PPS Netwerk Nederland

 

VMBO AOC Doetinchem

Projectomschrijving

Stichting AOC Oost-Nederland werkt aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsgebouw voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) op het gebied van natuur, voeding en leefomgeving. De Stichting wil naast het ontwerp en de bouw ook het onderhoud en de exploitatie van het gebouw integraal, via een zogeheten DBMO-contract, bij de markt neerleggen.

AOC Oost leidt de mensen op die straks de groene samenleving maken. De vakmensen die zorgen voor gezond eten, die het landschap kleuren of die richting geven aan hergebruik.

Doel van de aanbesteding is het sluiten van een Design, Built, Maintain & Operate (DBMO) overeenkomst (Basisovereenkomst op basis van UAV-GC 2005) met een marktpartij of combinatie van marktpartijen die in staat is het ontwerp, engineering, realisatie, onderhoud en exploitatie van het project Nieuwbouw AOC Oost Doetinchem te leveren. De exploitatiecomponent bestaat uit de schoonmaakdiensten ten aanzien van het betreffende gebouw.

De AOC Oost locatie Doetinchem beschikt op dit moment over twee vestigingen in Doetinchem. De vestiging aan de Gildenbroederslaan uit 2008 huisvest op dit moment het MBO onderwijs en de vestiging aan de Gezellenlaan uit 1982 (verbouwd in 1994 en 2002) wordt nu voor het VMBO onderwijs ingezet. Uit een onderzoek naar de functionele en bouwtechnische staat van de vestiging aan de Gezellenlaan blijkt dat het gebouw niet meer aan de huidige eisen van AOC Oost voldoet. Het gebouw is door zijn weinig flexibele opzet moeilijk aan te passen aan de hedendaagse en toekomstige eisen en wensen.

Het nieuwe onderwijsgebouw zal het bestaande gebouw aan de Gezellenlaan vervangen. De omvang van het nieuwe onderwijsgebouw bedraagt ongeveer 7.500 m² bvo + 8500m2 buitenterrein. Als onderdeel van het project dient het bestaande gebouw gesloopt te worden maar tijdens de bouw blijft het bestaande gebouw als huisvesting in gebruik.

Nadere eisen aan het project worden vastgelegd in een ambitiedocument, een schetsontwerp (SO) en een vraagspecificatie. Deze zullen tijdens de aanbestedingsprocedure worden gepubliceerd.

Opdrachtgever

Stichting AOC Oost-Nederland

Opdrachtnemer

n.n.b.

Planning

• Publicatie van de aanbesteding / start selectiefase: week 16 2017
• Gunning/ start DO fase: week 45 2017
• Aanvang uitvoering project: april 2018
• Oplevering project: mei 2019