PPS Netwerk Nederland

 

Dialoogtraining Concurrentiegerichte Dialoog - 25 juni Landgoed de Horst Driebergen

SUCCESVOL SAMENWERKEN BEGINT BIJ DE AANBESTEDING

De tijd dat de prijs de enige en doorslaggevende factor was bij het binnenhalen van projecten is voorbij. Naast uitgebreide EMVI-cirteria, kwalitatieve documenten zoals een projectmanagement-plan of een visie op duurzaam- heid, maken ook steeds vaker presentaties en individuele interviews met de tenderteamleden onderdeel uit van het selectieproces. Voor veel professionals (opdrachtgevere en opdrachtnemers) in de bouwsector is dit echter nog onbekend terrein. Een concurrentiegerichte dialoog is een specifieke procedure voor bijzonder complexe overheidsopdrachten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de aanbestedende dienst niet in staat is zelf de spe- cificaties van de opdracht te bepalen of niet weet welke (financiële) middelen of oplossingen hij nodig heeft om in zijn behoeften te voorzien. Een aanbestedende dienst gaat op basis van een ‘beschrijvend document’ met elke geselecteerde gegadigde een vertrouwelijke dialoog aan over alle aspecten van de overheidsopdracht. Deze pro- cedure kan in opeenvolgende fasen verlopen waarbij de aanbestedende dienst gedurende de dialoog het aantal inschrijvingen op basis van vooraf aangegeven gunningscriteria geleidelijk kan beperken.

De Concurrentiegerichte Dialoog wordt vaak nog geassocieerd met grote opgaven en een complex en lang traject. Maar inmiddels wordt deze methode steeds meer toegepast op regionale projecten en zijn trajecten en efficiënter en korter geworden.

Deze training (die wordt gehouden op maandag 25 juni van 09.00-21.00 op Landgoed de Horst, Driebergen) is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die bezig zijn met nieuwbouw of renovatie van vastgoedprojecten en zich willen bekwamen in onderhandelen en concurrentiegerichte dialoog. Mensen die de training hebben gevolgd zijn in staat om:

¢ Knelpunten in interactie tussen aanbestedende dienst en opdrachtnemer te signaleren en te begrijpen;
¢ Patronen te herkennen die ten grondslag liggen aan knelpunten in interactie;
¢ Basisprincipes toe te passen die helpen de interactie effectiever te laten verlopen
¢ Feedback als een effectief middel in te zetten
¢ Betere vraagspecificatie te doen

Klik hier voor het programma,kosten en aanmelding.

PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!

PPS Kennisbank
Registreer u nu

Op de hoogte blijven?
Aanmelden nieuwsbrief

PPS potentie van uw infra project?
PPS4infra