PPS Netwerk Nederland

 

Doel en aanpak

Samen werken aan samenwerken

Het doel van het platform is om kennis en ervaring over de operationele samenwerking in PPS en andere moderne samenwerkingsverbanden met elkaar te delen en deze ‘best practices’ verder te ontwikkelen naar werkwijzen die in de praktijk door alle betrokkenen kunnen worden toegepast. Dit om samenwerken in DBFMO-verband (of soortgelijke contractvormen) continu verder te ontwikkelen.

Deelname aan het platform is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelnemers aan het platform spannen zich in om in gezamenlijkheid ‘best practices’ in samenwerken te ontwikkelen, te beoordelen en te onderhouden door:

1. Verbeterpunten te identificeren en uit te werken door kennis en ervaring uit de praktijk actief en op eigen initiatief te delen met als doel om de samenwerking te optimaliseren. Deelnemers doen dit door ervaringen te vertalen naar ‘best practices’;

2. Pilots op te zetten die gericht zijn op het toepassen van de werkwijzen die door het platform zijn ontwikkeld, met als doel om deze gericht te evalueren en voorstellen te doen om die ontwikkelde werkwijzen door te kunnen ontwikkelen en te verbreden;

3. Het gezamenlijk bepalen en prioriteren van onderwerpen. Op basis van deze prioritering wordt een (jaarlijkse) ontwikkelagenda vastgesteld;

4. Medewerkers aan te moedigen om daar waar nodig en nuttig de ‘best practices’ te gebruiken in de diverse samenwerkingscontexten;

Bent u benieuwd naar de deelnemers die u voor gingen? Klik hier voor een overzicht van de deelnemers Professionals in PPS.

Wilt u ook deelnemen? Neem dan contact op met Professionals in PPS. Klik hier voor de contactgegevens.

Ontwikkelen in verbinding met de deelnemers
Om ervoor te zorgen dat het leerplatform haar verbinding met de praktijk niet verliest is op initiatief van de deelnemers een Kerngroep geformeerd. De Kerngroep vervult een coördinerende rol en zal bestaan uit 5 vertegenwoordigers van publieke- en 5 vertegenwoordigers van private deelnemers gekozen.

De Kerngroep
De Kerngroep bewaakt dat de onderwerpen en de uitwerking daarvan passen binnen de bij de contractvorm behorende beleidskaders. Tevens draagt de Kerngroep zorg voor de validatie en verificatie van de ontwikkelde werkwijzen voordat deze worden vrijgegeven voor overdracht en toepassing in de praktijk.

De kerngroep bestaat uit de volgende leden:

Paul Reinders - Coördinator Leveranciers Management Rijksvastgoedbedrijf
Annuska Bloemert - Trekker aanjaagteam DBFM(O), Rijkswaterstaat
Kees Jan Snoei - Programma Manager Huisvesting Ministerie van Veiligheid en Justitie
Marriëlle Freeke - Hoofd Facilitaire Huisvesting, Inkoop en Financiën, Ministerie van Financiën
Rob Boerboom - Directeur Huisvesting B/CFD, Belastingdienst

Jan Willem Bruining - Operations Director, BAM PPP
Walter van Gurp - Directeur Tender PPP Prpjects, Ballast Nedam
Dick Laheij - Directeur PPS, Heijmans
Bas Niese - Business Unit Directeur PPS / DBFMO, Facilicom
André van Leijenhorst - Directeur PPS, ISS