PPS Netwerk Nederland

 

Diensten

De activiteiten en dienstverlening van PPS Netwerk Nederland zijn erop gericht om publieke partijen en maatschappelijke ondernemingen (doorgaans gratis):

1)te informeren over de inhoud en mogelijkheden van publiek-private samenwerkingsvormen;

2)te helpen bij het inzichtelijk maken van de PPS-potentie van hun projecten en bij het nemen van beslissingen over de beste realisatiewijze van hun investeringen;

3)te helpen bij de opstart van een project waarvoor is besloten dat dit d.m.v. een publiek-private samenwerkingsvorm zal worden gerealiseerd.

PPS Netwerk Nederland kan u in verschillende fasen van uw project producten en diensten bieden. Bijvoorbeeld:

 • Quick Scan (o.a. Toolkit PPS Light) zie hieronder voor meer uitleg
 • Seminars en andere bijeenkomsten, verzorgen van inleidingen over PPS
 • Ondersteuning bij de vertaling van uw ambitie naar uw projectscope
 • Klankbord bij het inkoopproces
 • Toegang tot de ervaringen van andere publieke opdrachtgevers
 • Opleiding & Training, o.a. via samenwerking met Nyenrode
 • (Syndicated) Research
 • Kennisbank en projectenbank
 • Hulpmiddelen voor de afweging van PPS ten opzichte van andere realisatiewijzen.

Een volledig overzicht van diensten en producten vindt u in de Menukaart.

PPS Kennisbank
Als publieke partij kunt u gratis van de PPS Kennisbank gebruik maken. Wij beschikken over Nederland’s grootste kennisbank met gevalideerde PPS informatie in combinatie met een projectenbank. De PPS Kennisbank bevat laagdrempelige, praktijkgerichte informatie die op een gemakkelijke wijze te vinden is. U kunt zich aanmelden voor toegang tot de Kennisbank en na een korte registratie zonder verdere verplichtingen lid worden en naar believen op segmenten, sectoren, e.d. zoeken.

De PPS Kennisbank bevat onder meer:

 • Publicaties
 • PPS Nieuwsbrieven
 • “Who-is-who”
 • Projectenbank met case studies
 • Standaarden voor processen
 • Standaarden voor organisatie en project management
 • Standaarden voor contracten

Om te zorgen dat beslissers op basis van een goede, transparante afweging beslissingen nemen over de realisatiewijze van investeringen, biedt PPS Netwerk Nederland de volgende diensten en producten.

Quick Scan
De ’Quick Scan’ voor het vaststellen van de PPS-potentie van uw project aan (semi-)publieke partijen is gratis. Iedere publieke partij kan hiervoor een beroep op ons doen. In een gratis sessie van een dagdeel op locatie wordt door experts gekeken naar de volgende elementen:

 • Welke vorm van PPS lijkt het meest geschikt voor uw project?
 • Welke keuzes hebben welk effect op uw ‘PPS business case’?
 • Bent u als organisatie in staat een PPS project te doen?
 • Hoe ziet het procesmanagement er uit?
 • Wat zijn juridische/aanbestedingstechnische aandachtspunten?

Wilt u meer informatie of , kunt u iets niet vinden, of wilt u een Quick Scan voor uw eigen project, neem dan contact met ons op via info@ppsnetwerk.nl of per telefoon: (0)30 303 9760.