PPS Netwerk Nederland

 
“Het gaat niet om gelijk krijgen, het gaat erom een oplossing te vinden”

“Het gaat niet om gelijk krijgen, het gaat erom een oplossing te vinden”

Een conflict in de samenwerking: hoe ga je daar mee om? We vinden dit – begrijpelijkerwijs – lastig en weten ons vaak ook niet echt een houding te geven. Conflicten worden immers niet echt gezien als positief en we willen niet te snel inschikken als de ander dat ook niet doet, toch? We vroegen Elsbeth Snieders, mediator en docent in de opleiding Managen van Conflicten, naar haar visie op conflicten en hoe je ervoor kan zorgen dat een conflict in plaats van veel gedoe juist iets moois oplevert. Lees meer (bestand)

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

 • Gert Bergacker (Voorzitter RvB Driestar College) over de keuze voor Circulair Bouwen

  Video Speel deze video af

 • Re-born bv over Circulair Bouwen: Hype of echt toekomstbestendig bouwen?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over de voordelen van Best Value en de vertaling hiervan naar PPS?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over waar staan we over 10 jaar t.a.v. PPS?

  Video Speel deze video af

 • Interview Andre Salomonson (Partner ResetManagement)

  Video Speel deze video af

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • Jos Feijtel (Ministerie van BZK): “Met veel bestaande woonvisies en discussies gaan gemeenten geen vaart maken met woningbouwopgaven”

  Jos Feijtel (Ministerie van BZK): “Met veel bestaande woonvisies en discussies gaan gemeenten geen vaart maken met woningbouwopgaven”

  In veel steden blijft de woningbouwproductie structureel achter bij de vraag. Het aanjagen van de woningbouwproductie vormt de komende jaren dan ook een van de grootste uitdagingen voor Nederlandse steden. Er is weinig tijd te verliezen, want hoe lang houdt het tij aan en hoeveel geduld hebben de beleggers nog? En hoe vinden overheden en beleggers elkaar? Kortom, er is noodzaak om nu goed gezamenlijk in actie te komen om daarmee de woningbouwopgaven versneld te realiseren. Lees meer (bestand)

 • Innovatieve contracten voor water-schappen: Tijd voor een benadering 2.0

  Innovatieve contracten voor water-schappen: Tijd voor een benadering 2.0

  Waterschappen en marktpartijen hebben inmiddels behoorlijk wat ervaring opgedaan met innovatieve contracten. Een mooie gelegenheid om daar nu lering uit te trekken is het mini-seminar van 6 september as. bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten n.a.v. landelijk onderzoek. Lees meer

 • Mobility as a Service vraagt om een heldere visie, het inzichtelijk maken van belangen en het durven loslaten

  Mobility as a Service vraagt om een heldere visie, het inzichtelijk maken van belangen en het durven loslaten

  Nederlandse steden en wegen worden steeds drukker en de vraag naar toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken neemt hierdoor toe. Mobility as a Service (MaaS) is binnen al deze ontwikkelingen een veelgehoorde term. Binnen het MaaS-concept is de grootste uitdaging niet de techniek, maar meer hoe overheden en markt dit gezamenlijk gaan organiseren. Lees meer (bestand)

 • Integraal beheer en onderhoud openbare ruimte bij gemeenten: in 10 stappen naar sterke regie

  Integraal beheer en onderhoud openbare ruimte bij gemeenten: in 10 stappen naar sterke regie

  Gemeenten beogen een schone en veilige openbare ruimte. Het goed onderhouden van wegen, riolering, speeltuinen, parken, verlichting en civiele kunstwerken zorgen voor een duurzame en leefbare stad. PPS Netwerk Nederland heeft i.s.m. Aveco de Bondt onderzoek gedaan naar hoe de samenwerking tussen gemeenten en private partijen nog beter kan worden georganiseerd, inclusief het beter kunnen bepalen wanneer andere innovatievere vormen van contractering zinvoller zijn in de openbare ruimte en wat daarin de te nemen stappen zijn. Lees meer

 • Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 10 stappen naar een sterke regie-gemeente

  Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 10 stappen naar een sterke regie-gemeente

  Het Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte is nog geen kwestie van 'zo-gezegd zo-gedaan'. De leerervaringen van 12 gemeenten zijn nu gebundeld Lees meer

 • Het versnellen van klimaatadaptatie op decentraal niveau vraagt om een integrale denk- en werkwijze binnen de eigen organisatie

  Het versnellen van klimaatadaptatie op decentraal niveau vraagt om een integrale denk- en werkwijze binnen de eigen organisatie

  Klimaatveranderingen zoals wateroverlast, overstromingen en hittestress hebben een steeds grotere impact op steden en regio’s. Tijdens het drukbezochte praktijkseminar 'de implementatie van klimaatadaptatie' van 12 juni j.l. gingen ervaringsdeskundigen van de WUR, Movares en de gemeente Ede in op de ervaringen, de geleerde lessen en de te nemen stappen voor een verdere versnelling van klimaatadaptatie bij lokale en regionale overheden.  Lees meer (bestand)

 • 'Mobility as a Service' (MaaS): geen kwestie van techniek en geld maar van juiste rolinvulling

  'Mobility as a Service' (MaaS): geen kwestie van techniek en geld maar van juiste rolinvulling

  Nederlandse steden en wegen worden steeds drukker en de vraag naar toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken neemt hierdoor toe. Mobility as a Service (MaaS) is binnen al deze ontwikkelingen een veelgehoorde term. Het realiseren van MaaS vereist echter wel verregaande samenwerking tussen marktpartijen en de overheid. Op 21 juni organiseert PPS Netwerk NL een praktijkseminar over de kansen en uitdagingen van MaaS. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar Lees meer

 • Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Overal bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries zich voor op de komst van de Omgevingswet. Hulp komt daarbij van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Wij spraken met het programma Aan de slag met de Omgevingswet over wat op dit moment de belangrijke aandachtspunten zijn, hoe decentrale overheden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en hoe het nieuwe instrument Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) hierbij kan helpen. Lees meer