland

 

Innovatieve contracten voor waterschappen: Tijd voor een benadering 2.0 - 6 september 2018 - Houten

Met diverse waterschappen en CMS heeft PPS Netwerk Nederland een inventarisatie gemaakt waar wij nu staan op het gebied van innovatieve contracten en dan met name de aanbesteding en contractering daarin.

De eerste innovatieve contracten dateren al weer van ruim 10 jaar geleden en ondertussen zijn er diverse varianten toegepast. Daar hebben alle partijen, zowel waterschappen als de aannemers, inmiddels de nodige ervaringen mee opgedaan. Zo hebben we ondertussen geleerd in welke situaties ze goed passen bij opgaven en organisaties en ook wanneer deze vorm minder –of zelfs helemaal niet- geschikt is.

Ondertussen is de situatie in de (water)bouw aan de opdrachtnemerskant veranderd. Er is sprake van een behoorlijk overspannen markt. De opgaven aan de opdrachtgeverskant blijven echter onverminderd groot en/of complex. De afhankelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers neemt daarmee niet alleen vaak op projectbasis- maar ook op marktbasis toe. Het is daarom zaak selecties en contractering dermate goed te organiseren dat alle partijen aan hun trekken komen ten einde überhaupt projecten met elkaar te kunnen realiseren. Dat houdt in dat bepaalde benaderingen uit het verleden rond aanbesteding en contractering inmiddels minder op hun plaats zijn: tijd voor een benadering 2.0 om met elkaar succesvol aan projecten te kunnen blijven werken. Onderdeel van de publicatie is een checklist om te bepalen waar uw organisatie in deze staat.

Op 6 september 2018 (14.00-17.00, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) wordt de publicatie aangeboden aan de Unie van Waterschappen inclusief een mini seminar. Meer informatie over het programma en aanmelding? Stuur een email naar info@ppsnetwerk.nl o.v.v. Innovatieve contracten voor waterschappen

PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!

PPS Kennisbank
Registreer u nu

Op de hoogte blijven?
Aanmelden nieuwsbrief

PPS potentie van uw infra project?
PPS4infra