PPS Netwerk Nederland

 

2e Maasvlakte

2e Maasvlakte
Projectnaam 2e Maasvlakte
Omschrijving Maasvlakte 2 komt direct ten westen van het huidige haven- en industriegebied in de Noordzee en wordt een nieuwe Europese toplocatie voor havenactiviteiten en industrie. Het zal 1.000 ha bedrijfsterrein omvatten en 1.000 ha infrastructuur zoals zeeweringen, vaar-, spoor- en autowegen en havenbekkens. De aanleg gebeurt onder Design & Construct. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de uitvoering als de risico's die daarmee gemoeid zijn. Het project is onderdeel van Project Mainportwontwikkeling Rotterdam.
Partners Ministerie V&W, VROM, EZ, LNV en Financiën, Provincie Zuid Holland, Gemeente Rotterdam, Stadsregio Rotterdam
Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Architect  
Contractwaarde  
Contractduur 5 jaar na oplevering van de zeewering
Betrokken werkmaatschappijen Consortium PUMA: Koninklijke Boskalis Westminster nv en Van Oord nv
Welke partijen deden mee in de aanbesteding? Dredging International -Jan de Nul 
Oplevering De eerste terreinen zijn begin 2011 bouwrijp en medio 2013 kan gebruik worden gemaakt van de kade.
Opmerkingen In 2004 kreeg Maasvlakte 2 als eerste grote project in Nederland de accreditatie voor PRINCE2 (één van de meest gebruikte methodes voor projectmanagement). In Nederland wordt deze methode nog relatief weinig gebruikt voor infrastructuurprojecten. In 2005 ontving het Havenbedrijf Rotterdam zelfs de Best Practice Award for PRINCE2.  
Website(s) www.maasvlakte2.com