PPS Netwerk Nederland

 

Food Center Amsterdam

Food Center Amsterdam
Projectnaam

Food Center Amsterdam

Omschrijving

Het in 1934 opgerichte Food Center Amsterdam (FCA) is aan een grondige herstructurering toe. Het toekomstige FCA-terrein zal bestaan uit een 2/3 deel nieuw afgesloten FCA en een 1/3 deel woningbouw aan de Jan van Galenstraat kant. Tevens wordt de monumentale Centrale Markthal gerestaureerd en krijgt (deels) een openbare bestemming. De aanbesteding geschiedt via een concurrentiegerichte dialoog. De gemeente Amsterdam geeft het terrein in concessie voor minimaal 25 jaar uit en geeft daarmee de marktpartij(en) de mogelijkheid een eigen grond- en vastgoedexploitatie te voeren.

De herstructurering van het Food Center wordt integraal aanbesteed middels een Concurrentiegerichte Dialoog. Als onderdeel van de het projectteam Herstructurering Food Center Amsterdam was Tenman medeverantwoordelijk voor de projectorganisatie en het opstellen van de aanbestedingsstukken

Partners

Verenigde bedrijven Food Center Amsterdam

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam (Centrale Stad en Stadsdeel West)

Architect

niet bekend

Contractwaarde

niet bekend

Contractduur

concessie minimaal 25 jaar

Betrokken werkmaatschappijen

n.v.t.

Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

Medio oktober 2010 wordt bekend gemaakt welke partijen zich hebben gekwalificeerd voor de concurrentiegerichte dialoog.

Oplevering

niet bekend

Opmerkingen  
Website(s)

www.herstructureringfoodcenter.amsterdam.nl