PPS Netwerk Nederland

 

N23 Westfrisiaweg

N23 Westfrisiaweg
Projectomschrijving

De N23 Westfrisiaweg moet de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio bevorderen.

Het tracé van de N23 gaat west en oost Nederland beter verbinden.
De weg loopt namelijk van Heerhugowaard naar Enkhuizen en is 42 KM lang. Dit deel van de weg is het Noord-Hollandse deel van de verbinding N23 van Alkmaar naar Zwolle.

Het tracé sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. Deze op- en afritten van de A7 worden aangepast om de doorstroming te verbeteren. Het is een integrale opdracht op basis van Best Value Procurement (BVP).

Om de doorstroming te verbeteren worden kruisingen omgebouwd naar turbo-rotondes, aanleg van parallelwegen voor langzaamverkeer en ongelijkvloerse oversteken voor voetgangers en fietsers.

Alle gemeenten die langs de weg liggen dragen bij aan de finaniering van de weg.

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Opdrachtnemer

Heijmans

Contractwaarde

200 mln.

Contractduur
Planning en oplevering

De verwachtte oplevering is eind 2017

Meer informatie

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N23_Westfrisiaweg