PPS Netwerk Nederland

 
A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan Ballast Nedam

A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan Ballast Nedam

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het PPS-project A24 Blankenburgverbinding te gunnen aan BAAK Blankenburg-Verbinding, een consortium van Ballast Nedam, DEME en Macquarie. Het project bestaat uit zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende 20 jaar van bestaande en nieuwe infrastructuur. Lees meer …

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • Basisopleiding 'Samenwerken in PPS verband' - voor 'nieuwkomers' die leiding geven of deelnemen aan samenwerkingsverbanden

  Basisopleiding 'Samenwerken in PPS verband' - voor 'nieuwkomers' die leiding geven of deelnemen aan samenwerkingsverbanden

  Professionals in PPS (een initiatief van PPS Netwerk Nederland) organiseert op 3 en 12 oktober 2017 de opleiding 'Samenwerken in PPS verband'. Hierin leert u de grondbeginselen van PPS: de oorsprong, de contractuele verhouding, de psychologie van de samenwerking en hoe de samenwerking te organiseren. U krijgt in 2 dagen een fundament die u direct kunt toepassen in de praktijk om daarmee uw projecten en relaties (nog) beter te managen.  Lees meer (bestand)

 • 'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  Binnen publieke en private organisaties zijn er allerlei ‘units' werkzaam zoals groepen, teams, afdelingen, etc. waar zich in de loop van de tijd eenvoudig ‘een ieder-voor-zich’ cultuur kan manifesteren en waarin een ‘wait en see – houding’ floreert. Door allerlei veranderingen (o.a. economisch, technologisch en demografisch) werkt deze ‘oude’ organisatievorm vaak niet meer en moet er soms iets veranderen om ’toegevoegde waarde’ te kunnen blijven bieden ten behoeve van klanten, cliënten en/of burgers. Lees meer

 • DBME renovatie en verduurzaming voormalige LTS Venlo

  DBME renovatie en verduurzaming voormalige LTS Venlo

  Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg heeft er voor gekozen om de renovatie en verduurzaming van het voormalige LTS aan de Roerdomsptraat 3 en 5 te Venlo aan te besteden via een DBM(+Energie)-contract voor een periode van 25 jaar. De sluitingsdatum is 30 augustus 2017. Lees meer

 • Succesvolle implementatie Omgevings-wet vraagt om professioneel opdrachtgeverschap

  Succesvolle implementatie Omgevings-wet vraagt om professioneel opdrachtgeverschap

  PPS Netwerk Nederland organiseerde onlangs in The Edge Amsterdam i.s.m. het interbestuurlijke implementatieprogramma “Aan de slag met de Omgevingswet” (RWS, VNG, IPO en UvW), Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente Emmen en AKD Advocaten een praktijkseminar over de Omgevingswet: van voorbereiding naar implementatie. In dit verslag leest u de belangrijkste conclusies. Lees meer (bestand)

 • Integraal Project Management (IPM) zorgt voor minder faalkosten en meer efficiëntere dienstverlening

  Integraal Project Management (IPM) zorgt voor minder faalkosten en meer efficiëntere dienstverlening

  PPS Netwerk NL organiseerde i.s.m. de Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Rijnland, Balance en Hudson op 8 juni 2017 bij de Provincie Utrecht een bijeenkomst over het professionaliseren van Integraal Projectmanagement (IPM) voor kleinere bouw- en onderhoudsopgaven op decentraal niveau. Specifiek werd ingegaan op systematieken om kleinere opgaven te bundelen, hoe via ‘soft skills’ binnen IPM harde resultaten kunnen worden geboekt en de Zelftest: Hoe fit is uw eigen organisatie voor IPM? Lees meer (bestand)

 • Drie consortia in de race voor realisatie A16 Rotterdam

  Drie consortia in de race voor realisatie A16 Rotterdam

  Rijkswaterstaat heeft drie marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend welk consortium de nieuwe Rijksweg gaat aanleggen en langjarig gaat onderhouden. Lees meer

 • Rijksvastgoedbedrijf in dialoog met drie consortia voor Kazerne Vlissingen

  Rijksvastgoedbedrijf in dialoog met drie consortia voor Kazerne Vlissingen

  Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in dialoog met drie consortia voor de realisatie van de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Het winnende consortium is verantwoordelijk voor ontwerp, bouw en 25 jaar onderhoud en beheer. Ook de financiering (F) van dit alles valt onder het contract. Lees meer

 • Circulair Bouwen: In vijf fases naar een goed project - 28 juni 2017, Utrecht

  Circulair Bouwen: In vijf fases naar een goed project - 28 juni 2017, Utrecht

  Veel onderwijshuisvesting is verouderd en vraagt nadrukkelijk om een flinke verduurzamings/renovatie-slag. De uitdaging is om deze opgaven zo efficiënt en duurzaam mogelijk te realiseren binnen het beschikbare budget met oog op de gebruikers. Steeds meer onderwijsinstellingen kijken daarom naar innovatieve routes zoals Circulair Bouwen. Lees meer