PPS Netwerk Nederland

 

N345 Rondweg Voorst

Projectnaam

N345 Rondweg Voorst

Omschrijving

De Provincie Gelderland wil de N345 Rondweg aanbesteden via een zogeheten DBM-contract. De opdracht omvat in hoofdlijnen de realisatie van de rondweg, het aanpassen van het onderliggende wegennet en het inpassen van de rondweg in de omgeving.

Contractvorm
De Provincie Gelderland kiest bewust ervoor om het ontwerp, de bouw en onderhoud (DBM) bij de markt neer te leggen om zodoende een hogere kwaliteit-prijsverhouding te stimuleren dan via een traditionele aanbesteding.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectiefase, een inschrijvingsfase en een gunningsfase. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden als Gegadigde voor deze aanbesteding. Na afronding van de selectiefase zullen de Geselecteerde Gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving (tot 17 juni 2016) op het contract.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Opdrachtnemer