PPS Netwerk Nederland

 

A2 Maastricht

A2 Maastricht
Projectnaam A2 Maastricht
Omschrijving Het project A2 Maastricht werkt aan:
- Betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroom op de A2
- Bevordering van verkeersveiligeheid en leefbaarheid in omliggende buurten
- Nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières.
Opdrachtnemer Avenue2: Strukton Civiel Projecten, Stukton Bouw&Vastgoed, Ballast Nedam Infra, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en ARCADIS Nederland, Concire, West8, DGMR
Opdrachtgever Projectorganisatie A2-Maastricht namens Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen
Architect West8 Urban Design & Landscape Architecture, Humble Architecten
Contractwaarde  
Contractduur 2009-2026 Integrale gebiedsontwikkeling, D&B
Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

Avenue2: Strukton Civiel Projecten, Stukton Bouw&Vastgoed, Ballast Nedam Infra, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en ARCADIS Nederland, Concire, West8, DGMR

BA2M: BAM Civiel en BAM Wegen, AM Ontwikkeling, BAM Vastgoed, Haskoning Nederland

Unie van Maastricht: VolkerWessels, Heijmans, Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt, KCAP architects&planners, DHV, Witteveen Bos, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en Zwarts&Jansma architecten

Tenman adviseerde een van de deelnemend consortia.

Oplevering Oplevering verkeersinfrastructuur 2016, oplevering laatste vastgoed 2025
Opmerkingen

De aanpak is in meerder opzichten vernieuwend:       

- grensverleggende samenwerking tussen het ministerie V&W, het ministerie VROM, Provincie Limburg en gemeenten Maastricht en Meerssen;

- gecombineerde aanpak van tracéwet, bestemmingsplan en aanbestedingsprocedure;

- gezamenlijke aanpak van gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur;

- 'aanbestedingswedstrijd' tussen verschillende marktpartijen binnen bepaalde randvoorwaarden en een maximaal budget.

A2 Maastricht staat dus voor één kwalitatief hoogwaardig totaalproduct, een snelle en effeciënte realisatie en een effectievere slagvaardig overheid.

Website(s)

A2 Maastricht