PPS Netwerk Nederland

 
"Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

"Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

Publiek en privaat, twee verschillende werelden. Vaak zijn er behoorlijk verschillende belangen en doelstellingen, maar voor een succesvolle realisatie van allerhande maatschappelijke opgaven (tendens stijgend!) dient er hoe dan ook goed samengewerkt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor dit artikel vroegen wij Jolanda Kemp (Universiteit van Maastricht) en Christiaan Frisart (BAM FM) naar hun visie op dit onderwerp vanuit het perspectief van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Lees meer (bestand)

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

 • Gert Bergacker (Driestar College) en Saman Mohammadi en Niel Slob (Re-born bv) over praktijkervaringen Circulaire Bouwcasus Driestar College Gouda

  Video Speel deze video af

 • Re-born bv over Circulair Bouwen: Hype of echt toekomstbestendig bouwen?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over de voordelen van Best Value en de vertaling hiervan naar PPS?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over waar staan we over 10 jaar t.a.v. PPS?

  Video Speel deze video af

 • PPS in Snapshots - Strategieraad PPS Netwerk Nederland / PPSsupport

  Video Speel deze video af

 • Interview Andre Salomonson (Partner ResetManagement)

  Video Speel deze video af

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • Hoe duurzame zorghuisvesting geld, kwaliteit én gezondheid oplevert?

  Hoe duurzame zorghuisvesting geld, kwaliteit én gezondheid oplevert?

  Steeds meer zorginstellingen kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair en flexibel te bouwen, twintig tot dertig procent kan worden bespaard t.o.v. traditioneel bouwen waarmee de beleggingswaarde van het gebouw zo’n twintig procent hoger wordt. Maar wat zijn de routes naar realisatie en de ervaringen tot nu toe? Lees meer

 • 'Save the Date' PPS Conventie 2018 - 30 mei Rijnstraat 8 Den Haag

  'Save the Date' PPS Conventie 2018 - 30 mei Rijnstraat 8 Den Haag

  Op 30 mei as. organiseert PPS Netwerk Nederland 'de PPS Conventie' in het vernieuwde (PPS) Rijkskantoor aan de Rijnstraat te Den Haag waar nu o.a. de Ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn gehuisvest. Voorheen stond deze dag bekend als de ’PPS Praktijkdag’ die we op de Kromhout Kazerne in Utrecht inmiddels 6x hebben georganiseerd. Lees meer

 • Programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Overal bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries zich voor op de komst van de Omgevingswet. Hulp komt daarbij van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Wij spraken met het programma Aan de slag met de Omgevingswet over wat op dit moment de belangrijke aandachtspunten zijn, hoe decentrale overheden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en hoe het nieuwe instrument Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) hierbij kan helpen. Lees meer

 • Samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: waarom niet in één keer goed?

  Samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: waarom niet in één keer goed?

  Vaak is samenwerken, en zeker als we het hebben over samenwerken tussen verschillende organisaties, lastiger dan op het eerste gezicht lijkt. Wanneer publieke en private partijen samenwerken aan maatschappelijke opgaven, neemt de complexiteit alleen maar toe. Terwijl het beide partijen eraan gelegen is om ervoor te zorgen dat de ambities worden bereikt. Hoe zorgen we ervoor dat dit wordt gerealiseerd? Hoe maak je hierbij op een goede manier gebruik van het contract? En welke valkuilen zijn er onderweg? We spraken hierover met Arno Moret, partner bij advocatenkantoor CMS. Lees meer

 • Bouw PPS Rijkskantoor de Knoop afgerond: "de samenwerking organiseren maakte het verschil"

  Bouw PPS Rijkskantoor de Knoop afgerond: "de samenwerking organiseren maakte het verschil"

  De bouw van Rijkskantoor de Knoop is klaar. Het zogenoemde beschikbaarheidscertificaat is ondertekend. Hiermee is de realisatiefase van het rijkskantoor de Knoop afgerond en start de exploitatiefase. Volgens Peter Eitjes (projectmanager Rijksvastgoedbedrijf) maakte de samenwerking organiseren en cultiveren het verschil in dit DBFMO-project. Lees meer

 • Omgevingswet komt steeds dichterbij: Hoe ziet uw eigen project eruit in het kader van deze wet?

  Omgevingswet komt steeds dichterbij: Hoe ziet uw eigen project eruit in het kader van deze wet?

  In 2021 treedt vooralsnog de Omgevingswet in werking. De wet brengt allerlei veranderingen met zich meer waar decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) rekening mee dienen te houden. De meeste partijen zijn inmiddels gestart met de voorbereiding op de Omgevingswet maar men vindt het vaak lastig om de theorie te vertalen in de praktijk. Lees meer

 • Druk op woningbouw vereist anders optreden van gemeenten

  Druk op woningbouw vereist anders optreden van gemeenten

  De Nederlandse woningmarkt ziet zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen is problematisch aan het worden, de markt van de koopwoningen wordt minder toegankelijk, er is sprake van segregatie etc. De vraag naar woningen blijft stijgen en het aanbod loopt daarmee niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg. Minister van Wonen, Kasja Ollongren, wees er onlangs op dat er vooral vraag is naar woningen in de binnensteden. Lees meer

 • Hans Schurgers (Het NIC): “Er moet in nieuwe contracten niet alleen sprake zijn van harde prestaties maar ook van relatie”

  Hans Schurgers (Het NIC): “Er moet in nieuwe contracten niet alleen sprake zijn van harde prestaties maar ook van relatie”

  Tot voor kort konden we stellen dat opdrachtgevers met integrale bouwopgaven veel aandacht schonken aan de 'voorkant' (het inkoop-proces) waar uiteindelijk een Programma van Eisen werd vertaald in een prestatiecontract. Maar alleen het vastleggen van prestatie-eisen bleek niet genoeg te zijn om contracten vervolgens uit te voeren zoals we hadden bedoeld. Het NIC heeft onderzoek gedaan naar het uitvoeren en managen van prestatie-contracten onder opdrachtgevers. PPS Netwerk Nederland vroeg aan Hans Schurgers (Managing Director) welke nieuwe inzichten en werkende principes achter prestatie-contracten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Lees meer