PPS Netwerk Nederland

 

Sportcentrum Dokkum

Sportcentrum Dokkum
Projectomschrijving

In Dokkum is van start gegaan met de bouw van een nieuw sportcentrum.

De nieuwe hal gaat twee verouderde sportaccommodaties vervangen. Deze gebouwen zullen dan ook worden gesloopt omdat zij al jaren niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen.
Er is nog overwogen om de accomodaties te renoveren maar, de wethouder heeft er gekozen om toch voor nieuwbouw te gaan. De nieuwbouw gaat bestaan uit: een vereningsruimte, kleedkamers, douches, fitnesshal en een tribune voor 150 toeschouwers. De hoofdgebruikers van de sporthal zullen scholen zijn uit het voortgezet onderwijs.

De gemeente Dongeradeel heeft de opdracht gegund aan de combinatie Optieport en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Er is gekozen om het nieuwe sportcentrum via een DBMO contract uit te besteden. De gemeenteraad heeft een krediet van ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het nieuwe sportcentrum te realiseren. Het sportcentrum wordt tegen de bestaande horecagelegenheid en zwembad geplaatst.

De bouw van het nieuwe sportcentrum is iets later van start gegaan omdat er archeologische vondsten zijn gedaan. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen kan het nieuwe sportcentrum begin 2018 in gebruik worden genomen.

Opdrachtgever

Gemeente Dongeradeel

Opdrachtnemer

Combinatie: Optiesport en Bouwgroep Draisma

Contractwaarde

4.5 mln.

Planning en oplevering

Oplevering: begin 2018