PPS Netwerk Nederland

 
Het versnellen van klimaatadaptatie op decentraal niveau vraagt om een integrale denk- en werkwijze binnen de eigen organisatie

Het versnellen van klimaatadaptatie op decentraal niveau vraagt om een integrale denk- en werkwijze binnen de eigen organisatie

Klimaatveranderingen zoals wateroverlast, overstromingen en hittestress hebben een steeds grotere impact op steden en regio’s. Tijdens het drukbezochte praktijkseminar 'de implementatie van klimaatadaptatie' van 12 juni j.l. gingen ervaringsdeskundigen van de WUR, Movares en de gemeente Ede in op de ervaringen, de geleerde lessen en de te nemen stappen voor een verdere versnelling van klimaatadaptatie bij lokale en regionale overheden.  Lees meer (bestand)

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

 • Gert Bergacker (Driestar College) en Saman Mohammadi en Niel Slob (Re-born bv) over praktijkervaringen Circulaire Bouwcasus Driestar College Gouda

  Video Speel deze video af

 • Re-born bv over Circulair Bouwen: Hype of echt toekomstbestendig bouwen?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over de voordelen van Best Value en de vertaling hiervan naar PPS?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over waar staan we over 10 jaar t.a.v. PPS?

  Video Speel deze video af

 • Interview Andre Salomonson (Partner ResetManagement)

  Video Speel deze video af

 • Interview Staf Depla - Wethouder gemeente Eindhoven

  Video Speel deze video af

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • 'Mobility as a Service' (MaaS): geen kwestie van techniek en geld maar van juiste rolinvulling

  'Mobility as a Service' (MaaS): geen kwestie van techniek en geld maar van juiste rolinvulling

  Nederlandse steden en wegen worden steeds drukker en de vraag naar toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken neemt hierdoor toe. Mobility as a Service (MaaS) is binnen al deze ontwikkelingen een veelgehoorde term. Het realiseren van MaaS vereist echter wel verregaande samenwerking tussen marktpartijen en de overheid. Op 21 juni organiseert PPS Netwerk NL een praktijkseminar over de kansen en uitdagingen van MaaS. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar Lees meer

 • Programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Programma Aan de slag met de Omgevingswet: "Integrale samenwerking als driver voor succesvolle uitrol van projecten”

  Overal bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries zich voor op de komst van de Omgevingswet. Hulp komt daarbij van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Wij spraken met het programma Aan de slag met de Omgevingswet over wat op dit moment de belangrijke aandachtspunten zijn, hoe decentrale overheden zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en hoe het nieuwe instrument Toepassingsscan Omgevingswet (TSO) hierbij kan helpen. Lees meer

 • "De implementatie van klimaatadaptatie op regionaal niveau begint met een heldere visie en bewustwording binnen de eigen organisatie"

  "De implementatie van klimaatadaptatie op regionaal niveau begint met een heldere visie en bewustwording binnen de eigen organisatie"

  Het veranderende klimaat met als gevolg wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen, heeft een grote impact op steden en regio's. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) is de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. PPS Netwerk Nederland vroeg aan Mathijs van Vliet en Ewout Fakkel (beiden werkzaam voor Movares op het gebied water en klimaat) naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van Klimaatadaptatie en de grote uitdagingen op dit moment en hoe gemeenten en waterschappen plannen kunnen vertalen in concrete projecten. Lees meer

 • Integrale samenwerking de sleutel om woningbouwproductie in Nederlandse steden te versnellen

  Integrale samenwerking de sleutel om woningbouwproductie in Nederlandse steden te versnellen

  In veel steden blijft de woningbouwproductie structureel achter bij de vraag. Het aanjagen van de woningbouwproductie vormt de komende jaren dan ook een van de grootste uitdagingen voor Nederlandse steden. We vroegen aan Pim van den Berg (Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Toerisme van de Provincie Utrecht) waar volgens hem de grootste kansen in de stad zelf liggen en hoe gemeenten samen met de markt deze kansen kunnen omzetten in concrete opgaven. Lees meer

 • PPS Conventie 2018: Ambities onhaalbaar zonder publiek-private samenwerking en zonder ander gedrag van partijen

  PPS Conventie 2018: Ambities onhaalbaar zonder publiek-private samenwerking en zonder ander gedrag van partijen

  Op woensdag 30 mei organiseerde PPS Netwerk Nederland haar 6e PPS Conventie, die ditmaal werd georganiseerd op het Ministerie van IenM en BuZa (een PPS-gebouw) te Den Haag. Het evenement was met meer dan 200 aanwezigen uit het publieke en private domein volledig uitgeboekt. Hoofdthema was hoe de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven concreet kunnen helpen om partijen rond grote opgaven beter samen te laten werken. Duidelijk werd dat als samenwerkingen en zaken zoals aanbestedingen en selecties niet serieus ge-reset worden, allerhande ambities volstrekt buiten bereik zullen liggen. Lees meer (bestand)

 • “Als ik een Chinese rip-off van een merk koop, moet ik niet zeuren dat het sneller stukgaat”

  “Als ik een Chinese rip-off van een merk koop, moet ik niet zeuren dat het sneller stukgaat”

  In bouw- en infraprojecten is een goede uitvraag vaak het halve werk. Vanuit daar kan een vruchtbare samenwerking opgestart worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. Maar dikwijls blijkt de uitvraag een erg lastig moment in het project en dat geldt voor beide partijen. Hoe weet je als opdrachtnemer wat precies bedoeld wordt door de opdrachtgever? En hoe zorg je er als opdrachtgever voor dat de opdrachtnemers zo transparant mogelijk hun plannen kenbaar maken? We spraken over dit onderwerp Prof. Dr. Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft en vroegen haar naar de ideale condities voor samenwerking vanaf de uitvraag. Lees meer (bestand)

 • Lancering platform Next Level Facility Management voor vooruitstrevende FM-organisaties

  Lancering platform Next Level Facility Management voor vooruitstrevende FM-organisaties

  Vooraanstaande partijen in het facilitaire vakgebied hebben op 24 mei bij de Volksbank in Utrecht het platform Next Level Facility Management gelanceerd. Het platform heeft als doel om vooruitstrevende FM-organisaties en de wetenschap te verbinden om samen de ontwikkeling te maken naar een nieuwe vorm van samenwerking op facilitair gebied. In de praktijk lopen FM-organisaties – aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde - aan tegen vraagstukken die voortkomen uit een toenemende omgevingscomplexiteit en de hogere eisen aan de bedrijfsvoering die hierbij horen. Het platform beoogt hier samen met de wetenschap duiding en antwoorden op te geven en instrumentarium op te ontwikkelen. Lees meer (bestand)

 • "Goed controleren is essentieel voor creëren van vertrouwen en loyaliteit"

  "Goed controleren is essentieel voor creëren van vertrouwen en loyaliteit"

  Samenwerken gaat pas goed als we elkaar vertrouwen. Dan kunnen we loyaliteit naar de ander tonen, een goed project neerzetten en is controle niet meer zo nodig. Tenminste, dat is het idee. Maar we willen er, zeker als het om samenwerking met een andere organisatie gaat, ook zeker van zijn dat de ander doet wat ‘ie beloofd heeft. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? En hoe zorg je ervoor dat vertrouwen en controle elkaar niet dwarszitten en je het project succesvol met elkaar kunt afronden? We vroegen dr. ir. Jasper Eshuis (universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) naar zijn perspectief op publiek-private samenwerkingen en de rol van vertrouwen en controle hierin. Lees meer (bestand)