PPS Netwerk Nederland

 
MBA Public & Private Nyenrode 'belevings-sessies': waarde creëren door succesvolle samenwerking tussen en binnen de publieke en private sector

MBA Public & Private Nyenrode 'belevings-sessies': waarde creëren door succesvolle samenwerking tussen en binnen de publieke en private sector

Nyenrode Universiteit organiseert op 23 augustus en 4 oktober 2017 belevingssessies waarin actuele onderwerpen zoals Risico en Financiering en Leiderschap en Samenwerking vanuit Modulair MBA Public & Private centraal staan. Publieke en private partijen kunnen zich hiervoor gratis aanmelden. Lees meer …

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • Strategiesessie: Van duurzaamheids-ambities naar toekomstbestendig onderwijs met praktijkcasus Driestar

  Strategiesessie: Van duurzaamheids-ambities naar toekomstbestendig onderwijs met praktijkcasus Driestar

  Het onderwijs verandert snel. De huisvesting moet daarom zo goed mogelijk inspelen op de steeds veranderende behoeften van de gebruikers. Voor onderwijsinstellingen die toekomstbestendig willen transformeren/renoveren, is er vaak alleen nog ruimte voor flexibele en circulaire gebouwen. Wilt u weten hoe dit in de praktijk werkt en wat de financiële en ecologische winst van de circulaire route is voor uw eigen opgave? Komt u dan 19 september 2017 kijken bij het Driestar College in Gouda. U gaat leren wat de keuzes en afwegingen waren, wat daar in bijzonder goed werkte en wat waren leerpunten waren die de volgende keer beter kunnen. Daarnaast krijgt u een exclusieve rondleiding door het gebouw. Lees meer

 • Basisopleiding 'Samenwerken in PPS verband' - voor 'nieuwkomers' die leiding geven of deelnemen aan samenwerkingsverbanden

  Basisopleiding 'Samenwerken in PPS verband' - voor 'nieuwkomers' die leiding geven of deelnemen aan samenwerkingsverbanden

  Professionals in PPS (een initiatief van PPS Netwerk Nederland) organiseert op 3 en 12 oktober 2017 de opleiding 'Samenwerken in PPS verband'. Hierin leert u de grondbeginselen van PPS: de oorsprong, de contractuele verhouding, de psychologie van de samenwerking en hoe de samenwerking te organiseren. U krijgt in 2 dagen een fundament die u direct kunt toepassen in de praktijk om daarmee uw projecten en relaties (nog) beter te managen.  Lees meer (bestand)

 • A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan Ballast Nedam

  A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan Ballast Nedam

  Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het PPS-project A24 Blankenburgverbinding te gunnen aan BAAK Blankenburg-Verbinding, een consortium van Ballast Nedam, DEME en Macquarie. Het project bestaat uit zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer en onderhoud gedurende 20 jaar van bestaande en nieuwe infrastructuur. Lees meer

 • 'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  'Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment'

  Binnen publieke en private organisaties zijn er allerlei ‘units' werkzaam zoals groepen, teams, afdelingen, etc. waar zich in de loop van de tijd eenvoudig ‘een ieder-voor-zich’ cultuur kan manifesteren en waarin een ‘wait en see – houding’ floreert. Door allerlei veranderingen (o.a. economisch, technologisch en demografisch) werkt deze ‘oude’ organisatievorm vaak niet meer en moet er soms iets veranderen om ’toegevoegde waarde’ te kunnen blijven bieden ten behoeve van klanten, cliënten en/of burgers. Lees meer

 • DBME renovatie en verduurzaming voormalige LTS Venlo

  DBME renovatie en verduurzaming voormalige LTS Venlo

  Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg heeft er voor gekozen om de renovatie en verduurzaming van het voormalige LTS aan de Roerdomsptraat 3 en 5 te Venlo aan te besteden via een DBM(+Energie)-contract voor een periode van 25 jaar. De sluitingsdatum is 30 augustus 2017. Lees meer

 • Succesvolle implementatie Omgevings-wet vraagt om professioneel opdrachtgeverschap

  Succesvolle implementatie Omgevings-wet vraagt om professioneel opdrachtgeverschap

  PPS Netwerk Nederland organiseerde onlangs in The Edge Amsterdam i.s.m. het interbestuurlijke implementatieprogramma “Aan de slag met de Omgevingswet” (RWS, VNG, IPO en UvW), Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente Emmen en AKD Advocaten een praktijkseminar over de Omgevingswet: van voorbereiding naar implementatie. In dit verslag leest u de belangrijkste conclusies. Lees meer (bestand)

 • Integraal Project Management (IPM) zorgt voor minder faalkosten en meer efficiëntere dienstverlening

  Integraal Project Management (IPM) zorgt voor minder faalkosten en meer efficiëntere dienstverlening

  PPS Netwerk NL organiseerde i.s.m. de Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Rijnland, Balance en Hudson op 8 juni 2017 bij de Provincie Utrecht een bijeenkomst over het professionaliseren van Integraal Projectmanagement (IPM) voor kleinere bouw- en onderhoudsopgaven op decentraal niveau. Specifiek werd ingegaan op systematieken om kleinere opgaven te bundelen, hoe via ‘soft skills’ binnen IPM harde resultaten kunnen worden geboekt en de Zelftest: Hoe fit is uw eigen organisatie voor IPM? Lees meer (bestand)

 • Drie consortia in de race voor realisatie A16 Rotterdam

  Drie consortia in de race voor realisatie A16 Rotterdam

  Rijkswaterstaat heeft drie marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend welk consortium de nieuwe Rijksweg gaat aanleggen en langjarig gaat onderhouden. Lees meer