PPS Netwerk Nederland

 

Nieuwbouw Hogeschool Utrecht

Nieuwbouw Hogeschool Utrecht
Projectomschrijving

Hogeschool Utrecht (HU) krijgt een nieuw duurzaam gebouw dat zal worden gerealiseerd via een de integrale contractvorm DBM. Het gebouw zal niet alleen bij oplevering, maar ook in de exploitatiefase een ‘excellent’ niveau behalen op de schaal van Breeam. Breeam is een internationaal instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en beoordelen. Het wordt nog onderzocht of het niveau ‘outstanding’ binnen bereik ligt.

Hogeschool Utrecht (HU) weet door een integrale aanpak haar huisvestingsportefeuille met ruim 30% terug te brengen van ongeveer 158.000 m2 naar ongeveer 95.800 m2. De kosten die worden bespaard door reductie in vierkante meters, maar ook door duurzame huisvesting, komen ten gunste van het onderwijs en onderzoek. Ruimtes worden beter en flexibel benut en waar het kan gedeeld, ook met partners op het Utrecht Science Park.

Marktpartijen zijn hierbij uitgedaagd om flexibele en toekomstgerichte (huisvestings)-oplossingen in te brengen en dat is gelukt. Met de realisatie van het huisvestingsprogramma biedt de HU studenten en medewerkers een kwalitatieve en toekomstbestendige leer- en werkomgeving.

Opdrachtgever

Hogeschool Utrecht

Opdrachtnemer

Consortium SPARK (BESIX en Strukton Worksphere) met Schmidt Hammer Lassen als architect

Contractvorm

DBM

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.