PPS Netwerk Nederland

 

Meerstad Groningen

Meerstad Groningen
Projectinformatie  
Projectnaam  Meerstad Groningen
Omschrijving Meerstad Groningen is een grootschalig en integraal te ontwikkelen stads- en landschapsontwikkelingsplan tussen de stad Groningen en Slochteren, met een omvang van ruim 4000 ha. Op termijn worden 10.000 woningen gebouwd met een meer in het hart van het gebied en groengebieden. Daarnaast worden ook bedrijventerreinen gebouwd. In maart 2001 is een start gemaakt met dit project, in 2005 is de samenwerkingsovereenkomst getekend en is de Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM) opgericht. Meerstad is de eerste keer dat op een dergelijke grote schaal private en publieke partijen samenwerken in een project waar uit de rode opbrengsten, groene doelen gefinancierd gaan worden. De kracht van Meerstad is de combinatie van buiten wonen, vlakbij de stad.
Publieke partijen Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Provincie Groningen, Gemeenten Groningen en Slochteren, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap Hunze en Aa's.  
Contractwaarde Een investering van ca. € 1 miljard
Contractduur  van 2005 tot 2025 
Private partijen Grondbank Meerstad CV: AM Grondbedrijf BV, Hanzevast Ontwikkeling, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V. en BPF Bouwinvest B.V.  
Oplevering In 2025 is de ontwikkeling gerealiseerd.
Opmerkingen

De meerwaarde van PPS is dat de realisatie van een groenblauwe impuls vele malen groter is dan 75 m2 groen/woning. De kosten voor de realisatie van het groenblauwe casco worden gefinancierd door de opbrengsten uit de rode ontwikkeling, er wordt nauwelijks een beroep gedaan op de middelen van de Rijksoverheid. Een meer wervend woonmilieu, een kwalitatief beter en mooier landschap en meer biodiversiteit. Groen wordt sneller gerealiseerd dan via de reguliere aanpak.

VROM heeft in 2006 Meerstad Groningen aangewezen als voorbeeldproject voor ontwikkelingsplanologie.

Website(s) www.meerstad.eu