PPS Netwerk Nederland

 
Aanleggen lightrail-netwerk vraagt om Publiek Private Samenwerking

Aanleggen lightrail-netwerk vraagt om Publiek Private Samenwerking

2018 wordt een beslissend jaar voor de aanleg van een lightrail-netwerk in de Randstad. Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking, de Randstad krijgt er de komende jaren 700.000 inwoners bij. Maar de wegen staan vol en het openbaar vervoer kan de groei niet aan. Volgens de wethouders van Randstad Gemeenten is de Lightrail noodzakelijk anders zal de Randstad binnen 10 jaar vastlopen. Omdat het Rijk en de gemeenten zelf niet voldoende geld kunnen bijdragen, doen zij een beroep aan private investeerders om gezamenlijk de aanleg te realiseren. Inmiddels hebben Nederlandse pensioenfondsen positief gereageerd. Lees meer …

PPS Agenda / Seminars

Meer agenda-items

PPS Agenda / Opleidingen

Meer agenda-items

PPS TV

 • Gert Bergacker (Driestar College) en Saman Mohammadi en Niel Slob (Re-born bv) over praktijkervaringen Circulaire Bouwcasus Driestar College Gouda

  Video Speel deze video af

 • Re-born bv over Circulair Bouwen: Hype of echt toekomstbestendig bouwen?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over de voordelen van Best Value en de vertaling hiervan naar PPS?

  Video Speel deze video af

 • Jelle Wenselaar (Het NIC) over waar staan we over 10 jaar t.a.v. PPS?

  Video Speel deze video af

 • PPS in Snapshots - Strategieraad PPS Netwerk Nederland / PPSsupport

  Video Speel deze video af

 • Interview Andre Salomonson (Partner ResetManagement)

  Video Speel deze video af

Kennispartners

Nyenrode

Kennispartner in Onderzoek & Opleiding Nyenrode Business Universiteit

Actualiteiten

 • Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave: over nieuwe rollen en samenwerkingsvormen voor uitvoering regionale woonagenda's

  Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave: over nieuwe rollen en samenwerkingsvormen voor uitvoering regionale woonagenda's

  De samenleving en daarbij ook het woonpanorama verandert sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. De vraag naar woningen blijft en het aanbod blijft achter. Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen concluderen dat bovenstaande ontwikkelen vragen om een andere aanpak van plannen maken en bouwen en ook een nieuwe rol van opdrachtgeven voor gemeenten en provincies om hier echt goed op in te spelen.  Lees meer

 • Wat hebben CEO’s in de politiek te zoeken? Over de veranderende rol van overheden en marktpartijen in maatschappelijke opgaven

  Wat hebben CEO’s in de politiek te zoeken? Over de veranderende rol van overheden en marktpartijen in maatschappelijke opgaven

  Op het wereldtoneel lijken de panelen van invloed en macht voortdurend te schuiven. De rolverdeling tussen politiek, bedrijfsleven en burger ziet er vandaag de dag anders uit dan 25 jaar geleden. De burger wordt door de politiek opgeroepen meer te participeren in de samenleving. Het bedrijfsleven laat steeds luider haar stem horen in grote maatschappelijke opgaven en duurzaamheidskwesties. Hoe wenselijk is dit? Zou het eigenlijk niet aan overheden moeten zijn om te bepalen hoe we met onze publieke goederen willen omgaan? Lees meer

 • FM-Opleiding: Het organiseren van volwaardige coalities tussen leveranciers en opdrachtgevers voor maximale waardecreatie

  FM-Opleiding: Het organiseren van volwaardige coalities tussen leveranciers en opdrachtgevers voor maximale waardecreatie

  Binnen het Facility Management (FM) wordt steeds meer verwacht van alle betrokken partijen in de keten om te voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Denk hierbij aan een goede aansluiting bij het primaire proces, efficiënte financiële huishouding en het leveren van een klantvriendelijke dienstverlening. Lees meer

 • Samen werken aan de woningmarkt: op weg naar uitvoering van regionale woonagenda's

  Samen werken aan de woningmarkt: op weg naar uitvoering van regionale woonagenda's

  Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Intussen verandert de samenleving en het woonpanorama sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, marktwerking, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan en zal op 6 februari 2018 in Amersfoort het onderwerp zijn op een interactieve werkconferentie o.l.v. ervaringsdeskundigen. Lees meer

 • Risicomanagement als strategisch instrument voor betere project-beheersing en betere samenwerking

  Risicomanagement als strategisch instrument voor betere project-beheersing en betere samenwerking

  Risicomanagement wordt in bijna alle organisaties en projecten als een belangrijk element voor succes aangemerkt. Maar waarom worden risico's dan vaak niet goed doorleefd? Waarom werken we vooral vanuit uitgebreide excel-sheets? En waarom wordt risicomanagement vooral gebruikt om te verantwoorden in plaats van te sturen? Lees meer (bestand)

 • Hoe succesvol toepassen van IPM vraagt om draagvlak, daadkracht en juiste invulling van rollen

  Hoe succesvol toepassen van IPM vraagt om draagvlak, daadkracht en juiste invulling van rollen

  Integraal Projectmanagement (IPM) is een werkwijze die helpt om de interne en externe samenwerking bij opgaven in de openbare ruimte optimaal te laten verlopen. De projecten worden hierbij uitgevoerd door een integraal projectteam. IPM moet zorgen voor het uniformer en efficiënter inrichten en uitvoeren van projecten met als doel een hogere projectkwaliteit. Naast Rijkswaterstaat wordt IPM ook steeds meer ingezet door decentrale overheden. Lees meer (bestand)

 • 24-uurssessie UAV-gc: "interessante inzichten, concrete oplossingen en direct toepasbare instrumentaria"

  24-uurssessie UAV-gc: "interessante inzichten, concrete oplossingen en direct toepasbare instrumentaria"

  Het is geen geheim dat het werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc alleen succesvol is als opdrachtgever en opdrachtnemer in staat zijn goed met elkaar samen te werken. Professionals die werken met UAV-gc worstelen echter vaak met het vinden van de juiste balans tussen contract en relatie. Maar hoe creëer je een goede samenwerking waarin je elkaar echt vertrouwt. Lees meer

 • Conflictresistente samenwerking met mijn projectpartners: Wat vooraf doen om faalkosten achteraf te voorkomen?

  Conflictresistente samenwerking met mijn projectpartners: Wat vooraf doen om faalkosten achteraf te voorkomen?

  Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in geïntegreerde opgaven vraagt om extra aandacht. Interpretatieverschillen, dilemma’s of andere vormen van conflict, bijvoorbeeld door onverwachte omstandigheden in de omgeving of een verandering in de aansturing van achterliggende organisaties, liggen immers op de loer. Dit maakt het noodzakelijk om de samenwerking, aan het begin maar vooral ook gedurende de looptijd van het project, in optimale vorm te houden. Lees meer