PPS Netwerk Nederland

 
Hoe succesvol toepassen van IPM vraagt om draagvlak, daadkracht en juiste invulling van rollen

Hoe succesvol toepassen van IPM vraagt om draagvlak, daadkracht en juiste invulling van rollen

Integraal Projectmanagement (IPM) is een werkwijze die helpt om de interne en externe samenwerking bij opgaven in de openbare ruimte optimaal te laten verlopen. De projecten worden hierbij uitgevoerd door een integraal projectteam. IPM moet zorgen voor het uniformer en efficiënter inrichten en uitvoeren van projecten met als doel een hogere projectkwaliteit. Naast Rijkswaterstaat wordt IPM ook steeds meer ingezet door decentrale overheden. Lees meer (bestand)

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

 • Gert Bergacker (Driestar College) en Saman Mohammadi en Niel Slob (Re-born bv) over praktijkervaringen Circulaire Bouwcasus Driestar College Gouda

  Video Speel deze video af

 • Re-born bv over Circulair Bouwen: Hype of echt toekomstbestendig bouwen?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over de voordelen van Best Value en de vertaling hiervan naar PPS?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over waar staan we over 10 jaar t.a.v. PPS?

  Video Speel deze video af

 • PPS in Snapshots - Strategieraad PPS Netwerk Nederland / PPSsupport

  Video Speel deze video af

 • Interview Andre Salomonson (Partner ResetManagement)

  Video Speel deze video af

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • 24-uurssessie UAV-gc: "interessante inzichten, concrete oplossingen en direct toepasbare instrumentaria"

  24-uurssessie UAV-gc: "interessante inzichten, concrete oplossingen en direct toepasbare instrumentaria"

  Het is geen geheim dat het werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc alleen succesvol is als opdrachtgever en opdrachtnemer in staat zijn goed met elkaar samen te werken. Professionals die werken met UAV-gc worstelen echter vaak met het vinden van de juiste balans tussen contract en relatie. Maar hoe creëer je een goede samenwerking waarin je elkaar echt vertrouwt. Lees meer

 • Conflictresistente samenwerking met mijn projectpartners: Wat vooraf doen om faalkosten achteraf te voorkomen?

  Conflictresistente samenwerking met mijn projectpartners: Wat vooraf doen om faalkosten achteraf te voorkomen?

  Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in geïntegreerde opgaven vraagt om extra aandacht. Interpretatieverschillen, dilemma’s of andere vormen van conflict, bijvoorbeeld door onverwachte omstandigheden in de omgeving of een verandering in de aansturing van achterliggende organisaties, liggen immers op de loer. Dit maakt het noodzakelijk om de samenwerking, aan het begin maar vooral ook gedurende de looptijd van het project, in optimale vorm te houden. Lees meer

 • Meer grip krijgen op projectrisico's in een dynamische omgeving

  Meer grip krijgen op projectrisico's in een dynamische omgeving

  De wereld verandert razendsnel en het aanleggen en onderhouden van bouw en infrastructurele werken wordt steeds complexer. Er bestaan grote onzekerheden over kosten en doorlooptijden. Belangrijk is om als opdrachtgever en opdrachtnemer inzicht te krijgen in die onzekerheden en risico's om projecten beter te beheersen. PPS Netwerk Nederland organiseert op 7 december as. met verschillende praktijkexperts de workshop 'RiskChallenger' waarin u inzichtelijk krijgt hoe u risicomanagement efficiënter maakt en naar een hoger niveau tilt. Lees meer

 • PPS is 'here to stay' maar waar staan we over 10 jaar?

  PPS is 'here to stay' maar waar staan we over 10 jaar?

  (Regionale) opdrachtgevers hebben meer dan ooit te maken met een toenemende complexe omgeving. Deze wordt veroorzaakt door o.a. technologische innovaties, nieuwe wet -en regelgeving zoals de Omgevingswet en ontwikkelingen zoals Smart Cities. Tegelijkertijd liggen er grote ambities op het gebied van energie, zorg, onderwijs etc. Om deze ambities zo efficiënt mogelijk om te zetten in concrete opgaven, wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van PPS (dus niet alleen DBFMO). PPS Netwerk Nederland vroeg aan Jelle Wenselaar, Directeur van Het NIC, waar wij staan over 10 jaar t.a.v. PPS. Lees meer

 • Grootste aanbesteding in Nederland op gebied van publiek vervoer succesvol afgerond

  Grootste aanbesteding in Nederland op gebied van publiek vervoer succesvol afgerond

  De aanbesteding voor het leveren van ‘publiek vervoer in Groningen en Drenthe’ is definitief gegund. Het gaat om de grootste aanbesteding in zijn soort waarin 35 Groningse en Drentse gemeente zijn aangehaakt. Groningen en Drenthe zullen hiermee nog intensiever samenwerken aan de verdere integratie van publiek vervoer en daarbij de afstemming met het openbaar vervoer. Het NIC, expert in aanbesteding en inkoop, heeft de aanbesteding begeleid. Lees meer

 • Kennissessie IPM: over rolinvulling en toepassing op infra- en wateropgaven - 23 november WDO Delta

  Kennissessie IPM: over rolinvulling en toepassing op infra- en wateropgaven - 23 november WDO Delta

  De opgaven van decentrale overheden zoals waterschappen, gemeenten en provincies worden steeds groter en complexer. Het goed managen en beheersen van opgaven zoals wegen en waterwerken is cruciaal. Veel organisaties kiezen daarom te werken met Integraal Projectmanagement (IPM). Op 23 november as. leert u hoe IPM in de praktijk werkt en of u uw eigen organisatie fit genoeg is voor IPM. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Lees meer

 • Speedcollege: De impact van Circulaire Economie op de bouwkolom - 14 november 2017, Breda

  Speedcollege: De impact van Circulaire Economie op de bouwkolom - 14 november 2017, Breda

  De ontwikkelingen op het gebied van Circulair Bouwen gaan razendsnel. Weebers Vastgoed Advocaten en Professor ir. E. (Elphi) S.M. Nelissen nemen u op 14 november (15.30-17.00, Landgoed Wolfslaar, Breda) tijdens het speedcollege mee in de wereld van Circulair Economie en delen verschillende praktijkervaringen en handvatten die u morgen kunt inzetten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Lees meer

 • Circulair Bouwen: hype of écht toekomstbestendig? PPS Netwerk Nederland in gesprek met 'circulair ontwikkelaar' re-born

  Circulair Bouwen: hype of écht toekomstbestendig? PPS Netwerk Nederland in gesprek met 'circulair ontwikkelaar' re-born

  De ambitie van Nederland is om in 2050 volledig circulair te zijn. En zonder circulair bouwen lijkt dat niet haalbaar. PPS Netwerk Nederland vroeg in een video-interview met re-born of circulair bouwen een hype is of een route om echt toekomstbestendig te bouwen? Lees meer