PPS Netwerk Nederland

 

N302

N302
Projectnaam  N302
Omschrijving De nieuwe N302 loopt dwars door Harderwijk. Het gaat om een 6 km lang traject. De uitbreiding is nodig om in de toekomst de bedrjiventerreinen, Waterfront en het Dolfinarium bereikbaar te houden. De weg wordt verbreed tot twee keer twee rijstroken. Het doorgaand verkeer krijgt een aparte, verhoogde middenbaan zonder rotondes of verkeerslichten. Het lokale verkeer wordt apart afgewikkeld via parallelbanen. Taluds verbinden deze parallelbanen met de verhoogde middenbaan. Elektronische borden begeleiden automobilisten op hun route en leiden hen naar parkeerplaatsen in en bij het centrum. De nieuwbouwlocatie Waterfront krijgt een eigen aansluiting. Langs de randen van de weg komt een doorlopende, groene zijberm. De goede doorstroming van verkeer en geluidsmaatregelen zoals stil asfalt leveren een stevige bijdrage aan de leefbaarheid in Harderwijk.
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Partners Gemeente Harderwijk 
Architect Zwarts en Jansma Architecten
Contractwaarde

€ 70 mln

Contractduur

15 jaar DCM

Betrokken werkmaatschappijen Heijmans Infrastructuur BV
Welke partijen deden mee in de aanbesteding? MNO Vervat, Haverkort/Voormolen, van Gelder/Boskalis, Ballast Nedam, Strukton/Reef/Ooms
Oplevering 2010
 
Opmerkingen  
Website(s)

PPS bij het Rijk