PPS Netwerk Nederland

 

N18 Groenlo en Enschede

Projectnaam

N18 Groenlo-Enschede

Omschrijving

Rijkswaterstaat is voornemens de bouw van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede te gunnen aan Noaber18. Het consortium wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden (DBFM) van 27 kilometer nieuwe rijksweg in de Achterhoek en Twente. Daarnaast wordt dit consortium gedurende 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van deze weg. De bouw start naar verwachting in de loop van 2016 en is gereed in 2018.

De gunning aan Noaber18 is definitief. Het voornemen werd in april 2016 omgezet in een definitieve gunning. Noaber18 is een combinatie van Volkerinfra PPP en DIF. VolkerInfra is opgericht door vier ondernemingen van het VolkerWessels-concern: KWS, Van Hattum en Blankevoort, Vialis en VolkerRail. DIF is een onafhankelijke Nederlandse investeerder in infrastructuurprojecten in binnen- en buitenland.

Noaber18 is een samentrekking van ‘noaber’ en N18. Noaberschap (Achterhoeks) is het geheel van de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale gemeenschap. Binnen de noaberschap geldt de noaberplicht. Dit houdt de verplichting in, de noabers bij te staan in raad en daad indien dat nodig is. Noaberschap gaat over samenleven, samenwerken en voor elkaar klaar staan vanuit vertrouwen.

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen beoordeeld op de criteria hinderbeleving, draagvlak in de omgeving en minimale beheersinspanning voor de opdrachtgever. Door de criteria breed te formuleren en ruimte voor interpretatie te laten aan marktpartijen, probeert Rijkswaterstaat de markt uit te dagen met innovatieve oplossingen te komen voor bijvoorbeeld beperking van de hinder tijdens de bouw. Noaber18 geeft hier invulling aan door te kiezen voor een slimme bouwfasering en – logistiek, waarbij de hinder en hinderbeleving voor weggebruikers en derden de omgeving aanzienlijk afneemt.

Een belangrijk onderdeel van het contract is de risicoverdeling. Hier hebben Rijkswaterstaat en de marktpartijen tijdens de dialoogfase van de aanbesteding op een andere manier naar gekeken. Ieder neemt qua risicoverdeling het deel dat hij het beste kan beheersen tegen laagst maatschappelijke kosten.

Patrick van der Meer, contractmanager van Rijkswaterstaat: ‘Tijdens de aanbesteding hebben we een open en constructieve houding aangenomen om de marktpartijen zo veel mogelijk inzicht te geven in de karakteristieken van het project. Het doel hiervan was om de marktpartijen te helpen om een optimale aanbieding te maken. Ik ben van mening dat we hierin zijn geslaagd en dat we hierdoor hebben laten zien hoe we de Marktvisie in de praktijk kunnen toepassen.’

Tendermanager Rudolf van der Meulen van Volkerinfra zegt hierover: ‘Rijkswaterstaat heeft vanaf het begin open gestaan om samen met ons goed te kijken naar de projectspecifieke risicoverdeling binnen de standaard DBFM-overeenkomst. Wij zijn blij om op een mooi project als de N18 onze innovatieve en professionele werkwijze te tonen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarde ‘noaberschap’: onze werkwijze is dichtbij, interactief en met een luisterend oor. We hebben dan ook alle vertrouwen in een succesvolle en prettige samenwerking met Rijkswaterstaat en de omgeving op dit project.’

De 27 kilometer nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede bestaat uit 2×1 rijstroken tussen Groenlo en Haaksbergen en 2×2 rijstroken tussen Haaksbergen en de A35/Enschede. Op het gehele traject geldt straks een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De nieuwe weg begint bij Groenlo en gaat om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen. Bij Haaksbergen gaat de N18 in een verdiepte ligging onder het spoor van de Museum Buurtspoorlijn door. De weg sluit op de A35 aan op de bestaande aansluiting Enschede West.

De nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede is een onderdeel van het project N18 Varsseveld-Enschede. Naast de nieuwe weg bestaat dit project uit de verbreding van de bestaande N18 bij Varsseveld en maatregelen om de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo te verbeteren. Rijkswaterstaat gaat deze werkzaamheden in een apart (design & construct-)contract aanbesteden. De vernieuwing en verbetering van de N18 heeft tot doel om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. In het project werken het Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel en de betrokken gemeenten en waterschappen nauw samen.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer

Consortium Noaber18: een combinatie van Volkerinfra PPP en DIF.