PPS Netwerk Nederland

 

Doel en aanpak

De Scientific Board en InnovatieLab van PPS Netwerk Nederland werkt samen met kennisinstellingen (o.a. hogescholen en universiteiten) en richt zich op de verbetering en verdere ontwikkeling van de PPS praktijk (op organisatie- en projectniveau) door onderwijs, praktijk en onderzoek samen te brengen.

Wat doen we?

A) Reeds voorhanden onderzoeken (uit binnen- en buitenland) valideren/ beter beschikbaar/toegankelijk maken voor PPS Partijen (o.a. via onze Database)
B) Behoefte aan onderzoek kanaliseren/inventariseren en vervolgens organiseren (o.a. wicked problems)
C) InnovatieLab: praktische implementatie van vraag (naar oplossingen) en aanbod (van oplossingen)

Sectoren en kennisgebieden waar wij ons op richten:

Sectoren: Vastgoed, Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling, Energie, ICT en Vervoer/Diensten/Logistiek, recreatie/sport/evenementen

Kennisgebieden: voorbereiding en strategiebepaling, juridisch/aanbesteding, financieel, bouw en realisatie en exploitatie.