PPS Netwerk Nederland

 

Kustzone Almere Poort

Kustzone Almere Poort
Projectnaam Kustzone Almere Poort
Omschrijving In april 2008 maakte de gemeente Almere bekend te zoeken naar samenwerking met stakeholders voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort. De Kustzone is - door haar ligging, zichtbaarheid, bereikbaarheid en programmering - een zeer samenhangend gebied, en moet ook in samenhang worden ontwikkeld. Om integrale planontwikkeling te garanderen, besloot de gemeente één partij te selecteren, die de regie over ontwikkeling van de Kustzone in handen krijgt. Met oog op een duurzame ontwikkeling van de Kustzone, koos de gemeente voor een partij die bereid is zich langdurig te committeren. Een partij die niet vertrekt na oplevering, maar nadrukkelijk verantwoordelijk blijft voor het beheer en behoud van het gebied. Amest legt in haar plan de nadruk op de aanleg van een duinlandschap. Daarnaast worden 2500 woningen gerealiseerd.
Opdrachtgever Gemeente Almere
Opdrachtnemer Amvest
Partners  
Contractwaarde € 1,5 miljard 
Contractduur  
Betrokken werkmaatschappijen  
Welke partijen deden mee in de aanbesteding? Vesteda, BPF Bouwinvest, Amvest
Oplevering  
Opmerkingen BPF Bouwinvest trok zich in de loop van het selectieproces terug. Het doel is om voor de zomer van 2009 tot een samenwerkingsovereenkomst te komen met Amvest of Vestada.
Website(s) www.almere.nl