PPS Netwerk Nederland

 
"Het vermogen anders te denken, problemen op te lossen en te reageren op verandering is de sleutel tot innovatie"

"Het vermogen anders te denken, problemen op te lossen en te reageren op verandering is de sleutel tot innovatie"

Facility Management (FM) is volop in ontwikkeling. Gebouwen en inrichting moeten meer zorgen voor hogere arbeidsproductiviteit en positieve beleving voor medewerkers en klanten. De grotere focus op o.a. duurzaamheid en circulariteit vereist een steeds efficiënter management van de sector. PPS Netwerk Nederland vroeg Cynthia op den Brouw, directeur van het Centrum voor de Ontwikkeling van Creatief Denken (COCD), naar haar visie op deze onderwerpen. Lees meer (bestand)

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

 • Gert Bergacker (Driestar College) en Saman Mohammadi en Niel Slob (Re-born bv) over praktijkervaringen Circulaire Bouwcasus Driestar College Gouda

  Video Speel deze video af

 • Re-born bv over Circulair Bouwen: Hype of echt toekomstbestendig bouwen?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over de voordelen van Best Value en de vertaling hiervan naar PPS?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over waar staan we over 10 jaar t.a.v. PPS?

  Video Speel deze video af

 • PPS in Snapshots - Strategieraad PPS Netwerk Nederland / PPSsupport

  Video Speel deze video af

 • Interview Andre Salomonson (Partner ResetManagement)

  Video Speel deze video af

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • Cedeo-erkenning voor inkoop-opleidingen NIC Academy: "80% opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden over dienstverlening"

  Cedeo-erkenning voor inkoop-opleidingen NIC Academy: "80% opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden over dienstverlening"

  NIC Academy (het trainingsinstituut voor praktijkgerichte inkoop en finance trainingen) heeft onlangs de Cedeo-erkenning “Bedrijfsopleidingen” behaald voor zowel de Maatwerk als de Open Bedrijfsopleidingen. Hiermee heeft NIC Academy een grote professionaliseringsslag gemaakt. PPS Netwerk Nederland vroeg aan Hans Schurgers (Managing Director, NIC inkoopprojecten) wat de Cedeo certificering betekent voor zowel NIC Academy als voor haar deelnemers/opdrachtgevers? Lees meer

 • Annieta Alblas (OPPS): "Rol van werkvoorbereiders steeds belangrijker voor juiste aanbesteding en uitvoering van UAV-gc bij publiek vastgoed"

  Annieta Alblas (OPPS): "Rol van werkvoorbereiders steeds belangrijker voor juiste aanbesteding en uitvoering van UAV-gc bij publiek vastgoed"

  Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer vraag is naar UAV-gc contracten zoals DB en DBM voor de realisatie van regionale vastgoed. Regionale opdrachtgevers (o.a. gemeenten, provincies, onderwijszorginstellingen) kunnen zich hierdoor meer focussen op eigen kern-taken en de niet kern-taken zoals ontwerp, bouw en onderhoud integraal uitbesteden aan de markt. "Echter is de rol van werkvoorbereiders essentieel om de aanbesteding en uitvoering van UAVgc op juiste wijze uit te voeren", aldus Alblas Lees meer

 • Jac Leijtens (Directeur PO Leerrijk!): "PPS levert meerwaarde op omdat het ons dwingt tot focus op kerntaken en het denken in integrale oplossingen"

  Jac Leijtens (Directeur PO Leerrijk!): "PPS levert meerwaarde op omdat het ons dwingt tot focus op kerntaken en het denken in integrale oplossingen"

  Volgens Jac Leijtens (bestuurder Leerrijk!) gaan ontwikkelingen op het gebied van techniek, demografie en economie tegenwoordig zo snel dat het traditioneel bouwen of verduurzamen geen optie meer is. "Niemand weet hoe de wereld er over 10 laat staan 20 jaar uitziet. Dat vraagt om een langetermijn visie op het onderwijs en de bijhorende huisvesting". Lees meer

 • Omgevingswet leren toepassen op eigen cases in 1 dag

  Omgevingswet leren toepassen op eigen cases in 1 dag

  Op verzoek van decentrale overheden, die worstelen om de theorie in de praktijk toe te passen en eenduidig inzichtelijk te krijgen wat de impact van de Omgevingswet is op de projecten en eigen organisatie, heeft PPS Netwerk Nederland daarom i.s.m. het Programma Aan de slag met de Omgevingswet een 1-daagse opleiding ontwikkeld. Lees meer

 • Energiecollectief: voor opdrachtgevers die via slim inkopen duurzaamheids-ambities willen omzetten in concrete resultaten

  Energiecollectief: voor opdrachtgevers die via slim inkopen duurzaamheids-ambities willen omzetten in concrete resultaten

  Uit praktijkonderzoek naar de inkoop van gas en elektriciteit blijkt dat de huidige energiecontracten bij opdrachtgevers (o.a. gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en woningcorporaties) sterk te wensen overlaat. Naar voren is gekomen dat.. Lees meer

 • Circulair bouwen helpt zorginstellingen om toekomstbestendig te zijn

  Circulair bouwen helpt zorginstellingen om toekomstbestendig te zijn

  Steeds meer zorginstellingen met verouderde zorghuisvesting kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair en flexibel te bouwen, twintig tot dertig procent kan worden bespaard t.o.v. traditioneel bouwen. Volgens Kees-Jan Oudshoorn (ontwikkelaar vastgoed ’s Heeren Loo Zorggroep) is het belangrijk om als zorgbestuurder circulair en flexibel zorgvastgoed te ontwikkelen om daarmee nog beter in te spelen op toekomstige veranderingen. Lees meer

 • Integrale samenwerking de sleutel om woningbouwproductie in Nederlandse steden te versnellen

  Integrale samenwerking de sleutel om woningbouwproductie in Nederlandse steden te versnellen

  In veel steden blijft de woningbouwproductie structureel achter bij de vraag. Het aanjagen van de woningbouwproductie vormt de komende jaren dan ook een van de grootste uitdagingen voor Nederlandse steden. We vroegen aan Pim van den Berg (Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Toerisme van de Provincie Utrecht) waar volgens hem de grootste kansen in de stad zelf liggen en hoe gemeenten samen met de markt deze kansen kunnen omzetten in concrete opgaven. Lees meer

 • "Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

  "Ik begreep samenwerken pas goed toen ik twee dagen op de stoel van mijn counterpart ging zitten"

  Publiek en privaat, twee verschillende werelden. Vaak zijn er behoorlijk verschillende belangen en doelstellingen, maar voor een succesvolle realisatie van allerhande maatschappelijke opgaven (tendens stijgend!) dient er hoe dan ook goed samengewerkt te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor dit artikel vroegen wij Jolanda Kemp (Universiteit van Maastricht) en Christiaan Frisart (BAM FM) naar hun visie op dit onderwerp vanuit het perspectief van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Lees meer (bestand)